اس ام اس فلسفه

آن قدر بلوغ را مسخره کردیم
که افسرده
به کودکی می اندیشد
و پیر می شود.

 

……………………………….

اگه مثل گاو گنده باشی میدوشنت،اگه مثل خر قوی باشی بارت میکنن،اگه مثل است دونده باشی سوارت میشن،اما فقط از فهمیدن تو است که میترسند

 

……………………………….

ای کاش میتوانستند
از آفتاب یاد بگیرند
که بی دریغ باشند
در دردها و شادیهایشان
حتی
با نان خشکشان
و کاردهایشان را
جز از برایِ قسمت کردن
بیرون نیاورند …

 

……………………………….

انگاه که مرگم فرابرسد کسی که باید بمیرد منم…
پس بگذار آنطور که می خواهم زندگی کنم…
(جیمی هندریکس)

 

……………………………….

زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم،زندگی واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد.

 

……………………………….

خدایا….!
طاقت ِ من را با طاق ِ آسمانت اشتباه گرفته اى…
این پیمانه،
سال هاست که پُر شده…

 

……………………………….

” گاهى اوقات مجبوريم بپذيريم كه برخى از آدم ها فقط مى توانند در قلبمان بمانند نه در زندگيمان! ”
, سيلويا پلات ,

 

……………………………….

موضوع انشاء دبیرستان پسرانه

شجاعت را توصیف کنید.

پسری روی برگه خود نوشت شجاعت یعنی این…….. و بقیه برگه را سفید گذاشت
و آن را تحویل داد …. .

برگه دانش آموز دست به دست بین مراقبین میچرخید و آن را تحسین میکردند

او کسی نبود جز دکتر علی شریعتی

 

……………………………….

عشق هر انساني ساخت ذهن و امکانات اطراف خودش هست(صادق هدايت)

 

……………………………….

زندگی را باید از گرگ آموخت وبس
گرگ با همنوعانش شکار میکند
خو میگیرد زندگی میکند
ولی چنان به آنان بی اعتماد است که شب هنگام خواب با یک چشم باز میخوابد
شاید گرگ معنی رفاقت را خوب درک کرده است………….

 
……………………………….

اخرین برگ سفرنامه باران
این است…
که زمین چرکین است
شفیعی کدکنی

 

……………………………….

طرز رفتار هر کس نشانه شخصیت اوست…
نه سفیدی بیانگر زیبایی است..
و نه سیاهی نشانه زشتی..
کفن سفید اما ترساننده است..
و کعبه سیاه اما محبوب ودوست داشتنى است..
شرافت انسان به اخلاقش است…

 

……………………………….

همیشه به یاد داشته باشید افتاب به گیاهی حرارت میده که سر از خاک بیرون اورده باشد

 

……………………………….

یادتـــــ باشــد ،

” خــدا ” ، فقـط رزق ” حــلال ” می دهـــد . . .

“حـــرام ” کـه آمـــد ،

بــدان ” شیـــطان ” ،

” رزقتـــــــ ” را داده استــــ !

حـواسـتـــ بــخودتـــ هـستــــ ؟

 

……………………………….

اشکی از پلک مرد می آویزد
قانون غرور را به هم می ریزد

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !