اس ام اس عاشقانه

تمــام شعــرهــاي عــاشقــانــه جهــان
شبيــه تــوانــد!
تــو امــا،
پشــت استعــاره اي ايستــاده اي
کــه بــه ذهــن هيــچ شــاعــري
نخــواهــد رسيــد . . .

————————————————-

امروز نگاهم تو نگاهت عاشقانست
همه حرفام به قشنگی ترانست
گیسوهام بازیچه ی دستای باده
قلب من سرمست لحظه های شاده…
————————————————-

فـقـط یـکــــ جـمـلـه ی عـاشـقـانـه دارم واسـت ..
❤ همـــه احـساســـم حـــــــــــــــــــرومـــــــت ❤

————————————————-

حوصلـه ام سر رفتـه است ! کآش مـی شد . . . بـﮧ جـای دست روی دست گــذاشـتـن دسـت تــوی دسـتـت مــی گــذاشـتـم . . .

————————————————-

آسان نیست..
گذشتَن از کسی که گذشتهِ ات را ساخته..!!

————————————————-

یکـی از بـَدتـریـن دَردا اینـهِ کِــه ؛
هـمـه دُروغـی رو میـشه قَبـول کـرد جـزء یـکـی رو …
اونَـم مُحـبَـتِ دُروغَـکیه !
بــه نَـظَـر مَـن از خیـانَتـم بَـدتره ، ولـی چـه میـشه کــرد !؟
بـایَـد بــه هَمیـن دل خُـوش بـاشی چُـون !
تَـنها گُنـاهـت ایـنکه دوسِـش داریــــــــ… ! فَـقـط همـینُ بـ ــ ــس …

————————————————-

بگذار عالم بداند
من ذره ذره ذرات جهان را
جایگزین کسی کرده ام
که هیچ چیز جایش را نمیگیرد!
آخر او …!
خدای عاشقی های من است!
مگر کسی می تواند جای خدا را بگیرد………؟
هرگز

————————————————-
تقــویمِ امـسال هـــم..
بـا تقـــویــمِ پــارسال..
هیـــچ فــرقـی نمیـــکند..
وقتـی
زنـــدگی..
تــا اطّـلاعِ ثــانــوی ..
تعــطــــــیل اسـت

————————————————-

بگــذار بگـوینـد مغرورم … !

مـــــــــــن دوسـتـت دارم هــایـم را

خـرج کـسـی کـه لـیـــاقــــتــ ­ـش را نـدارد، نـمـیـکـنـم…! ­

————————————————-

حرفهای دلم گران شده اند
کسی خریدارشان نیست دیگر ،
اما من حراج نمی زنم به آنها !
بگذار مرجوعه ها , ته قلبم بمانند برای روز مبادا
شاید کسی به اصل بودنشان ّپی برد روزی !

————————————————-

رفتی!…اما بدان بازگشتت مانند بازگشت قطره اشکی ب چشم است…..
از چشم می افتد….!

————————————————-

من همين حوالي توام شايد كمي دورتر……وتودر حوالي دلم
باور كن نزديكتر……………

————————————————-

باشد به یادگار ، زخمی که تو می کاری . . .

————————————————-

جواب سوالم تو باشی اگر
ز دنیا ندارم سوالی دگر
که من پاسخی چون تو می خواستم!

————————————————-

آسونه به کسی که شما می گفتیم بگیم تو…
ولی خیلی سخته به کسی که تو می گفتیم بگیم شما…

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !