اس ام اس عاشقانه ، جملات عاشقانه

هوای فاصله سرد است ، من از کلاف دلم برایت خیال گرم می بافم .

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را می زنی ! خسته می شوند از رنگ تکراریت ، این روزها دوره ی رنگین کمان است .

زلالترین شبنم شادی را بر لبانت آرزو دارم ، نه برای امروزت ، برای فردای هر روزت .

چه تلخ است علاقه ای که عادت شود ، عادتی که باور شود ، باوری که خاطره شود و خاطره ای که درد شود .

زندگی “باغی” است که با عشق “باقی” است ، “مشغول دل” باش نه “دل مشغول” ، بیشتر “غصه های ” ما از “قصه های” خیالی ماست ، پس بدان اگر “فرهاد” باشی ، همه چیز “شیرین” است .

میدونی بهشت کجاست ؟ یک فضای چند وجب در چند وجب ! میان بازوهای کسی که دوستش داری .

توی زندگی هر کسی یکی هست که مثل “هیچکس” نیست .

میدونی وقتی واست پیام نمیدم یعنی چی ؟ یعنی پیامی در حد مرامت ندارم با مرام !

خواستی دیگه نباشی ، آفرین ، چه با اراده ، لعنت به دبستانی که تو از درس هایش فقط تصمیم کبری را آموختی .

علت سقوط ناگهانی من از چشم هایت را فقط باید در جعبه ی سیاه دلت جستجو کرد .

عشق مثل کشی میمونه که ۲ نفر دارن میکشن ، اگه یکی ولش کنه دردش واسه کسیه که هنوز اونو نگه داشته .

یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم / چه تو باشی چه نباشی “نگهش میدارم” .

تقصیر برگ ها نیست ، آدمها همینند ، نفس میدهی له ات میکنند !

تو باش ، نه برای اینکه در دنیا تنها نباشم ، تو باش تا در دنیای تنهایی ام تنها تو باشی .

به عشق در نگاه اول اعتقاد ندارم ولی به “از چشم افتادن در یک لحظه” عجیب معتقدم .

هیچوقت نفهمیدم چه رازیست بین دلم و دستم ، از دستم رفت به هرچه دل بستم .

شاید تنها کسی نبودم که دوستت داشتم ، اما کسی بودم که تنها تو را دوست داشتم .

دستهایت ، تنها بالشی است که وقتی سر بر او دارم ، کابوس نمی بینم .

در انتظار تو ، کاسه ی صبر که هیچ ، صبر کاسه هم لبریز شد .

انصاف نیست دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی و آنقدر بزرگ باشد که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !