اس ام اس عاشقانه

خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید..

***********

ﺑﻌﻀﮯ ﻫﺎ ﺭُﻭ ﺑﺎﯾَﺪ ﺍَﺯ ﺗﻮ ﺭُﻭﯾﺎﺕْ ﺑــِڪِﺸﮯ ﺑﯿﺮﻭﻥْ ﻭ
ﻣُﺤڪَﻢْ ﺑَﻐَﻠِﺶْ ڪُﻨﮯ،
ﺑَﻌﺪ ﺁﺭﻭﻡ ﺩَﺭِ ﮔﻮﺷِﺶ ﺑــِﮕﮯ :
ﺁﺧِــﮧ ﺗُﻮ ﭼــِﺮﺍ ﻭﺍﻗِﻌﮯ ﻧﯿﺴﺘﮯ ﻻﻣَّﺼَﺒـْ . . . ؟

***********

چه گویم در جوابت واژه ای نیست
لبم خاموش و حرف تازه ای نیست
طپش های دلت آهنگ و ساز است دل پر مهر تو عاشق نواز است.

***********

اندوهی برای من نیست
چون
آنکه مرا دوست دارد اگر هزار دلیل برای رفتن باشد
رهایم نخواهد کرد
او یک دلیل برای ماندن خواهد یافت . . .

***********

دلت را به هر کسی نسپار
این روزها برخی ها از سپرده ات هم بهره میخواهند . . .

***********

خدایا از تو چه پنهان کسی را هم قدِ تو دوست دارم .

***********

دوست داشتنت گناه باشد یا اشتباه
گناه میکنم تو را حتی به اشتباه . . .

***********

صادقانه اعتراف ميكنم به خيانت!وقتي نبودي باخيالت بودم

***********

زرد است كه لبريز حقايق شده است-تلخ است كه با درد موافق شده است-شاعر نشدي وگرنه مي فهميدي-پاييز بهاري است كه عاشق شده است

***********

ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﻴﺴﺖ … !
ﻭﻟﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻫﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻴﻢ ،
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺨﺘﻪ …

***********

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ! ﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﻧﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﻟﻤﺎﻥ
ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ !

***********

دلم کار دست است ،
خودم بافتمش ! تارش را از سکوت ،
پودش را از تنهایی ،
همین است که “خریدار” ندارد

***********

زخمهايت را پنهان كن…اينجا مردم زيادي بانمك شدن…

***********

1وقتایی، 1کسایی، 1جوری خودشونو تو دلت جامیکنن که هرکاریم که کنی بیرون نمیان! حالا وقتشه، خودتو تو دلم جا کن!!!

***********

تمام شد . . .
به جز این اشکها ،
برای باختن ،
دیگر چیزی ندارم…
بریزم به پایت، می مانی؟

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !