اس ام اس فلسفی و جملات بزرگان

هنگامی که دوستی به مشکلی برخورده است ، او را با پرسیدن اینکه :
چه کاری میتونم برات انجام بدم” آزار ندهید
یک فکر مناسب بکنید و آن را انجام دهید
::
::
روابط خوب مانند عقربه های ساعت هستند
آنها فقط گاهی اوقات همدیگر را ملاقات میکنند
اما همیشه باهم هستند . . .

::
::

وقتی در حال تلاش برای تغییر دادن یک احمق هستی

همزمان در حال اثبات حماقت خودتی . . .

::
::

برای کسی که با میل خودش رفته

یک ثانیه دلتنگی هم حماقت محض است . . .

::
::

ما از عروسک کمتریم

آنها مرده بودند و زندگی می کردند

ما زندگی می کنیم و مرده ایم . . .

::
::

وقتی به یکــی تو زندگــیت زیاد اهمیت میدی,
اهمیتتو تو زندگیش از دســـت میــــدی…!!!
دقیقــــا به همیــــــن راحتـــــــــی!!!

 

::
::

دريک رابطه دونفره وقتى دونفرهيچ مشکلى باهم ندارند،

حتماً يکى ازآنها تمام حرفهاى دلش رانميگويد!!
ويليام شکسپير

::
::

هرگز با احمق ها بحث نکنید
آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند
بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند
(مارک تواین)
::
::

::
::
برای چراغهای همسایه ات هم نور آرزو کن
بی شک حوالی ات روشنتر خواهد شد . . .
::
::

شخصیت آدمها را از طریق کردارشان توصیف کنید
تا هرگز فریب گفتارشان را نخورید…
::
::
قطاری سوی خدا می رفت و همه ی مردم سوار شدند
اما وقتی به بهشت رسیدند همگی پیاده شدند
و فراموش کردند که مقصد خدا بود نه بهشت…
::
::
نه چندان نرمی کن که بر تو دلیر شوند
و نه چندان درشتی ، که از تو سیر شوند…
::
::
پرنده ای که بال و پرش ریخته باشد مظلومیت خاصی دارد
باز گذاشتن در قفسش توهینی است به او
در قفس را ببند
تا زندان دلیل زمینگیر شدنش باشد، نه پروبال ریخته اش

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !