اس ام اس عاشقانه جدید

در این روزهای ِ سیاه از نبودنت

گرم گرفتنت با غریبه ها

خوب مرا سرد میکند

آنقدر که گُر میگیرم

میسوزم !!!

::
::

سهم “ من ” از “ تو ” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست !

همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !
::
::

همیشه من با بغض می نوشتم…
و تو با خنده می خواندی…
اگر با خنده بنویسم میتوانی بخوانی…؟!
::
::

شب ها خوابم نمی برد…

از درد ضربات شلاق خاطراتت روی قلبـــــم

بی انصاف…

محکم زدی ،

جایش مانده است…

جمع شده است، حرفهایم
در انتهایی ترین بغض مانده در تکرار روزهای بی تو بودن
و هرچه صبر میکنم
نه میشکند
نه تو می آیی!
::
::

مـن “رفـتـم”
نـه اینــکـه دوسِـت نــداشــته باشــم
نـــــه

“از نــخـودی بـــودن مــتـنـفـــرم”
::
::

دلـت بـه مــاندن نیست ؟؟
بـــــُـــــرو …..
عشـق کــه گـدایی نـدارد .. !!
::
::

روزی می رسـد
بی تفاوتی هایت را
با جـای خالی ام حس کنـی
و شاید در دلت بـا بغض بگـویی
کــاش اینجــا بــود
آنوقت است که می فهمی
چقدر زود دیر میشود
ومن حتی بخوابت هم نمی آیم….
::
::

جمع شده است، حرفهایم
در انتهایی ترین بغض مانده در تکرار روزهای بی تو بودن
و هرچه صبر میکنم
نه میشکند
نه تو می آیی!
::
::
یادت باشه وقتی از کسی میشنوی
بیا دوست معمولی باشیم
یعنی بمون توی آب نمک
تا هر وقت حوصلم سر رفت, باهات سرگرم بشم…

::
::

برای دوباره آمدنش دعا نکن . . .
شاید وقتی آمد . . .
همانی نباشد که رفته بود . .
::
::
مدت هاست که میدانم دوستم داری…
که میدانی دوستت دارم…!
اما ای کاش به جای این همه سکوت
صدای خردشدن غرورهایمان را میشنیدیم….

::
::

همهٔ رابطه‌ها با جملهٔ ” تو با بقیه فرق داری ” شروع میشه . . .
و به جمله ” تو هم مثل بقیه ای ” ختم میشه . . .

::
::

چه تکلیف سنگینی ست

بلا تکلیفی

وقتی نمی دانم

دارم یـــــــــــــــــــــــــــا ندارمت . . .

::

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !