اس ام اس عاشقانه و جملات عاشقانه

 

مثل تقدیر پرستوی سراسیمه ی عشق / پشت دیوار دلم از همه محبوبتری .

 

 

رنج دوری ، یاد یاران کار ماست / یک پیامک حکم یک دیدار ماست .

 

وقتی به آسمان نگاه میکنم خوشحال میشم چون با وجود فاصله ها ، زیر یک آسمونیم !

 

آدمها را دوست دارم ، همانهایی که بدی هیچکس را باور ندارند ، همانهایی که برای همه لبخند دارند ، همانهایی که بوی ناب انسانیت میدهند ، و من باور دارم که تو از همانهایی .

 

هر روز این عشق یک طرفه را طی میکنم ، یکبار تو هم گامی بدین سو بردار ، نترس ، جریمه اش با من !

 

گروه خونی ام “تو” ی مثبت است !

 

کوچ پرنده به من آموخت وقتی هوای رابطه سرد است ، باید رفت .

 

وقتی خداحافظی میکنیم چه انرژی عظیمی می خواهد کنترل اولین قطره ی اشک برای نچکیدن .

 

به بودن ها دیر عادت کن و به نبودن ها زود ، آدمها نبودن را بهتر بلدند .

 

این روزها دلگرمی میخواهم وگرنه چیزی که زیاد است سرگرمی .

 

زندگی شبیه شعریست ، قافیه هایش با من ، “تو” همیشه “ردیف” باش .

 

عشق بازی کار فرهاد است و بس / دل به شیرین داد و دیگر هیچکس / مهر امروزی فریبی بیش نیست / مانده ام حیران که اصل عشق چیست ؟

 

اینجا جاییست که پشت هر دوستت دارم هم نوشته است ساخت چین !

 

الهی من فدات بشم ، انگشتر طلات بشم / وقتی چشاتو تاب میدی ، مردمک چشات بشم .

 

جلد گرفته ام عشقم را با خیال و خاطره ، مبادا که تا بخورد حتی گوشه ی احساسم زیر دست این همه تنهایی .

 

هزار بار هم از این دنده به آن دنده شوی فایده ندارد ! این تخت خواب “آغوش” کم دارد .

 

همیشه واسه گلی خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسید ، یادش باشه ریشش کجاست .

 

ارزان تر از آنچه که فکرش را بکنی بودی ، اما برای من گران تمام شدی .

 

دلتنگی من تمام نمی شود ، همین که فکر کنم من و تو دو نفریم دلتنگتر میشوم برای تو .

 

گفته باشم ! من درد میکشم ، تو اما چشم هایت را ببند ، سخت است بدانم می بینی و بی خیالی

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !