اس ام اس فلسفه

 

زندگی فرصت یک تجربه است تا بدانیم
ما نه حقیقت
بلکه فقط خاطره ایم……!

——————-

چه شتابی ست به راه
شاید……
شاید آن نقطه ی نورانی راه….
چشم گرگان بیابان باشد.

——————-

در بین تمام مردم تنها عقل به عدالت تقسیم شده
زیرا همه گمان میکنند به اندازه کافی عاقلند …
رنه دکارت

——————-

باد با چراغ خاموش کاری ندارد..!اگر در سختی هستی،بدان روشنی…!!

——————-

وقتی قطره های بارون از توی ابرها یکی یکی میپرن پایین”
شاید میخوان به من و تو یاد بدن”
گاهی وقتا باید برای خوشحال کردن دیگران
باید خودتو فدا کنی……

——————-

زندگی بوم سفید نقاشی ست….
که میتواند هزاران نقش داشته باشد…
و این بستگی به خودت دارد که کدامین نقش را به بوم ات بزنی!

——————-

در زندگی بارون نباش که فکر کنند خودتو با منت به شیشه می کوبی؛ ابر باش تا منتظرت باشند که بباری.

——————-

لبخند واگیر داره پس در آن ناقل باشید

——————-

هرکسی در کیسه اش زر بود سخنش مقبول است گرچه خر بود

——————-

بارش سراب ، آواز ناودانها را برنمی انگیزد !

——————-

نمیدانم دنیا یقه مارو گرفته،یا ما یقه دنیارا چسبیده ایم و ولش نمیکنیم،در حالی که میانم عاقبت همه سفر است

——————-

اگه میخواهید خوشبخت بشید زندگی خود را به یک هدف گره بزنید نه به اشیاء

——————-

مَتَرسَکـــــــ…اٍنقَدر دَستــــ هایَتـــ را باز نَکُنــــــــ…
کَسیـــــ تو را دَر دامانــــ نٍمیـــ گیرَد…
ایستادٍگیــــ هَمیشهــــــ تَنهاییـــــــــ دارَد…

——————-

من برای رسیدن به قلب عشق و روشنای بهار راه را به رود پیوند خواهم زد تا روح تیر و سیبهای رسیده احساس همگی سهم تو باشند …فقط مراقب قلبم باش او هنوز کودکی نو پا است…..

——————-

اتفاق اول باید در درون من رخ دهد تا تکرار آن را در دنیای بیرون ببینم.

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !