اس ام اس فلسفی

یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد.

ژرژ هربرت

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تا بدبختی را نشناسیم

هیچوقت راه بدست آوردن

و نگه داشتن خوشبختی را یاد نمی گیریم

داوید وایت

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم

اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم

احتیاج به جوانی دارم

ژوبرت

 

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

با زبان خوش و ملاطفت

می توانید فیلی را با یک تار مو به دنبال خود بکشانید

امثال الحکم

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد

دیدگان دیگری لازم است

دیدگانی نو

یونک

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

شب آنگاه زیباست که

نور را باور داشته باشیم

دوروستان

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تعلیم به نادان همان قدر بی ثمر است که

بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم

کیتز

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

نهال دوستی واقعی

آهسته رشد می کند

ژرژ واشنگتن

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر تو را دشمنی باشد دلتنگ مشو که

هر که را دشمنی نباشد بی قدر و بها باشد

قابوسنامه

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

کم دانستن و پر گفتن

مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است

ناپلئون

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

ارزش مرد به ارزشی است که

برای وقت خود قائل می شود

آلبرت هوبارد

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

حسن معاشرت است که همسایگی را شیرین می کند

کنفوسیوس

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

خطر کردن ، تنها راه جستن از خطر است

وین دایر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

انسان جائزالخطاست

بخشاینده خداست

الکساندر پوپ

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

کلمه “نه” در زبان یک زن

به معنی جواب منفی نیست

سر فیلیپ سیدنی

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !