اس ام اس فلسفه

به دیدن کسی که با تو سرسنگین است مرو. با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن. برای کسی که گوش ندهد حرف نزن. افلاطون

گاهی آنکه صدایم را میشنود…تنها خداست…این است نهایت تنهایی

مرز بین خواستن و نخواستیم یک نون است. گاهی به خاطر یک تکه نون نمی خواهیم…

به یک‏جایی از زندگی که رسیدی،
میفهمی رنج را نباید امتداد داد.
باید مثل یک چاقو که چیزها را می‏برد و از میانشان می‏گذرد؛
از بعضی آدم‏ها بگذری
و برای همیشه تمامشان کنی…

دنیا به شایستگی هایت پاسخ میدهد
نه به آرزوهایت
پس، شایسته ی آرزوهایت باش *

خدایا انان که به من بدی کردند مرا هوشیار کردند.
انان که از من انتقاد کردند به من راه و رسم زندگی اموختند.
پس خدایا به همه اینان که باعث تعالی دنیا و اخرت من شدند،خیر و نیکی برسان.
شهید چمران

بی عوض دانی چه باشد در جهان؟
عمر باشد…عمر… قدر آن بدان…!

اشیا برای استفاده شدن هستند و انسانها برای دوست داشته شدن ‏!!!درحالیکه امروزه از انسانها استفاده میشود و اشیا دوست داشته میشوند…

غصه هایت را با قاف بنویس
آنگاه می توانى به راحتى از آنها بگذرى
قصه زندگیت بى غصه باد

ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﺮﻧﺠﺎﻥ
ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻗﺪﺭ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ
ﻟﺎﯾﻖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﮑﺮﺕ
ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ….

زندگی باور دریاست …..
در اندیشه ی …
ماهی در ” تنگ ” ……

ما برای (رنج کشیدن) آفریده شده ایم.ولی به دنبال( لذت بردن)میگردیم.
باید پذیرفت که تنها راه ادامه دادن لذت بردن از رنجهایی است که میکشیم.

هرچه کوتاهتر شود فروغ حیات/داغ را جانگدازتر بینی/
سوی مغرب چو رو کند خورشید/ سایه ها را درازتر بینی/
“رهی معیری- شاعر معاصر”

بهترین درسها را در زمان سختی آموختم…
و دانستم صبور بودن یک ایمان است و خویشتن داری یک نوع عبادت…
فهمیدم ناکامی به معنی تاخیر است نه شکست…
و خندیدن یک نیایش است.

تو زندگیت به کسے اعتــــماد کن
که بهش ایمــــان دارے
نه احســاس ..

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !