اس ام اس عاشقانه ، جملات عاشقانه

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم / چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم / به نفسهای تو در سایه ی سنگین سکوت / به سخنهای تو با لهجه ی شیرین سکوت .

هراس یعنی من باشم ، تو باشی و حرفی برای گفتن نباشد
این روزها بدجور به تو آغشته ام ، از صافی ردم کن و ببین که جز تو هیچم نمی ماند .
اگر گدا یاد پادشاه نکند پادشاه چه داند گدایی هم هست ، گدای دیدارتم پادشاه .

شبها اتاقم ماه ندارد ، چشمانت را قرض می دهی تا صبح ؟

این موهبت الهی ست صبح چشم بگشایی و یادت بیاید دوستی داری آبی تر از آسمان ، زلالتر از شبنم و روشنتر از صبح .

من تو را به دلم قول داده ام ، نگذار بدقول شوم !

به روزها دل مبند ، روزها به فصل که میرسند رنگ عوض میکنند ، با شب بمان ، شب گرچه تاریک است ، لیکن همیشه یک رنگ است .

میگویند دلتنگت نباشم ، خدای من ! انگار به آب میگویند خیس نباش !

گاهی مرا یاد کن ، من همانم که اگر ساعتی از من بیخبر بودی ، آسمان را به زمین میدوختی .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !