اس ام اس فلسفی

تجربه بهترین درس است

هر چند حق التدریس آن گران باشد

کارلایل

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

نشان دوست نیکو آن است که

خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند

پور سینا

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

یک اراده قوی

بر هر سد و مانعی هر قدر هم قوی

حتی بر زمان نیز غلبه می کند

بالزاک

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت

ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای

 


دالای لاما

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

همه چیزی که در این زندگی لازم دارید

بی خبری و اعتماد به نفس است

و موفقیت حتمی است

مارک تواین

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود

که همه‌ی انسان‌ها برابرند

مارتین لوتر‌کینگ

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید

اما گل سرخ نه خاک است و نه کود

پونگ

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

.بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست

و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او

همیلتون

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

چیزی ساده تر از بزرگی نیست

آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

امرسون

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

به نتیجه رسیدن امور مهم

اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد

چاردینی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی ‌رو می باشیم

باید به حقیقت عشق بورزیم

اسکات پک

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

زندگی بسیار مسحور کننده است

فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست

دوما

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

دوست داشتن انسان‌ها

به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است

اسکات پک

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری

در جهت ارتقای رشد دومی

اسکات پک

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم

می‌توانیم هدایت کنیم

اسکات پک

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !