اس ام اس فلسفی و جملات بزرگان

همیشه دعا کنید :
چشمانی داشته باشید
که بهترین ها را در آدم ها ببیند
قلبی، که خطاکار ترین ها را ببخشد
ذهنی، که بدیها را فراموش کند
و روحی که هیچگاه، ایمانش به خدا را از دست ندهد…
::
::
هیچگاه نگذارید به آن درجه از نا امیدی برسید که به خیلی کمتر از آنچه لیاقت دارید رضایت دهید
::
::
لانه ات را بر حباب حوصله ی مردمان نساز
تا آواره‌ بی حوصلگیشان نشوی
::
::
فرار کردن از مشکلات فقط فاصله رسیدن به راه حل را افزایش می دهد
آسانترین راه برای گریختن از مشکلات حل کردن آنها است…
::
::
:
مست باش و مخروش ! گرم باش و مجوش !
شکسته باش و خموش ! که سبوی درست را به دست برند و شکسته را بر دوش !
::
::
تو کی هستی که بخواهی زندگی مرا قضاوت کنی ؟
من بی عیب نیستم و نمیخواهم باشم !
فقط قبل از اینکه شروع کنی با انگشت مرا نشان بدهی مطمئن شو دستهای خودت پاک است . . .
“باب مارلی”
::
::
تنها چیزی که خرجی ندارد جاری شدن در ذهن دیگران است . . .
پس آنگونه جاری شوید که خنده بر لبانشان نقش ببندد ، نه نفرت در دلشان !
::
::
انسانیت خود را با صداقت ارزش بده نه با بازی دادن احساس دیگران…
::
::
دوستان دو گونه اند :
یکی آنان که همیشه شما را می خندانند و از ایشان خیری نخواهید دید …
دیگر آنان که عیب شما را می گویند و شما را به اندیشه وا می دارند؛ قدر ایشان را بدانید !
“ابوالعلاء معری”
::
::
به یاد بسپار آنچه سرنوشت زندگی ما را تعیین می کند…
تصمیم ماست ، نه شرایط
::
::
هرگز با یک آدم نادان مجادله نکنید
تماشاگران ممکن است نتوانند
تفاوت بین شما را تشخیص دهند
::
::
هر روز ممکن است خوب نباشد
اما چیزی خوب در هر روز وجود دارد
::
::
انسان نمی تواند اقیانوسهای جدید را کشف کند
مگر اینکه شجاعت از دست دادن دید ساحل را داشته باشد . . .
::
::
هرگز برای کسی که شما را اذیت می کند گریه نکنید
در عوض لبخند بزنید و به او بگویید
ممنون بخاطر اینکه به من فرصت دادی تا کسی بهتر از تو را پیدا کنم . . .
::
::
به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت ، غصه هم می گذرد . . .
::
::
یک درخت میلیون ها چوب کبریت میسازد اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیون ها درخت کافیست…
::
::
لبخندبزن
برآمدگی گونه هایت توان آن را دارد که امید رفته را بازگرداند
گاه قوسی کوچک، میتواند معماری بنایی را نجات دهد
::
::
برای زیبا زندگی نکردن ، کوتاهی عمر را بهانه نکن ؛ عمر کوتاه نیست ، ما کوتاهی می کنیم !
::
::
پیش از آنکه دست های درخت به نور برسد ، پاهایش تاریکی را تجربه کرده !
گاهی برای رسیدن به نور باید از تاریکی عبور کرد . . .
::
::
دنیا به شایستگی هایت پاسخ می دهد نه به آرزوهایت !
پس شایسته ی آرزوهایت باش !
::
::
چه اسارت بی افتخاری است در بند حرف این و آن بودن
::
::
سعی کن دراین دنیا خودت باشی
دیگران به حد کافی هستند
::
::
عکساى قشنگت دلیل بر زیبایى تو نیست ، ساخته دست عکاس است . . .
درونت را زیبا کن که مدیون هیچ عکاسى نباشى !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !