اس ام اس عاشقانه ، جملات عاشقانه

دلمان کوچک است ، ولی آنقدر جا دارد که برای هر عزیزی که دوستش داریم نیمکتی بگذاریم برای همیشه ی عمر .

حجم خالی تو را حجم هیچکس پر نمیکند ، باز هم بگو دوستان به جای ما !

اتاق تنهاییم پا به ماه اتفاق تازه ایست ، به گمانم یکی نبود قصه های من در راه است .

نمیدانم چرا وقتی دلم هوایت میکند ، نفس کشیدن فراموشم میشود ، انگار دلم تاب هوای دیگری را ندارد .

چه دمدمی مزاج شده احساسم ، گاهی آرام ، گاهی بارانی ، چه بی ثباتم بی تو !

همیشه یکی هست که درد دلت رو بهش بگی ولی بترس از روزی که همون بشه درد دلت .

نمیدانم چرا بین این همه آدم پیله کردم به تو ! شاید فقط با تو پروانه میشوم !

بغض هایت را برای خودت نگهدار ، گاهی “سبک” نشوی “سنگین” تری .

و چه احساس قشنگیست که در خلوت خود / یاد یک دوست تو را غرق تماشا سازد .
کسی که تو را دوست دارد حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشد ، هرگز رهایت نخواهد کرد ، او یک دلیل برای در کنارت ماندن خواهد یافت .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !