اس ام اس عاشقانه جدید

بی تو

خانه ام را

شناسنامه ام را

گهواره ام را پیدا نمی کنم

بگذار گورم را هم گم کنم !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

زندگی تمامش خطای دید است

من فقط تو را می بینم و تو فقط من را نمی بینی !


اس ام اس غمگین
sms asheghaneh

نبودن هایت را با خیال بودنت به هم بافته ام

چه سنگین شده این شال گردن

دارد بغضم را در گلو خفه میکند !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

این روزها نقطه ها هم برایم ناز می کنند

دیگر دستم به سه نقطه ها نمی رود وقتی معنایش را “هیچکس” نمی فهمد !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

زندگی را چندان جدی نگیرید

تا بحال کسی از آن زنده بیرون نیامده !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

به سلامتی اونی که

نگفت با بقیه فرق داره ، ثابت کرد !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

کوچه های قدیمی را باریک می ساختند

تا آدما به هم نزدیک تر شوند حتی در یک گُذر …

اکنون چقدر آواره ایم در این همه اتوبان سرد ؟!


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

ریاضی به نابودی می رفت

اگر که مسئله ها عاشقانه حل می شدند !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

ناامیدترین ها همان کسانی هستند

که روزی بیشترین امید را داشتند


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

زنها تا وقتی عاشق نشده اند بهترین روانکاوها هستند

ولی وقتی عاشق میشوند تبدیل میشوند به بهترین بیماران روانی !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

ما همه معتاد همیم ، خیال می کنیم عاشقیم !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

هستم

هستی

اون لعنتی هم هست !


اس ام اس خیانت
sms asheghaneh

اونی که فکر میکردم باهاش دنیامو میسازم

همین دنیایی هم که داشتمو زد خراب کرد !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

مزاحم آدمی که مشغول فراموش کردن است نشوید

هیچ قاتلی دوست ندارد هنگام کشتن ، کسی مزاحمش شود !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

از امشب هرشب قلاده سگ ها را باز خواهم کرد

دیگر در حوالی قلب من پرسه نزن !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

حرف از صداقت که می شود ، فاتحه نثار تو می کنند !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

مشکی پوش خواهم شد تا یادم نرود اگر برگشتی بترسم

از مرده ای که زنده شده ؛ زیرا که خودم کشتمت در ذهنم !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

آدم فهمیده ای بود

خوب می دانست کجاها خودش را به نفهمی بزند !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

به بعضی ها باید گفت :

ﺻﺪﺍ ، ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ، ﺣﺮکت ، گم شو !


اس ام اس عاشقانه
sms asheghaneh

من عشقی داشتم

آن را با خود به گور می برم

لطفا آنجا تنهایمان بگذارید !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !