اس ام اس عاشقانه

کوچه ای را بود نامش معرفت / ساکنینش بامرام از هر جهت

گرچه بن بست بود مثل قلب من / آخرین خانه تو بودی خوب من

*  * * * * * * * * * * * * * * * *
دوستانم همه نابند ، طلا سیری چند ؟ / درد از همه شان دور ، بلا سیری چند ؟

بی گل روی عزیزان ، نفستم می گیرد / بی حضور رفقا ، صلح و صفا سیری چند ؟

*  * * * * * * * * * *********
همه خوابند و من بیدارم امشب / دلم کرده هوای یارم امشب
  
غم عشق و فراقش مرهمی نیست / مداوای امید دیدارم امشب

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

من براى تنها نبودن آدمهاى زیادى دوروبرم دارم
آن چیزى که ندارم کسى براى باهم بودن است

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

برایم دعا کن ! اجابتش مهم نیست ! نیاز من آرامشی است که بدانم تو به یاد منی . . .

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

دوستانم همه نابند ، طلا سیری چند ؟ / درد از همه شان دور ، بلا سیری چند ؟
بی گل روی عزیزان ، نفستم می گیرد / بی حضور رفقا ، صلح و صفا سیری چند ؟

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

شاید آرام تر میشدم
فقط و فقط ……..
اگر میفهمیدی…..
حرفهایم به همین راحتی که می خوانی
نــــوشته نشده اند!!

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

عاشقانه هایی که برایت مینویسم
مثل آن چای هایی هستند که خورده نمیشوند!
یخ میکنند و باید دور ریخت!
فنجانت را بده دوباره پر کنم

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

گاهی فرار می کنم از فکر کردن به تو ..
مثل رد کردن آهنگی که خیلی دوستش دارم

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

خواهم ز خدا خسته و درمانده نباشی / محبوب خدا باشی و شرمنده نباشی
ای دوست الهی در این عالم هستی / سرزنده بمانی و سرافکنده نباشی

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچ پلی
مرا با این همه فاصله به چشمان تو پیوند نمی زند
می دانم
هر چه من بیشتر جلو می آیم
رانش چشم های تو
فاصله را بیشتر می کند

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

یکی زیر … یکی رو …
زیباترین بافتنی دنیاست دست هایمان …

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

هرکسی رو می تونستم دوست داشته باشم اگر دوست داشتن رو از تو شروع نمی کردم …

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

همیشه دروغ گفتن تلخ نیست ! بهم بگو دوستم داری …

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

من کر نیستم ؛ فقط از وقتی صدایت را شنیدم دیگر هیچ صدایی شنیدنی نیست …

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

این طور قبول نیست ! چشمهایت را زمین بگذار !
بیا دست خالی بجنگیم …

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !