اس ام اس فلسفی و جملات بزرگان

بزرگترین اشتباه کسی که خرش از پل گذشته
اینه که فکر کنه که دیگه پلی جلوش نیست !!!

**

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم

هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام . . .

(بیل گیتس)

**

*یک در آغوش کشیدن بیصدا میتواند برای قلبی محزون

هزاران کلمه معنی داشته باشد . . .

**

گله نکنید که چرا شخصی با شما درست رفتار نمیکند

اگر میدانید لیاقتتان بیشتر است

چرا با او رابطه دارید ؟

**

خانه چوبی با صدای نهیب شیر ویران نمیشود اما با دندان ریز موریانه ممکن است محو شود

**

تونل ها به ما آموختند
که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست

**

کسانی که سر خود را مانند کبک در برف فرو می‏برند در واقع لگد دیگران را به جان می‏خرند

**

دیدن لبخند آنهایی که رنج میکشند ، از اشکهایشان دردناکتر است . . .

 

مردم شهری که همه در آن می لنگند

به کسی که راست راه می رود می خندند . . .

**

گویند خدا همیشه با ماست
ای غم ،نکند خدا تو باشی؟؟؟؟

**

 

آدم یک “بودن” است

و انسان یک “شدن”  . . .

(دکتر شریعتی)

**

همیشه

خودت را نقد کن

تا دیگران تورا به نسیه نفروشند . . .

**

در عجبم

از سیب خوردنِ مان

که

از آن فقط ” چوبش ” باقی می ماند.

مگر این همه چــــــوب که خوردیم

از یک سیــــب…..شروع نشد !؟

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !