اس ام اس های تیکه دار

دیگر نمیتوانم متن های طولانی را
تا آخرش بخوانم
تقصیر خودت بود
… آمدی
رفتی …
به هر چه کوتاه
عادتم دادی …

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

خــــدایـــــا ؛
هیـــــچ تنهـــــایــــی رو اونقـــــدر تنهـــــا نکــن کــه بــه هــــر بـــی لیــاقتــــی بگــــه :
عشقــــــم …

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

لعنتی هرچه داشتم رو کردم ! اما تو … اسیر نشدی… سیر شدی!

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

آغوش من سرزمین تو بود؛ کاش قدری عرق میهن پرستی داشتی وطن فروش!

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

چه فرقی می کند عاشق تو باشم یا عاشق رنگین کمان

وقتی هر دو هفت خطید؟!!

 

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

بد بیاری مال وقتیه که, بــــد بی یــــــاری … !!!

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

ماهایی که دیگه نه از اومدن کسی ذوق زده میشیم

نه کسی از کنارمون بره حوصله داریم نازشو بخریم که برگرده..

ماها آدمای بی احساسی نیستیم

ماها بی معرفت و نا مردم نیستیم

یه زمانی یه کسایی وارد زندگیمون شدن

که یه سری بــــاورامون و از بین بـــردن!!

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

بد تر از رفتن

گندیست که انسانها به باور یکدیگر می زنند !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !