اس ام اس عاشقانه جدید

بوسه هایت انار را می ترکاند

نفس هایت سیب را می رساند

آغوشت ابر را می باراند

پاییزترینی تو !

احوال دل ، آن زلف رها داند و من

راز دل غنچه را صبا داند و من

بی من تو چگونه ای ندانم اما

من بی تو در آتشم ، خدا داند و من .

این فاصله ها که بین ما بسیارند

از بودن ما کنار هم بیزارند

یک روز برای دیدنت می آیم

اما اگر این فاصله ها بگذارند .

توی زندون عشق تو اونقدر شلوغ میکنم

و زندون رو به هم میزنم که مجبور بشی

منو بزاری توی انفرادی قلبت !

ماهی که از آب جدا بشه فدا میشه

تو آبی من ماهی ، فدات بشم الهی .

خوشبختی را در همین لحظه باور کن

لحظه ای که دلی به یاد توست .

باز باران بارید خیس شد خاطره ها

مرحبا بر دل ابری هوا

هر کجا هستی باش آسمانت آبی

و تمام دلت از غصه ی دنیا خالی .

موجی از عشق رو بر ساحل دلت میفرستم

تا بدونی فراموش نشدنی هستی .

سر سبز دل از شاخه بردیم ، تو چه کردی

افتادم و بر خاک رسیدم ، تو چه کردی

من شور و شر موج و تو سر سختی ساحل

ای عشق ببین من چه کشیدم و تو چه کردی .

قشنگترین نگاهم را برایت کنار گذاشتم

تا بدانی با تمام وجود دوستت دارم

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !