اس ام اس عاشقانه ، جملات عاشقانه

عشق مثل عبادت کردن می مونه ، بعد از اینکه نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی .

خیلی بده که احساس کنی مثل دارویی ، فقط وقت نیاز ازت استفاده می کنند .

قشنگترین گلها را به آستان نیلوفری چشمانت هدیه میکنم تا بدانی بیادت هستم .

درد دارد ! سرت به سنگی بخورد که روزی به سینه ات میزدی !

مژده ، اسمم در کتاب رکوردهای جهان گینس ثبت شد ، دختری از جنس احساس با سنگین ترین بار دلتنگی بر روی شانه هایش .

مرا پاپتی خواند ، آنکه در راهش کفشهایم پاره شد .


شیرین ترین لبخند اون لبخندیه که وقتی میخوای بهش اس ام اس بدی یه دفعه خودش اس ام اس میده !

هی پاییز ! ابرهایت را زودتر بفرست ! شستن این گرد غم از دل من چند پاییز باران می خواهد .

دفتر شعرهایم را سفید میگذارم ، بی تو بودن نوشتن ندارد ، درد دارد .

رفت ؟ به سلامت ، من خدا نیستم بگویم صد بار اگر توبه شکستی باز آی ، آنکه رفت به حرمت آنچه با خود می برد حق بازگشت ندارد ! رفتنش مردانه نبود ! لااقل مرد باشد و بر نگردد ، خط زدن بر من پایان من نیست ، آغاز بی لیاقتی اوست .

هیچ انتظاری از کسی ندارم و این نشان دهنده ی قدرت من نیست ! مسئله خستگی از اعتمادهای شکسته است .

برایم تعریف کن ، هرگز فراموش نشدن چه حالی دارد ؟

برای یک ثانیه عاشقم باش ، من باتری ساعتم را در می آورم .

عشق ، اگر عشق باشد ، ناممکن ترین ها را امکان می بخشد ، تنها برکه ای ست که می توانی در آن غرق شوی و اما نفس بکشی .

برعکس پول هایم زندگیم گوشه دارد ، همانجا که همیشه تنها مینشینم !

چه زیباست خیالی که تو را از آن همه فاصله می آورد به کلبه ی تنهایی ام .

نقش یک درخت خشک را در زندگی بازی میکنم ، نمیدانم که باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پیر .

آسان تر نگاهم کن ! دلم تا عشق بیشتر نمی داند !

همه چیز با تو شروع شد اما هیچ چیز با تو تمام نمی شود ، حتی همین دلتنگیهای من !

اگر از دلتنگی کم آوردی غصه نخور ، من به جای هر دویمان دلتنگم !

وقتی قرارمان پروانه شدن است ، بگذار روزگار هرچقدر میخواهد پیله کند .

از این آمد و رفت های تکراری دلم گرفته ، یا نیا ، یا نرو !

قانعم به یادت ، پس یادت را از من نگیر که یادت مهربانترین تصویر دنیاست .

چه فرقی دارد ، پشت میله ها باشی یا در خیابانهای شهر در حال قدم زدن ، وقتی که آرزوهایت در حبس باشند .

چهار فصل کامل نیست ، هوای تو هوای دیگریست !

خدایا یا نوری بیفکن یا توری ، ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس می ترسد .

آرزوی خیلی ها بودم ! اما اسیر قدرنشناسی “یک” نفر شدم .

به مدت دلتنگیهایم به من بدهکاری ، وعده ی ما باشد روزی که دلتنگم شوی .

همیشه به یادت هستم اما شاهدی ندارم جز کلاغ بام خانه مان که او هم حقیقت را به تکه پنیری می فروشد .

تقدیم به تنها صدف دریای دلم که به بیکرانگی اقیانوس عشق دلتنگشم .

میان آنهمه الف و ب مشق دبستان ، آنچه در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود .

عزیز بودن آدما به این نیست که وقتی میبینی شون چقدر از دیدنشون خوشحال میشی ، به اینه که وقتی نمیبینی شون چقدر دلت براشون تنگ میشه !

این روزها آنقدر به “تنهایی” عادت کرده ام که حتی اگر “تو” که سالها منتظرت بودم هم پشت در باشی در را باز نخواهم کرد .

همین که قاصدکی را فوت کنی تا عطر نفسهایت را با خود بیاورد ، برای دلم کافیست .

چه کلمه ی مظلومی است “قسمت” ، تمام تقصیرهایمان را به عهده میگیرد .

من هنوزم از بازی کلاغ پر میترسم ، میترسم بگویم “تو” و آرام بگویی پر !

غمگینم ! وقتی تمام جفتهای دنیا “تنهاییم” را به رخم میکشند، حتی جورابهایم !

تنهایی یعنی : نه خودش هست که از تنهایی درت بیاره ، نه فکرش اجازه میده تنهاییت رو با کسی دیگه ای پر کنی .

زمستان را دوست ندارم چون با آمدنش به یاد نگاه های سردت می افتم .

گیرم که از حصار کوتاه دلم ساده می پری ، با دیوار بلند خیالم چه می کنی ؟

تنهایی ات را از تو گرفتم ، در خنده هایم شریکت کردم ، نگفته بودی بازرگان عشقی ، من از کجا می دانستم سود من تنهاییست .

دوست داشتن را نه می نویسند نه میگویند ، ثابت می کنند .

کاش بدانی ، قهر میکنم تا دستم را محکمتر بگیری و بلندتر بگویی : بمان ، نه اینکه شانه بالا بیندازی و آرام بگویی : هر طور راحتی .

چقدر صدای تیک تاک ساعت دلخراش است وقتی تو “یک ثانیه” هم در کنارم نیستی .

آغوشت ، علم را زیر سوال می برد ! آنقدر آرامم می کند که هیچ مسکنی جایش را نمی گیرد .

خودتان را در قلب هیچ آدمی نچپانید ، جا نمی شوید ، چروک می شوید فقط !

در خاطری که “تویی” ، دیگران فراموشند ، بگذار در گوشت بگویم “میخواهمت” ، این خلاصه ی تمام حرفهای عاشقانه ی دنیاست .

سرکش بودم به حیله رامم کردی / ای افسونگر ، چه پخته خامم کردی / خوش چرخاندی کمند گیسویت را / در تاریکی اسیر دامم کردی .

آغوشی باش و مرا به اندازه ی تمام اشتباهاتم بغل کن ، بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود ، فقط نگاه باشد و نفس ، زندگی آنقدرها دوام نمی آورد ، همین حالا هم دیر است

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !