اس ام اس فراموشی

تنها یک برگ مانده بود ، درخت گفت : منتظرت میمانم !
برگ گفت : تا بهار خداحافظ !
بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود . . .

 

 

اشک خشک میشه ، خنده محو میشه ، اما یاد تو فراموش نمیشه !

 

“ بر باد رفته ” صد بار بهتر است از “ از یاد رفته ” !

 

ما بخار شیشه ایم ؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی !

 

 

سخت ترین دو راهی : دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است ، گاهی کامل فراموش میکنی و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی و گاهی آن قدر منتظر می مانی که می فهمی زودتر از اینها باید فراموش میکردی . . .

 

 

خاطره تنها مدرکی است که فراموشی را محکوم می کند ، پس بمان در خاطرم !

 

 

دیروز می مردن ، فراموش می شدن آرام آرام . . . .
امروز چه زود از یاد می رویم بی آنکه بمیریم  . . .

 

 

عادت می کنم :
به داشتن چیزی و سپس نداشتنش !
به بودن کسی و سپس به نبودنش !
تنها عادت می کنم ، اما فراموش نه !

 

 

تو آسمون عاشقی ستاره پیدا نکنی
مدیون اشکای منی اگه فراموشم کنی

 

 

گر توانی از محبت حلقه در گوشم کنی
حیف باشد که مرا چون شمع خاموشم کنی
من که از یاد تمام آشنایان رفته ام
وای بر من گر تو هم روزی فراموشم کنی . . .

 

 

چون به کام دل نشد دستی در آغوشت کنم / میرم تا در غبار غم فراموشت کنم
سر در آغوش پشیمانی گذارم تا تو را / ای امید آتشین با گریه خاموشت کنم

 

 

تمومه عمر آوازم ، دیگه خاموشه خاموشم / نمیری هرگز از یادم ، من از یادت فراموشم
شروع رفتنت بی من ، شروع شعر اندوهه / بدون بعد از تو یاد تو ، برام سنگین تر از کوهه

 

 

تقدیم به کسی که اسمش انتها ندارد
محبتش پایان ندارد ، فراموشیش امکان ندارد

 

 

بی بهانه تو را مرور میکنم تا خاموشیم نشان فراموشیم نباشد !

 

 

تقدیم به همه فراموشکارای دنیا !
وقتی تو پاییز روی برگای زرد و خشک پا میذاری ، یادت باشه همین برگا یه روزی بهت نفس می دادن . . .

 

 

این روز ها یکدیگر را چه خوب فراموش میکنیم ، همه ی کارهایمان به این خوبی بود ، چه خوب بود . . .

 

 

تا عشق تو آمد در قلبم ، تو رفتی
تا آمدم بگویم نرو ، رفته بودی
تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم . . .

 

می روی و من تحمل می کنم نبودنت را
می مانم و تو فراموش می کنی بودنـم را

 

شکسته این جماعت بال ما را
پریشان کرده ماه و سال ما را
تو هم ای بی وفا از ما بریدی
نمی پرسی دگر احوال مارا

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !