اس ام اس عاشقانه

دلم میخواست زمان رابه عقب بازمیگرداندم ، نه برای اینکه آنهایی که رفتند را بازگردانم ، برای اینکه نگذارم بیایند…

در چشم هایت
جنگجویی مغول کمین کرده
جرات نمی کنم دوستت نداشته باشم!

– جلیل صفربیگی-

دلم یک عاشقانه ساده میخواهد ….
( من و تو )
و دیگر هیچ…..

ای کاش
یاد میگرفتی واسه کسی که با دلش داره برات کار انجام میده
با سیاست رفتار نکنی…

 

کاش میفهمیدی…
من فقط دیدنت را به هرکس ترجیه میدادم…
چه برسد به بودنت…

در این ساعت شلوغ زندگی
در این انبوه رفت وآمدهای پی در پی
در این سرعت بی درنگ ثانیه ها
تو
یک مکث عاشقانه ای….

تمام بیت های وجودم جور شد شعر تنم به وزن رسید قافیه به قافیه فقط منتظر نام توام پایان آن شعر من شاعرش را کم دارد

من از احتمال حضور تو در جهانم زنده ام، خیال کن که واقعاً باشی….
بی هیچ احتمالی نخواهم مُرد…..

“عـاشـقـانـه ای کـوتـاه”
ی سـری هـسـن کـه تـو انتـظـارِ پـیـامـکِ >مـنـو بـخـوابـون< از عـشـقـشـون تـا صـب بـیـدارن

آرامش یعنی…
بدونی توی ِ دلِ کسی که…
دوستش داری…
یه خونه گرم داری…
واسه همیشه ی همیشه..

دیوانه ام می کند مشتی حرف های نزده,
بغضی فرو خورده , اتهام کار نکرده
کاش باور می کردی حضورم را در بینابین لحظه ها
کاش بی قراری هایم را ورق می زدی
کاش دلت می سوخت به حال پرنده ای که بالی برای پرواز ندارد…

صدای خنده ی تو غم هایم را هم می خنداند!
همیشه بخند…
تا غم ها آزارم ندهند

مجنون:
یارب تو مرا به سوی لیلی
هر لحظه بده زیاده میلی
از عمر من انچه هست بر جای
بستان و به عمر لیلی افزای

 

امروز را ب انتظار آمدنت نخاهم ماند….
میگویند:
همیشه انچه پیش می آید ک انتظارش را نداری..!!

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !