اس ام اس فلسفه

تعداد آدم‌های بی‌استعداد خیلی کمه
اما تعداد آدم‌هایی که نمی‌دونن چه استعدادی دارن خیلی زیاده

@@@@@@@@@@

یه بازی اینترنتی هست بعضی وقتا میرم توش یه اکانت میسازم فقط واسه اینکه جمله های جالبی که بچه ها تو پروفایلشون مینویسن و بخونم
چندتاشو بخونین:
1-زانو نمیزنیم حتی اگر آسمان کوتاه تر از قدمان باشد
2-گر فلک به کام ما نچرخد کاری می کنیم که فلک نچرخد
3-سال ها پی خوشبختی دويدم حيف دير فهميدم که خوشبختی همان سال هايی بود که گذشت !!
4-نر بودن جنسیت است و مرد بودن یک هویت

@@@@@@@@@@

زن همیشه سن خود را از تاریخ ازدواج حساب می کند ، نه تاریخ تولد !
(ارهارد)

@@@@@@@@@@

از نظر انسان‌ها,سگ‌ها حیواناتی مفید و با وفا هستند,اما از نظر گرگ‌ها,سگ‌ها گرگ‌هایی بودند که تن به بردگی دادند تا در رفاه و آسایش زندگی کنند – چه‌گوئوارا

@@@@@@@@@@

عشق ،جنون است و جنون چیزی جز خرابی وپریشانی (اندیشیدن )و (فهمیدن ) نیست.

@@@@@@@@@@

زندگی به من آموخت چگونه بخندم ،بگریم ولی هرگز به من نیاموخت که چگونه با آنها که لبخندم را به گریه تبدیل کردند چه کنم ‍

@@@@@@@@@@

از کودک فال فروش پرسیدم چه میکنی?گفت از حماقت انسانها تکیه نانی در میاورم….انان که در امروزشان مانده اند ……و از من فردا را می خواهند…

@@@@@@@@@@

سکوت هیچ وقت اشتباه نمیکند و مؤدبانه میگوید:
به تو چه…!!!

@@@@@@@@@@

براى آدم نابينا شيشه و الماس يكيه!
پس اگه يكى قدرتو ندونست،فكر نكن تو شيشه اى،اون نابيناست…

@@@@@@@@@@

ذهنم با افکارم گره خورده است ؛ همانند چهار راهی شلوغ ، در روز بارانی بدون هیچ قانون و چراغ راهنمائی . . .
نه افکارم می روند نه ذهنم آزاد می شوند . . .

@@@@@@@@@@

تو ای بنده برترین کارها را از توانمندان مدان بلکه به کاری بنگر که از ناتوانان سر میزند.
داریوش بزرگ

@@@@@@@@@@

خورشید باش که اگر خواستی بر دیگران نتابی،نتوانی.
گاتها

@@@@@@@@@@

اگر کسی بیش از حد می خندد؛حتی به مسائل خیلی ساده ومعمولی او از درون به شدت اندوهگین است.
اگر کسی بیش از حد می خوابد مطمئن باشید که او احساس تنهایی می کند.
اگر کسی قادر نیست بگرید او شخصیتی ضعیف است.
دیگران را درک کنیم.

@@@@@@@@@@

میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش اکتفا کنند
نادر شاه افشار >>

@@@@@@@@@@

مرگ از زندگی پرسید:چرامن تلخم و توحقیقت؟زندگی در جواب گفت:چون من دروغم و توحقیقت.

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !