اس ام اس عشقولانه!!

ردپایت را که میگیرم ، از تو دورتر می شوم ، شاید کفش هایت را برعکس پوشیده ای !

هیچ بارانی ردپای خوبان را از کوچه های خاطرات نخواهد شست .

خدا کند تبسم لبی به آه نشکند / بلور بغض سینه ای به شامگاه نشکند /کبوتری که پر زند به شوق آشیانه ای / خدا کند که بال او میان راه نشکند .

وقتی تو نیستی زندگی تعطیل میشه ، کاش میشد زودتر بیایی ، روزای تعطیل واقعا غم انگیزن !

قلبم فدای عزیزی که دنیایی از دلتنگی را به امید یه لحظه دیدنش به جان میخرم .

با نگاهی هرس کن علف های هرز دلتنگی ام را .

چقدر جالب ! تو لحظه های داغونی فقط یه نفر میتونه آرومت کنه ، اونم کسیه که داغونت کرده !

باز هم از یاد تو ، شعله به پا خواسته / آتش سرخش ز نور ، قلب من آراسته / زردی روی مرا ، نیک تماشا نما / شمع وجود من از دوری تو کاسته .

مهربانی زبانی است که برای کور دیدنی ، برای کر شنیدنی و برای لال گفتنی است .

پاهایم را که در آب میزنم ، ماهی ها جمع میشوند ، شاید اینها هم فهمیده اند که یک عمره طعمه ی روزگار بوده ام !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !