اس ام اس عاشقانه ، جملات عاشقانه

 

ماه در روی کسی غیر تو دیدن ممنوع / ناز چشم کسی جز تو خریدن ممنوع / تابلویی بر سر دروازه ی قلبم زده ام / که ورود احدی جز تو اکیدا ممنوع .

 

افسانه را رها کن ، دوری دوستی کدام است ؟ فاصله هایند که دوستی را میبلعند ! من اگر نباشم دیگری جایم را پر میکند ، به همین سادگی !

 

وجودت را بر ماندگارترین ستون خوبیها مینگارم تا بدانی یادت عزیز می ماند .

 

صفحه ی آخر شناسنامه زیاد مهم نیست ، گاهی باید توی آیینه خوب نگاه کنی ببینی هنوز زنده ای یا نه!

 

میدونی چی بیشتر از همه آدمو داغون میکنه ؟ اینکه هر کاری در توانت هست براش انجام بدی ، بعد برگرده بگه : مگه من ازت خواستم !

 

حوا که باشی ، بعضی ها هوا برشان میدارد که آدمند .

 

دروغ میگفتن که “ها” علامت جمع است ، پس چرا وقتی تن + ها را جمع کردم ، خودم ماندم و خودم ؟

 

مادرم می گفت : دوستانت را ببین ، همه به جایی رسیده اند ، نمیدانست ، منتظر نشسته ام تا به تو برسم !

 

چگونه بفرستم “باورم” را برایت تا باور کنی از یاد بردنت کار من نیست .

 

تو ای روحم ، عزیز دلنوازم / ز پیغامت نمودی سرفرازم / تو در یاد منی ، من شرمسارم / صفای قلب پاکت را بنازم .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !