اس ام اس عاشقانه جدید

مرا ببوس…

نه یك بار كه هزار بار…

بگذار آوازه ی عشق بازیمان چنان در شهر بپیچد

كه رو سیاه شوند!

آن ها كه بر سر جدایی مان شرط بسته اند…
*
*

صدای گام های تو…
ضربان زندگی من است
با من راه بیا
هنوز تشنه ی زنده بودنم…
*
*
بال‌بال می‌زنم !

نه پرنده‌ام ،

نه فرشته !

تو را می‌خواهم …
*
*
هوای فاصله سرد است ، من از کلاف دلم برایت خیال گرم می بافم…

نيست
راه ِ گريزي از نگاه “تو” ؛
حتي ميان عکسهاي سوختـــــــه ..
*


*
عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود ،
گاهی تمام من به تو تبدیل می شود . . .
*
*
این را بدان اگر در قلبی جای گرفتی و عاطفه ای را به بازی عشق در آوردی
تا ابد در قلبی که دوستت دارد زنده خواهی ماند  . . .
*
*
عاشقی یعنی چند بار استخاره کنی و بد بیاد باز بگی:
استخاره اینطوری نیست حتما اشتباه میکنم…
*
*
آرزو میکنم زمانیکه دلم از قهر زمانه ، قطره قطره از چشمانم فرو میچکد ،
برای گریستن هرگز شانه هایت را کم نیاورم
*
*
به تو حسادت میکنم …
که چه بی رحمانه …
بــــــــــی مـــــن

خوشـــــبختی … !
*
*
میدونی وقتی واست پیام نمیدم یعنی چی ؟
یعنی پیامی در حد مرامت ندارم با مرام !
*
*
بوسه‌” بهترین سرقتِ دنیاست
چون هم دزیدیش حال میده
هم پس دادنش  . . .
*
*
یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم
چه تو باشی چه نباشی “نگهش میدارم”  . . .
*
*
همه چیز زود شروع شد

عاشقی
دلتنگی
رفتن تو …
اما نمیدانم چرا تمام نمیشود ؟
عشق تو در من . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !