اس ام اس فلسفی

سخت است دنیایت یک نفر باشد و تو همان یک نفر را نداشته باشی . . .

____________

مدتی است نقش درخت خشک را بازی میکنم اما نمیدانم منتظر بهار باشم یا هیزم شکن !

____________

این روزها خیلی ها زندگی نمی کنند . . .
فقط ادامه می دهند . . . !

____________

وقتی میخواستی از زندگیم بری ۱ دقیقه بیشتر طول نکشید . . .
ولی فقط بگو چقدر دیگه طول میکشه از ذهنم بری ؟

____________

سرد بودن هایم را اگر به حساب ِ تمام گرم گرفتنهایت با دیگران بگذاری ، بی حساب میشویم . . .

____________

لطفا اگر قصد “ ماندن ” ندارید ، از هر گونه “ بودن ” هم خودداری کنید . . .

____________

کسی که همیشه سعی میکنه بقیه رو شاد کنه ، بیشتر از همه تنهاست . . .
اون رو تنها نذارید ، چون هیچوقت به شما نمیگه که بهتون نیاز داره . . .

____________

ببین با من چه کرده اند که تنها درد ، شفای درد من است . . .

آدم های ساده . . .
ساده هم عاشق می شوند
ساده صبوری می کنند
ساده عشق می ورزند
اما سخت دل می کنند و آن وقت که دل می کنند جان می دهند . . .

____________

دیگه از تمام دیالوگ های عاشقانه خسته شدم . . .
دلم فقط یه سلام ، یه دوستت دارم خشک و خالی از لبانی با صداقت میخواد !

____________

چقدر احمقانه است از یک قهوه ی تلخ انتظار فال شیرین داشتن . . .

____________

خدایا آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمی کند !
مرا در آغوش خود بگیر ؛ دلم آرامشِ خدایی می خواهد . . .

____________

وقتی یه آدم رو دنیای خودت میکنی ، کوچکترین اشتباه اون آدم تمام دنیای تو رو داغون میکنه !

____________

پا
می رفت
می رفت
می رفت . . .
غافل از دلی که جا مانده بود !

____________

زندگی ساده است ؛ به سادگی نبودن تو و به سادگی شکستن من . . .

____________

یکی زود به ستوه می آید ، زود می رنجد ، زود می رود ، زود بر می گردد . . .
یکی به ستوه نمی آید ، نمی رنجد ، دیر می رود ، برنمی گردد . . . !

____________

ای کاش فردا که از خواب بیدار میشدم زندگی رنگ دیگری به خود می گرفت . . .
رنگ رویاهایم . . .

____________

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮕﺬﺍﺭ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﺭﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ !

____________

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﻫﻨﮕﺎ . . .
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ . . .
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺮﻓﺎ . . .
ﻟﻌﻨﺘﯿﺎ ﺁﺩﻣﻮ ﻣﯿﺒﺮﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ،
ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻧﺶ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﺖ . . .
ﻭﯾﺮﻭﻥ ﺷﺪﯼ !
ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﯽ . . .
ﻣﯿﺒﺮﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺩﻭﺭ . . .
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺭ . . . !

____________

به آبنده بگویید نیاید ، حال من آینده ای که در گذشته انتظار داشتم نیست . . .
یک جای کار می لنگد !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !