اس ام اس فلسفی

ثروت دانا ، همان علم و دانش اوست.

پاسکال

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

کسی که ثروتی ندارد ، خود را دارد.

فرانکلین

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

هرکس تاریخ بداند

هم در گذشته زندگی می کند و هم در حال

آلفرد روزنبرگ

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

راز سعادت در این است که

کاری که به تو واگذارشده دوست بداری.

هاکسلی

 

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

نزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوهاست.

سقراط

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

علم و دانش کلیدی است که

تمام درها با آن باز می شوند.

آناتول فرانس

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

برای اینکه دانش ملکه شود

تعلیم کافی نیست ، عمل لازم است.

برنادشاو

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

دنیا سراسر زیبائی و جمال است

و ما کمتر متوجه آن هستیم

پاسکال

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

از اشتباهات خود و دیگران عبرت بگیر .

بزرگمهر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

خطاهای دیگران را

چون خطای خویش ، تحمل کن.

فنلن

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تنها سکوت است که

می تواند ما را به معرفت برساند.

رادها کریشنان

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

بزرگترین عیب آن است که

از عیب خویش آگاه نباشیم

کارلایل

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

حاصل من از فضل فقط این شد که

بر جهل خود دانا شوم

بقراط

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

آن کس که اراده و استقامت دارد

روی شکست نمی بیند

مترلینگ

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران

نیکی در باره آنهاست

روسو

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !