اس ام اس غمگین

“ زخم ها ” خوب می شوند اما “ خوب شدن ” با “ مثل روز اول شدن ” خیلی فرق داره . . .
کاش میشد مثل یک “ در ” به رفتن و آمدن آدمها عادت کنیم . . .

*****************

معلم گفت : دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند . . .
مگر اینکه یکی از آنها خود را بشکند !
گفتم : من خودم را شکستم ؛ پس چرابه او نرسیدم ؟!
لبخند تلخی زد و گفت : شاید او هم به سوی خط دیگری شکسته باشد . . . !

*****************

آتش حرفهایت را با خون جگر خاموش میکنم . . . 🙁

*****************

گاهی بی هوا دلم هوایت را می کند . . .
هوای تو ؛ تویی که هیچوقت هوایم را نداشتی . . .

*****************

دوست دارم برم جایی که :
نه آسمونش
نه صدای مردمونش
نه غمش
نه جنب و جوشش
نه گلای گل فروشش
مثل اینجا آهنی نیست !

*****************

غمگینم مانندِ عکس اعلامیه ی ترحیم ، که لبخندش دیگران را می گریاند !

*****************

در صدا کردن نام تو یک “ کجایی ” پنهان است . . .
یک “ کاش می بودی ”
یک “ کاش باشی ” !

*****************

قرار بود تکیه گاه باشی نه اینکه گاهی باشی ، گاهی نباشی !

*****************

تو یادت نیست ، ولی من خوب به خاطر دارم که برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب
واهمه داشت . . .

*****************

یه وقتایی هست که هی بیدار میمونی با خودت میگی :
الانه که زنگ بزنه
الانه که اس ام اس بده
الانه که . . .
و همین روال ادامه پیدا میکنه تا زمانیکه باورت میشه واقعا رفته . . .

*****************

گفت دیوانه وار دوستت دارم !
ولی من چه ساده بودم که نفهمیدم به دیوانه اعتباری نیست . . .

*****************

می روم ولی چمدانم را نمی برم !
سنگین است روزهایی که بی تو زندگی کرده ام !

*****************

گفتی بازی برد و باخت دارد ! ولی زبانم بند آمد بگویم که من بازی نکردم ؛ من با تو زندگی کردم !

*****************

میدونی تلخ ترین درد چیه ؟
تو بخوای ، اونم بخواد ، ولی دنیا نخواد !

*****************

بعضی حرف ها را نباید زد ، بعضی حرف ها را نباید خورد
بیچاره دل چه می کشد میان این زد و خورد !

*****************

حق با کشیش ها بود گالیله !
زمین آنقدرها هم گرد نیست !
هر کس میرود دیگر باز نمیگردد . . .

*****************

روحم میخواهد برود یک گوشه بنشیند ، پشتش را بکند به دنیا ، پاهایش را بغل کند و بلند بگوید : من دیگر بازی نمیکنم . . .

*****************

شاید برایت عجیب ست این همه آرامشم !
خودمانی بگویم ؛ به آخر که برسی ، دیگر فقط نگاه میکنی . . .

*****************

نقاش نبود اما !
خوب راهش را کشید و رفت . . .

*****************

اون لحظه که گفتی یکی بهتر از تو پیدا کردم ! یاد اون روزایی افتادم که به صد تا بهتر از تو گفتم من بهترین رو دارم . . .

*****************

زندگی !
کلاهت را بـه هوا بیانداز . . .
که من دگر جان بازی کردن ندارم !
تو بردی . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !