اس ام اس فلسفی

هر انتخابی که می کنید به آن پایبند باشید

باربارا دی آنجلیس

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

آن نعمت نصیب ماست

که قدرش را می دانیم

وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟

ویلیام تن

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

چنان باش که بتوانی

به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن

کانت

 

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است

اول پشتکار

دوم پشتکار

سوم پشتکار

لردآدیبوری

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست

شکسپیر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

در دنیا جای کافی برای همه هست

پس بجای اینکه جای کسی را بگیری

سعی کن جای خودت را پیدا کنی

چارلی چاپلین

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

این که چقدر زمان داری مهم نیست

چگونه می گذرانی مهم است

لینکلن

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

ثروت دانا

همان علم و دانش اوست

پاسکال

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

کسی که ثروتی ندارد ، خود را دارد

فرانکلین

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

هرکس تاریخ بداند

هم در گذشته زندگی می کند و هم در حال

آلفرد روزنبرگ

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

راز سعادت در این است

که کاری که به تو واگذارشده دوست بداری

هاکسلی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

علم و دانش کلیدی است که تمام درها باآن باز می شوند

آناتول فرانس

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

برای اینکه دانش ملکه شود، تعلیم کافی نیست

عمل لازم است

برنادشاو

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

استراحت خوب ، بهتر از غذای خوب است

ویکتور پوشه

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !