اس ام اس فلسفه

برای کشتیهای بی حرکت

موجها تصمیم می گیرند . . .

.

.

.

ارزش گل تو به قدرِ عمری است که به پاش صرف کردی . . .

.

.

.

ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻣﺎﺳﺖ

ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ . . .

.

.

.

ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن

و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن . . .

.

.

.

می خور که به زیر گل بسی خواهی خفت

بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جفت

زنهار به کس مگو تو این راز نهفت

هر لاله که پژمرد

فریاد زدستِ فلکِ شعبده باز / آزاده به ذلـت و گدازاده به ناز

نرگس ز برهنگی سرافکنده به زیر / صد پیرهن حریر پوشیده پیاز . . .

.

.

.

جهان اول جاییست که عکاسانش برای جایزه

از گرسنگان جهان سوم عکس می گیرند . . .

.

.

.

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ، کوتاه بودن آن نیست

بلکه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم . . .

.

.

.

صبرت که تمام شد ، نرو

معرفت تازه از آن لحظه آغاز میشود . . .

.

.

.

موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن

۱ آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند

۲ آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با تو” بخندند  . . .

.

.

.

حقیقت چیزی نیست که نوشته می‌شود

آن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند . . .

نخواهد بشکفت . . .

.

.

.

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید

آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود . . .

.

.

.

پروانه ها در پیله دنیا را نمی فهمند

تقویم ها روز مبادا را نمی فهمند

دریا برای مردم صحرانشین دریاست

ساحل نشینان قدر دریا را نمی فهمند . . .

.

.

.

فریاد زدستِ فلکِ شعبده باز / آزاده به ذلـت و گدازاده به ناز

نرگس ز برهنگی سرافکنده به زیر / صد پیرهن حریر پوشیده پیاز . . .

.

.

.

جهان اول جاییست که عکاسانش برای جایزه

از گرسنگان جهان سوم عکس می گیرند . . .

.

.

.

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ، کوتاه بودن آن نیست

بلکه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم . . .

.

.

.

صبرت که تمام شد ، نرو

معرفت تازه از آن لحظه آغاز میشود . . .

.

.

.

موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن

۱ آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند

۲ آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با تو” بخندند  . . .

.

.

.

حقیقت چیزی نیست که نوشته می‌شود

آن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند . . .

.

.

.

کسانی که دست از جان شسته اند و از همه چیز سرخورده اند. تنها آنان میتوانند کارهای بزرگ انجام دهند. (صادق هدایت)

.

.

.

هرگز با احمق ها بحث نکنید
آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند
بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند
(مارک تواین)

.

.

.

در این دنیا برای کفری کردن آدمهای رذلی که می خواهند همه چیز را از آنچه هست برایت سخت تر کنند ،
راهی بهتر از این نیست که وانمود کنی از هیچ چیز دلخور نیستی …

.

.

.

بزرگترین تراژدی انسان آن است که وقتی هنوز زنده است ، چیزی در درونش بمیرد ( آلبرت شوایتزر )

.

.

.

آدما گاهی باید روی تعدادی از کلمات تمرکز کنند تا در مورد آنها بیندیشند ؛بلکه بتوانند از این طریق به انسانیت بیشتر نزدیک شوند
وجدان &شخصیت &احترام &معبود &پدر &مادر& فرزند…

.

.

.

کوه نیست که آن را فتح میکنیم، ما با صعود خود از کوه به فتح خود نایل میشویم.

.

.

.

دريک رابطه دونفره وقتى دونفرهيچ مشکلى باهم ندارند،حتماً يکى ازآنها تمام حرفهاى دلش رانميگويد!!
ويليام شکسپير

.

.

.

اگر انسانی بیش از دیگران بداند، تنها میشود..

.

.

.

ابلیس انسان را سجده نکرد شیطان شد
انسان اگر خدارا سجده نکند چه خواهد شد؟

.

.

.

بودن باكسی ك دوستش نداري ونبودن باكسی ك دوستش داري همه اش رنج است،پس اگرهمچون خودنیافتی مثل خداتنهاباش…

.

.

.

گاهی لشکر گوسفندان با هدایت یک شیر، لشکر شیران با هدایت یک گوسفند را شکست می دهند.

.

.

.

پیش هیچ آدمی به خطایت اعتراف مکن…!ادم ها جنبه ندارن
ژست خدایی برایت میگیرند!!

.

.

.

کسی که تمام دغدغه اش ست کردن رنگ رژلبش با لباس زیرش است,توان درد دل یک مرد را ندارد.حرف مرد را یا مرد میفهمد یا دود سیگار..

.

.

.

وقتی واقعا کسی را دوست داشته باشید…..فاصله ، سن ، قد ، وزن فقط یک عدد خواهد بود..

.

.

.

اگر ديدي سرابي،وانمود كن ك سيرابي….
مگذار سراب،ب دروغش افتخار كند….

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !