اس ام اس عاشقانه ، جملات عاشقانه

فراموش کردنت کار آسانی است! کافی است دراز بکشم . چشمهایم را ببندم و نفس نکشم!

مساحت خلوتم را پر کن. عمودی یا افقی فرقی نمیکند. همین که ضلعی از چهار دیواری ام باشی کافیست.

ستاره ها هیچ گاه از خاطر آسمان نمی روند . بگذار دل من آسمان باشد و یاد تو ستاره .

دریا همیشه از من دلگیر است . میدانی چرا ؟ چون همیشه بزرگی تو را به رخ او میکشم .

چه زیبا حرف میزنی ؟ تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن! از زاویه تو ... آها دیدم ، از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع! من و تو !

دلتنگی عین یه جای شکستگی روی عینک آدمه. هر جا نگاه می کنی می بینیش!

این روزها زیادی ساکت شده ام. حرف هایم نمی دانم چرا به جای گلو. از چشم هایم بیرون می آیند.

خیالت همه جا با من است. اما دلم گرمای بودنت را میخواهد نه سردی خیالت را.

کفش هم اگر تنگ باشد زخم میکند. وای به حال دل من از دوری تو.

هرکس جای من بود . می برید .اما من هنوز می دوزم. چشم امید به راه.

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !