اس ام اس عاشقانه ، جملات عاشقانه

عشق یعنی اختیار بدی که نابودت کنند ولی “اعتماد” کنی که این کار را نمیکنند .

بسیار تماشایی و آراسته ای /از رونق ماه آسمان کاسته ای /انگار نه انگار که ما را دیدی / از روی کدام دنده بر خاسته ای ؟

یادت هست ، خیالت هست ، خاطراتت هست ، فقط کمی جای تو خالیست ، نمی آیی ؟

با هر قدمی که دور شدی روحم خراشی خورد ، حالا با هر نسیمی درونم میسوزد .

چقدر سخته ، تو دنیا هیچ چیز غیر قابل توضیح تر از این اتفاق نیست که آنکه من بزرگش کردم ، کوچکم کرد !

زیر باران عشق باید ماند تا غبار تنهایی را شست ، نمیدانم زیر کدامین باران ایستاده ام که اینگونه تنها ولی خیس بارانم .

تکیه نکن بر عصای تنهایی ات ، شانه هایم را خدا برای تو آفریده .

دلم که گرفته باشد با صدای دستفروش دوره گرد هم گریه میکنم ، چه برسد به مرور خاطرات با هم بودنمان .

پیر می شود آدم وقتی عزیزش را صدا می کند و عزیزم نمی شنود .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !