اس ام اس عاشقانه!

شاید دیگران در نبودنت “سرم” را گرم کنند ، ولی “دلم” را هرگز..

********

 تعداد دقیق مژه هایت را میدانم ، تعجب نکن ، مگر زندانی کاری جز شمردن میله های زندانش دارد؟

********

فراموش کردنت کار آسانی است ! کافی است دراز بکشم ، چشمهایم را ببندم و نفس نکشم !

********

                                                          
مساحت خلوتم را پر کن ، عمودی یا افقی فرقی نمیکند ، همین که ضلعی از چهار دیواری ام باشی کافیست .

********

                                                         
ستاره ها هیچ گاه از خاطر آسمان نمی روند ، بگذار دل من آسمان باشد و یاد تو ستاره .

********

دریا همیشه از من دلگیر است ، میدانی چرا ؟ چون همیشه بزرگی تو را به رخ او میکشم .

********

چه زیبا حرف میزنی؟ تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن ! از زاویه تو ... آها دیدم ، از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع ! من و تو !

  ********

دلتنگی عین یه جای شکستگی روی عینک آدمه ، هر جا نگاه می کنی می بینیش !

********

این روزها زیادی ساکت شده ام ، حرف هایم نمی دانم چرا به جای گلو ، از چشم هایم بیرون می آیند .

********

خیالت همه جا با من است ، اما دلم گرمای بودنت را میخواهد نه سردی خیالت را .

********

کفش هم اگر تنگ باشد زخم میکند ، وای به حال دل من از دوری تو .

********

هرکس جای من بود ، می برید ، اما من هنوز می دوزم ، چشم امید به راه .

********

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم / چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم /به نفسهای تو در سایه ی سنگین سکوت/ به سخنهای تو با لهجه ی شیرین سکوت..

  ********

هراس یعنی من باشم ، تو باشی و حرفی برای گفتن نباشد.

********

این روزها بدجور به تو آغشته ام ، از صافی ردم کن و ببین که جز تو هیچم نمی ماند .

********

اگر گدا یاد پادشاه نکند پادشاه چه داند گدایی هم هست ، گدای دیدارتم پادشاه .

********

شبها اتاقم ماه ندارد ، چشمانت را قرض می دهی تا صبح؟

********

این موهبت الهی ست صبح چشم بگشایی و یادت بیاید دوستی داری آبی تر از آسمان ، زلالتر از شبنم و روشنتر از صبح .

********

من تو را به دلم قول داده ام ، نگذار بدقول شوم!

********

به روزها دل مبند ، روزها به فصل که میرسند رنگ عوض میکنند ، با شب بمان ، شب گرچه تاریک است ، لیکن همیشه یک رنگ است .

 

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !