اس ام اس فلسفه

گذشت زمان گذر عمر است..
دقایقی که خالی از خوشی است،عمرمان تلف شده است.

 

 

یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصهء علم و هنر می شود فرار از زندگی روزمره است.

 

 

همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید ، میتواند سرچشمه
آن گنجی باشد که دنبالش می گشتید . . .

 

 

مالکیت آسمان را به نام کسانی نوشته اند که به زمین دل نبسته اند . . .

 

 

در دعا کردن باید مانند مثل کودکی باشی که شب را به راحتی
می خوابد ، چون اطمینان دارد که صبح ، چیزی را که از پدرش
خواسته آماده است . . . (اسکوال شین ).

 

 

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یک کلمه است
((میگذرد))

 

 

بزرگی را گفتند، از دوست داشتن “زیاد” چه برآید؟
گفت : هیچ چیز جز افسوس و افسوس،افسوس…

 

 

خیلی ها میخواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند بعد به زندگی بخندند ولی نمی دانند که تا به زندگی نخندند به آسایش و خوشبختی نمی رسند

 

 

دقت کردین هر وقت حقوق معلما هفتاد هزارتومن زیاد میشه قیمت جنسا دو یا سه برابر میشه!!!

 

 

زندگی زجر گناهی است که یک روز کسی در پی درک نیاز سوی او دست کشید

 

 

 

وقتی به چیزی میرسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته ای…
(هزینه فرصت اقتصاد)

 

 

مشكل فكرهاي بسته اين است….
كه دهانشان پيوسته باز است….!
 

بزرگترین اشتباه کسی که خرش از پل گذشته
اینه که فکر کنه که دیگه پلی جلوش نیست !!!

 

ازفكرمصيبتهاي بيشماري رنج بردم كه بيشترآنها اتفاق نيفتاد(ب.ويلسون)

 

 

خانه چوبی با صدای نهیب شیر ویران نمیشود اما با دندان ریز موریانه ممکن است محو شود

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !