اس ام اس شکست عشقی و عشق یک طرفه

درد یعنی مــرور مسیج هایی کــه یک روزی باورشان داشتی

و امـروز به دروغ بودنشان ایمان آورده ای …
.

.

.
.
تمام ناگفته هایم در این جمله تعبیر میشوند :

بی تو آینده ناخوشاینده …

.

.

.

یـه روز خوب میاد کــه برگــه ترحیمیم برسه به دستت

اونوقت توام بگی : آخی … اینــم مــُـرد ؟؟!

.

.

تمام شد …

مــن به عـقد غم ها در آمدم …

خیلی دیـر آمـدی !

.

.

.

دستم را بگیر

بدون تو , تمام دنیا را هم که داشته باشم

تهی دستم

.

.

.

بــراے جدایـے دل و جرات مـیخواھم !

جراتـش را دارم …

دلم را پـس بدہ …

.

اس ام اس عشق

.

وقتی میرفت گفتم : کجا؟

گفـت : بـه درک …

منم گفتـم : بـه درک …

و ایــن چنین بود کـه ما در اوج تفاهم از هم جدا شدیـم!

.

.

.

نـذر کرده ام صـد دورتسبیح اهـدنا صراط المستقیم …

شایـد مـرا کــه میبینی دیگر مسـیرت را کـج نکنی !

.

.

.

آنشرلی هـم نشدیم یکی ازمون بپرسـه :

آنه ! تکرار غـریبانه روزهایت چـگونه گـذشت ؟؟

.

.

.

وای از اون روزی کــه

از دل نرود هــر آنکـه از دیده برفت …

.

.

.

پزشکی قانونی میگفت : یخ زده …

مگر امکانش بود !؟

تیتر روزنامه فردا :

در گرمای داخل اتاقش ، خیره به نقطه ای ، جوانی یخ زد …

.

.

.

سر بـه بیابان میگذارم …

چاره چیست ؟؟

وقتی تو نیستی … و شانـه ات نیست …

.

.

.

اینجا عشـق قندیل می بندد با این واژه های یـخ زده …

نگفته بـودی دمای نبودنت زیر صفر اسـت …

.

.

.

قحطی همـدم است !

من بـه خوش آمدګویی تابلوی خیابان هم دلخوشـم …

.

.

.

افسـوس کــه دنیاهمیشه بر وفق مراد کسانی بوده کــه

شکستن دل سرگرمی آنهاسـت …

.

.

.

مـُــردنم مى آید

در پـس این همـه

زندگى کردن بى تــو …

.

اس ام اس شکست عشقی

.

چرخش ثانیه ها در ذهنم تداعی گر این جملـه لعنتی است :

رکورد نبودنـت شکست …

.

.

.

ای کـه با یاد تـو در اتش شـب می سوزم ،

یاد من کن کــه به یادت همـه شـب میـسوزم …

.

.

.

یه دوسـت دارم هایی هـم هست میدونی دروغه ها

ولی قلبـت واســه باورش بــه عقلت التماس میکنه …

.

.

.

این روزهایم به تظاهر طی میشود،

تظاهر بـه بی خیالی ، بـه بی تفاوتی …

بـه اینکه بی توبودن مهم نیست..

اما بسی

جانفـرساست این نمایـش …

این فـیلم های بی سانسورندیدنت بـرای وجـود انـدوهبارم …

.

.

.

غـم دنیاست

اون بره ترکت کنه

هیچ کس هم نباشه

که درکت کنه

غـم دنیاست

تو لحظه خداحافظی

بفهمی کـه

دیګه بهش نمیــرسی …

.

.

.

شاید از مـُـد افتاده باشد

شاید دیگر اندازه ام نباشـد

اما همچنان عطر خاطره میدهد ،

پیراهنی کـه روی شانه هایش اشک ریخته ای !

.

.

.

به جایی رسـیده ام که آرزو میکنم

کاش خـودم را جایی جا بـگذارم

و بـرگردم ببینم کــه نیستم …

.

.

.

این روزها درد زیاد است ،

درمان هم هست …

اما دیگرکسی حال ” خوب ” شـدن ندارد …

.

.

.

غمگین ترین جای خاطرات اونجاست کـه

احساس مـیکنی

چهــره اش داره از یادت مــیره …

.

.

.

سـخت است …

هنـگام وداع آنگاه کـــه درمیابی

چشمانی کــه درحال عبورند

پاره ای از وجـود تو را نـیز با خـود مـیبرند …

.

اس ام اس عشق
.

پرواز کـرد عاقبت …

ماهی کـه شوری دریا برای نمک گیر کردنـش کافـی نبود …

.

.

.

خیلی فقـیرم …

دیگر حتی حوصله هــم ندارم …

.

.

.

دلواپسى هایم را

خلاصه کرده ام

در لورازپام هاى بى خاصیت

که خواب را شرطى کرده اند

اما تو را نـه …

.

.

.

شبهایم درد دارد …

وقتی ندانم

چراغ اتاقـت را کدامین دست خامـوش میکند …!

.

اس ام اس شکست عشقی
.

دیگر از آن همــه شیطنت وشلوغی خبری نیسـت !

آنقـدر بخاطر ضربدرهای جلوی اسمـم چوب روزگار راخوردم کـه

تبدیل شدم به ساکت ترین شاگـرد کلاس زندگی …

.

.

.

داشـتم میرفتم بیرون ، مامانم گفت :

بیا یه چیزی بخور ته دلت رو بگیره !

گفتم : مامان جـان دل ما خیلی وقــته گرفته …

.

اس ام اس شکست عشقی

.

پیری میگفت :

اگه میخواهی جوان بمانی درد دلت را به کسی بگو که دوستش داری و دوستت دارد …

گفتم: پس چرا تو پیر شدی ؟؟؟

خندید و گفت :

دوستش داشتم و دوستم نداشت …

درد یعنی مــرور مسیج هایی کــه یک روزی باورشان داشتی

و امـروز به دروغ بودنشان ایمان آورده ای …

.

اس ام اس عشق
.

تمام ناگفته هایم در این جمله تعبیر میشوند :

بی تو آینده ناخوشاینده …

.

.

.

یـه روز خوب میاد کــه برگــه ترحیمیم برسه به دستت

اونوقت توام بگی : آخی … اینــم مــُـرد ؟؟!

.

.

تمام شد …

مــن به عـقد غم ها در آمدم …

خیلی دیـر آمـدی !

.

.

.

دستم را بگیر

بدون تو , تمام دنیا را هم که داشته باشم

تهی دستم

.

.

.

بــراے جدایـے دل و جرات مـیخواھم !

جراتـش را دارم …

دلم را پـس بدہ …

.

اس ام اس عشق

.

وقتی میرفت گفتم : کجا؟

گفـت : بـه درک …

منم گفتـم : بـه درک …

و ایــن چنین بود کـه ما در اوج تفاهم از هم جدا شدیـم!

.

.

.

نـذر کرده ام صـد دورتسبیح اهـدنا صراط المستقیم …

شایـد مـرا کــه میبینی دیگر مسـیرت را کـج نکنی !

.

.

.

آنشرلی هـم نشدیم یکی ازمون بپرسـه :

آنه ! تکرار غـریبانه روزهایت چـگونه گـذشت ؟؟

.

.

.

وای از اون روزی کــه

از دل نرود هــر آنکـه از دیده برفت …

.

.

.

پزشکی قانونی میگفت : یخ زده …

مگر امکانش بود !؟

تیتر روزنامه فردا :

در گرمای داخل اتاقش ، خیره به نقطه ای ، جوانی یخ زد …

.

.

.

سر بـه بیابان میگذارم …

چاره چیست ؟؟

وقتی تو نیستی … و شانـه ات نیست …

.

.

.

اینجا عشـق قندیل می بندد با این واژه های یـخ زده …

نگفته بـودی دمای نبودنت زیر صفر اسـت …

.

.

.

قحطی همـدم است !

من بـه خوش آمدګویی تابلوی خیابان هم دلخوشـم …

.

.

.

افسـوس کــه دنیاهمیشه بر وفق مراد کسانی بوده کــه

شکستن دل سرگرمی آنهاسـت …

.

.

.

مـُــردنم مى آید

در پـس این همـه

زندگى کردن بى تــو …

.

اس ام اس شکست عشقی

.

چرخش ثانیه ها در ذهنم تداعی گر این جملـه لعنتی است :

رکورد نبودنـت شکست …

.

.

.

ای کـه با یاد تـو در اتش شـب می سوزم ،

یاد من کن کــه به یادت همـه شـب میـسوزم …

.

.

.

یه دوسـت دارم هایی هـم هست میدونی دروغه ها

ولی قلبـت واســه باورش بــه عقلت التماس میکنه …

.

.

.

این روزهایم به تظاهر طی میشود،

تظاهر بـه بی خیالی ، بـه بی تفاوتی …

بـه اینکه بی توبودن مهم نیست..

اما بسی

جانفـرساست این نمایـش …

این فـیلم های بی سانسورندیدنت بـرای وجـود انـدوهبارم …

.

.

.

غـم دنیاست

اون بره ترکت کنه

هیچ کس هم نباشه

که درکت کنه

غـم دنیاست

تو لحظه خداحافظی

بفهمی کـه

دیګه بهش نمیــرسی …

.

.

.

شاید از مـُـد افتاده باشد

شاید دیگر اندازه ام نباشـد

اما همچنان عطر خاطره میدهد ،

پیراهنی کـه روی شانه هایش اشک ریخته ای !

.

.

.

به جایی رسـیده ام که آرزو میکنم

کاش خـودم را جایی جا بـگذارم

و بـرگردم ببینم کــه نیستم …

.

.

.

این روزها درد زیاد است ،

درمان هم هست …

اما دیگرکسی حال ” خوب ” شـدن ندارد …

.

.

.

غمگین ترین جای خاطرات اونجاست کـه

احساس مـیکنی

چهــره اش داره از یادت مــیره …

.

.

.

سـخت است …

هنـگام وداع آنگاه کـــه درمیابی

چشمانی کــه درحال عبورند

پاره ای از وجـود تو را نـیز با خـود مـیبرند …

.

اس ام اس عشق
.

پرواز کـرد عاقبت …

ماهی کـه شوری دریا برای نمک گیر کردنـش کافـی نبود …

.

.

.

خیلی فقـیرم …

دیگر حتی حوصله هــم ندارم …

.

.

.

دلواپسى هایم را

خلاصه کرده ام

در لورازپام هاى بى خاصیت

که خواب را شرطى کرده اند

اما تو را نـه …

.

.

.

شبهایم درد دارد …

وقتی ندانم

چراغ اتاقـت را کدامین دست خامـوش میکند …!

.

اس ام اس شکست عشقی
.

دیگر از آن همــه شیطنت وشلوغی خبری نیسـت !

آنقـدر بخاطر ضربدرهای جلوی اسمـم چوب روزگار راخوردم کـه

تبدیل شدم به ساکت ترین شاگـرد کلاس زندگی …

.

.

.

داشـتم میرفتم بیرون ، مامانم گفت :

بیا یه چیزی بخور ته دلت رو بگیره !

گفتم : مامان جـان دل ما خیلی وقــته گرفته …

.

اس ام اس شکست عشقی

.

پیری میگفت :

اگه میخواهی جوان بمانی درد دلت را به کسی بگو که دوستش داری و دوستت دارد …

گفتم: پس چرا تو پیر شدی ؟؟؟

خندید و گفت :

دوستش داشتم و دوستم نداشت …

563 دیدگاه در "اس ام اس شکست عشقی و عشق یک طرفه"

 1. fatima گفت:

  سلام من ی دختر18ساله هستم هیچکسو ندارم باش درد و دل کنم 5سال صادقانه عاشق ی پسربودم بخاطرش هرکاری کردم اما اون فقط تظاهربه دوس داشتن میکرد از همه بیزارم نمیخام زندگی کنم 

  • ناشناس..!! گفت:

   فاطیماعزیزم…زندگی همینه..انسان با همین سختیا ب جاهای بلند میرسه…سختی کشیدی… ولی از این ب بعد چموخم زندگی دستت اومده دلت مهمه اکه قدر ندونست بدون لیاقتتونداشته براکسی باش که باتمام وجودت بخوادت گلم

   • سعید گفت:

    یه غصه دردناک:
    هفت سال عاشق خواهر رفیقم بودم.به خاطر شرم و حیا نتونستم بهش بگم خاطر خواه خواهرشم.تا اینکه درد دلم رو به یکی دیگه از رفیقام،رفیق که چه عرض کنم،گرگ گفتم… بعد از چند روز چون فهمیده بود من انتخاب خوبی کردم دور از چشم من رفت خواستگاری و سریع عقدش کرد…
    الان یک سال گذشته و فردا شبم عروسیشونه…
    جالب اینجاست که هر دوتاشون برام کارت دعوت فرستادن…
    شما بودید چیکار میکردید؟
    از اون به بعد حتی اگر بخوامم دیگه نمیتونم عاشق کسی بشم…
    سخت ترین شکست زندگیم…
    خیانت بدترین گناه آدما…

  • hesam گفت:

   خب عزيزم ،اشكال از خودت بوده كه طرف مقابل رو نشناختي و نشناخته بهش اعتماد كردي
   از طرف من يه نصيحت برادرانه رو داشته باش اونم اينه كه هيچ عشقي وجود نداره و همه چي تو هوس خلاصه ميشه پس زندگي كن به خاطره خودت و عاشق خودت باش.

  • وفادار گفت:

   به قول اقای ایمان سرورپور:اونی که داره گذشته رو به رخت میکشه شیطونه.گذشتش گذشت مگه زندگیت نیست درستش کن.

  • mahdi گفت:

   taghsire khodete barash har kari kardi khodeto sabok kardi

  • عرفان گفت:

   سلام ببخشید مزاحم شدم من درکتون میکنم واقعا خیلی سخته منم دوسال عاشقم ولی میترسم بهش بگم منم مثل شما دوست ندارم زندگی کنم هرشب ارزوی مرگ میکنم . هیچوقت از خدا نخواه که دنیا رو بهت بده فقط بخواه کسی رو بهت بده که تو رو به دنیا نده

  • لیلا گفت:

   سلام گلم این روزهایی که میگی خیلی از ما ها گذروندیم ولی تو دیگه نگذرون فراموشش کن نخواه به خاطر کسی که رهات کرد زندگیت تباه بشه از همین امروز برای خودت و ایندت تلاش کن تو بهترین هدیه رو بهش دادی اونم عشق بوده وقتی قبول نکرده یعنی لیاقت تو و عشق تو رو نداشته و مطمئن باش یه روزی یه جایی تو این دنیای بد کردار تاوان پس میده

  • سعید گفت:

   بیچاره منم مثل تو شدم

  • مجید گفت:

   فاطیما جان سلام
   درکت میکنم … به نظر من یه عشق یک طرفه همیشه یک طرفه باقی میمونه . خاصیت عشقه…
   و من مطمن هستم هنوز هم دوسش داری …. (خوش باش)

  • آرمان گفت:

   آخه دختر خوب تو تازه 18 سالت شده یعنی تازه میفهمی دوس داشتن یعنی چی. قصد توهین به احساست ندارم ولی فقط اینو بهت میگم که یه روزی خودت متوجه این میشی که اون 5 سال عشق نبوده.فقط یه جور عادت بوده اونم تو دورانه نوجوانی

  • امیر رضا گفت:

   سلام به تمام کسایی که قراره این متن رو بخونن
   من دانشجوی مهندسی کامپیوتر هستم
   من از وقتی اومدم دانشگاه فهمیدم رابطه همه دختر پسرهای ایرونی دروغه هیچ کس بوی عشق نبرده همه فقط دارن ادعا میکنن هر پسر به ده تا دختر میکه دوستت دارم و هر دختر هم با چنتا پسر می چرخه .بچه ها سعی کنین عشق واقعی رو پیدا کتین اگه قراره با کسی باشین فقط با ی نفر باشین ن اینکه دنبال خیانت باشین
   اگه دوست دارین با من تماس داشته باشین تا بیشتر با هم حرف بزنیم بهم ایمیل بزنین
   amir.jumanji@yahoo.com

  • مریم گفت:

   فاطییما جان اصن خودتو ناراحت نکن زمان همه چیو حل میکنه من خودم ا تو بدترم به خدا توکل کن عزیزم

  • مریم گفت:

   خودتو ناراحت نکن زمان همه چیو حل میکنه توکل به خدا من خودم از تو بدترم خدا بمون صبر بده عزیزم

  • zeynab گفت:

   baba to donya khodet feghat barat mohem bashe

  • zagros گفت:

   منم پسر 20 ساله هستم چهار سال با عشقم بودم و هر موقعیتی رو بخاطرش از دست دادم ولی آخرش ……………..

  • ناشناس گفت:

   وای بر من که 32 سالمه و تاکنون پای هیچ پسری تو زندگیم نبوده…. شما 13 سالت بود و دوست پسر داشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لعنت به این روزگار… لعنت به این زندگی…لعنت به این دوران که بچه های ما در کودکی عاشف میشن… چه باعث شده واقعا؟؟؟

  • مغز پر حاشیه گفت:

   میتونی زندگیتو از نو بسازیی کافیه به خداا توکل کنی .

   خدااا همین نزدیکیاست بگرد پیداش کن . . .

  • mahkam گفت:

   سلام فاطمه خانوم من پسرم ، اون کسی که واقعا با تمام وجودش کسی رو بخوادو عاشقش باشه به هیچ عنوان نمیتونه از عشقش بگذره و دوری کنه و تنهاش بزاره حتی اگه بدونه با نبودنش عشقش خوشیخت میشه باز برای خوشبخت کردنش باید باشه و سعی کنه به اون خوش بختی برسه نه اینکه شونه خالی کنه پس اون کسی که میره عاشق نیست پس همون بهتر رفت تا اینکه یه زمانی یه وقتی بفهمی که دیگه دیره و جونتو به پایه کسی کذاشتی که بهت علایقی نداشته

  • مسیحا گفت:

   …. قسمت این بود که من با تو معاصر باشم
   تا در این قصه ی پر حادثه حاضر باشم
   حکم پیشانی ام این بود که تو گم شوی و
   من به دنبال تو یک عمر مسافر باشم
   تو پری باشی و تا آنسوی دریا بروی
   من به سودای تو یک مرغ مهاجر باشم
   قسمت این بود ، چرا از تو شکایت بکنم ؟!
   یا در این قصه به دنبال مقصر باشم ؟
   شاید اینگونه خدا خواست مرا زجر دهد
   تا برازنده ی اسم خوش شاعر باشم
   شاید ابلیس تو را شیطنت آموخت که من
   در پس پرده ی ایمان به تو کافر باشم
   دردم این است که باید پس از این قسمتها
   سالها منتظر قسمت آخر باشم !!

 2. ناشناس..!! گفت:

  خوب بود

 3. هنگامه گفت:

  سلام من 18 سالمه عاشقانه عاشق پسری هستم که 2ماه باهاش دوستم گفته بود منو برا ازدواج میخواد حتی خانوادش هم میدونستن اما چند بار با دختر بیرون دیدمش گفت جای خواهرمه براش پدری میکنم چند بار دیگم بهم خیانت کرده بد دهنی میکنه هر دقیقه در حال مکالمس وقت . بی وقت میگم بیا خاستگاریم میگه عذادارم باید 6ماه دیگه صبر کنی من بیچاره چطور صبر کنم جدایی ازشم برا من مرگه من تک دخترم ن خواهری دارم ن برادری از کی کمک بخوام …. بقران از زندگی خستم خسته دوستندارم زندگی کنم…..

  • AmirK2 گفت:

   زندگی کثیفه
   همه به هم دروغ میگن

   • شقایق گفت:

    باهات موافقم

   • محبوب گفت:

    امیر آقا اتفاقاتی که توزندگی میوفته دیدگاه ما در مقابل زندگی رو نشون میده!!!
    سعی کنید همیشه مثیت فکر کنید و همچنین به چیزی که میخواید….مطمعن باشید بهش میرسید

   • عرفات گفت:

    من بیست یک سالمه چهار سال عاشق یه دختر بودم نه بگم عشق الکی براش میمردم ولی اون چیکار کرد اومد گفت عرفان ما به درد هم نمیخوریم بعدش گذاشت رفت خارج الان که شش ماهه رفته دنیام جهنمه نمیتونم فراموشش کنم

  • وفادار گفت:

   عزيزدل من دورت بگردم.منم هم سن وسال توام.يکم فکرکن.کسي که ازالان داره بهت خيانت ميکنه وااااااااااااي به حال فردات.چرااينقدرآويزونشي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شخصيت وآينده خودت همين الان به دست خودت شکل ميگيره.يکم 29سالگي ات روتصورکن.ميتوني يه ادم سربلندوموفق باشي يايه ادم اويزون که همش نگران اينه که شوهرش امشب کجاست وباکي داره سرميکنه.توميتوني موفق باشي اگه همين الان به نفست بلندبگي نه.

  • پیام گفت:

   همه چی عوض شده ادما بی اعتماد ونامرد شدن.دنیا رو نامردی گرفته…

   • zahra گفت:

    پیام جان بت برنخوره ها…ولی همه ی پسرا نامردنو نمیشه بهشون اعتماد کرد……….همشون بی لیاقتن

    • amir گفت:

     زیاد ب خودتون ننازین زهرا جان دختری ک شب روزم دم از عشقو عاشقی بزنه حتی اگه صادقونه هم باشه اگه فرداش باسش خواستگار بیاد میگه عشق چی عاشقی کدومو ما ک رفتیم بیخیال بقیه

     • ارزو گفت:

      ببخشید امیر خان دختری که عاشق باشه واقعا نمی تونه کس دیگرو بجای عشقش بزاره چون عشق مقدسه به همین راحتیا درست نمشه که جاشو یه خواستگار دیگه بخاد بگیره خودم کشیدم از سر لج با عشقم تا پای بله گفتن رفتم که فقط یه لحظه تصور کردم جای عشقم دست یه کس دیگه تو دستم باشه حالم از خودم بهم خورد تا الانم منتظر عشقمم دو ساله

     • ssssss گفت:

      امیر جان انقدر مطمئن حرف نزن وقتی ده سال یه نفر رو صادقانه دوست داشته باشی به خاطرش دست از پا خطا نکنی بعد از ده سال بفهمی برای فراموش کردنه تو با کس دیگه ای در ارتباطه الان خبرش برسه که از اون دختره یه بچه داره خودت بر عکسش رو تصور کن چیکار میکنی یا خود کشی یا برای فراموش کردنش مجبوری با کس دیگه ای باشی

    • hassan گفت:

     سلام همه زهرا جان شما که میگی همه پسرا مثل همه دیگه هستن درمورد دخترا چی؟ نه جانم همه مثل هم نیستن نمونش دختر خاله ی من که از وقتی که 20سالم بود عاشقش شدم اونم منو میخاست ولی خاله بی معرفت من که وضع مالیه من مثل اونا نبود مخالفت کرد دخترش هم نظرشو در کمال خونسردی عوض کرد زد زیر همه چی بعداز 5سال به زور خانوادم دوباره رفتم خواستگاریه یکی از دخترای اوقواممون اونا هم به حرف یه پیرمرد به ظاهر مقدس نماکه خدا به حق خاییه خودش از دلش در بیاره که چنتا از همین جوان های هم محلیمون به خاک سیاه نشوند اون دخترم بهم جواب رد داد بعدا کاشف به عمل اومد حاج اقا منو برای دخت بیوه خودش میخاسته . از اون به بعد قسم خوردم که تا اخر عمرم دیگه به ازدواج فکرنکنم .نه زهرا خانوم بعضی دخترو پسرا همینجوری هستن »اینم ایمیلم برای دختر پسرهای که هم درد من هستن دلشون میاد باهم حرف بزنیم .باتشکر لطفی از جنوب کرمان. @gmail.com @hassanlotfi19

  • سارینا گفت:

   هنگامه جان منم درد تو رو دارم ولی همشون دروغ میگن من که همین دیشب فهمیدم بهم اس داد و گفت نامزد داره به نظر من تا به درد من نیوفتادی فراموشش کن به قرآن بهت دروغ میگه؟؟؟؟؟؟؟ازمن گفتن بود

  • alireza گفت:

   هنگامه جان توهم جای ابجی حرف پسرا واسه ازدواج دروغ البته بعضیاشون که میپیچونن مــــــثل این اقا پسرتون

  • عباس گفت:

   سلام من میگم اگه فراموشش کنی بهترین گرینه رو انتخاب کردی بهترین

  • رستا گفت:

   عزیزم درکت میکنم و میدونم دوسش داری و عاشقشی ولی خودت فک کن ببین چنین ادمی لیاقت عشقو داره بعدم تازه 2ماهه باهاش دوس شدی!!!!!!!!!!! منم تک دخترم یه مشکلی تقریبا مثل شما دارم ولی دارم باهاش کنار میام

  • علیرضا گفت:

   سلام هنگامه!نذار بیشترازاین ضربه بخوری!ولش کن و بسپارش ب خدااااااا

  • دنیا گفت:

   سلام
   ابجی جون خوشبحالت ک ن خراهر داری ن برادر ما ک داریم چ ب درد ما خوردن

  • مجيد گفت:

   3لام عزيزم خوبي بعضي پسرا هوس بازن شما دخترا زود گولشونو ميخورين وشيفتشون مشين

  • امیر گفت:

   تو چقدر ساده ای. طرز فکرت خیلی بچگونست. خب دیووانه معلومه که اون با کسای دیگه ای هم هست. ازدواج چیه.یعنی انقدر احمقی که حرفشو باور کردی. وقتی دائم در حال مکالمه است فکر نکردی با کی حرف میزنه.نکنه فکر میکنی با مامان باباش حرف میزنه. انقدر ساده و احمق نباش. ۲ماه که چیزی نیست.بیخیالش شو.
   طرف من بعداز ۳ سال همه جوره با هم بودن بهم خیانت کرد با چشمای خودم دیدم بازم منکر میشد. همشون لاشی هستن

 4. sh گفت:

  وفادار عزیز وفاتو عشق است دمت گرم زدی تو خال

 5. جنیوس گفت:

  یه زمانی عشق واقعی بود البته هوس هم بوده و هست ولی جزء فروعات بود ، محبت و صداقت حرف اول رو در روابط میزد ولی الان همه چیز هوس شده و عشق بیچاره هم زیر پای این هوس ها له شده . البته صداقت وجود دارد ولی خیلی کم . آدم باید شش دنگ حواسش جمع باشه که یه وقت کلاه محبت های دروغی سرش نره .

 6. قاصدک گفت:

  هنگامه خانم منم مث خودت دخترم ودرک میکنم همه مااحساسی برخوردمیکنیم مطمن باش باهاش ازدواج کنی بدبخت میشی ازهمین الان به خودت امیدبده توبدون اون میتونی چون من این دردوکشیدم وتجربه دارم کافیست اراده کنی

 7. علی معروف به خمره گفت:

  دنیا خیلی نامرده به هر چی که دل نبندی ازت میگیره . من دیگه از هرچی عشق و عاشقی هست خسته شدم .هیچی وجود نداره. فقط خودتی و خودت. عشق واقعی خودش جلوت قرار میگیره. اما هیچ وقت فراموش نکن برای کشتی های بی حرکت موج ها تصمیم میگیرند.

 8. مهتاب گفت:

  هنگاه جان الکی پاسوز این پسره شدی که چی بشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  اونکه از الان داره بهت خیانت میکنه…..یعنی واقعا متوجه نشدی که اگه تا الان نیومده خواستگاریت داره الکی هی واست بهونه میاره تا تو رو از خودش دور کنه!!!!!!!!!
  اگر هم رک و راست بهت نمیگه نمیخوادت چون هنوز یه کوچولو وجدان داره چون میدونه دوستش داری نمیخواد یه دفعه داغونت کنه…میخواد با خیانتاش و کم توجهیاش نسبت بهت ثابت کنه که تو رو نمیخواد
  پس تا بیشتر کوچیکت نکرده و تو بیشتر وابستش نشدی ازش بگذر

  • شقایق گفت:

   اره مهتاب راست میگه به پاش نمون وگرنه بدبخت میشی ازماگفتن بودمنم به خاطرهمین ازش بریدم هرچنددرکت میکنم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی سخته اماااااااااااااااااکارنشدنداره.

 9. گلاویژ گفت:

  خیلی خیلی دوسش دارم یعنی عاشقشم ولی تا فهمید تنهام گذاشت و رفت
  خیانت کرد ولی ذست خودم نیست هنوز با تمام وجود عاشقشم

 10. شقایق گفت:

  منم دارم پای عشقی می سوزم که حتی حاضرم واسه دیدنش فقط واسه دیدنش دست به هرکاری بزنم به خاطرش توروی همه وایستادم اما اون پشتموخالی کرد…

 11. نازنین گفت:

  منم با ی پسرس میحرفم اون گفته میخوامت ولی چمد روز بیش بعد از دو ماه صبحت بهم گفت اخلاقمون به هم نمیخوره الانم من نمیتونم ازش جداشم

 12. روح گفت:

  نه اینکه زانو زده باشم ……
  نه…..
  فقط تنهایی سنگین است….

 13. عرفان گفت:

  دعا کنید من به عشقم برسم

  • علیرضا گفت:

   ایشا..

  • ارزو گفت:

   ایشاا… به عشقی برسی که لیاقتشو داری
   من یه دختر بیست سالم نوزدلگیم تو دعوا با خانواه گذشت که چرا اونو دوست داری و اونم دعوا و عاق شدن از طرف خانوادش که بیخیال من بشه اما نشد الان یساله بحرفش موندم که قول داد گفت تو گریه نکن من درستش می کنم الان یساله دارم با هر چیزی خودم و مشغول می کنم تا گدر زمان و بدون اون نفهمم تا قبل از اون به عشق اعتقاد نداشتم اما وقتی یهو بوش میومد و اسمش و میشنیدم اشک تو چشام جمع میشد چند وقت پیش دوباره ی پیزایی از کل انداختم با خانوادش سرم شنیدم اما خانوادم نمزارن زیاد بفهمم تا قاطی نکنم فقط دعا کنید برام

  • saba گفت:

   ایشالله بهش برسی

 14. نسیم گفت:

  مجو درستی عهد از جهان سست نهاد که این عجوز عروس هزار داماد است

 15. مجید گفت:

  انقدر عشق بهم پشت کرد ادت کردم

 16. ساحل گفت:

  خيلي خيلي قشنگ بودوبلاگت خيلي ممنونم

 17. kimiya گفت:

  به سلامتی پسری که وقتی یه دختره خیلی خوشکلو میبینه سرشو میندازه پایین و میگه اخرشم که باشی انگشت کوچیکه عشقه من نمیشی…..خوش به حاله هرکی اینجور دوس پسری داره ماکه از عاشقی شانس نداریم ……وای خدایا چیمیشد همه به کسی که عاشقشونن برسن……

 18. kimiya گفت:

  یادم رفت بگم.توروخدا واسم دعا کنین بهش برسم………….حاضرم هرکاری کنم فقط همیشه در کنارش باشم…..الان1هفتس فقط دارم بهش فکر میکنمو گریه میکنم …….بدترین درده…..

 19. غزال گفت:

  خیلی سخته که عشقت تو روت وایسته ازت ایراد بگیره وبفهی که دوس داشتنش واسه وقت پر کنی بوده///////////////////////////

 20. مهدی گفت:

  دوستان این مشکلای مشابهی که براتون اتفاق افتادرو یه بار دبگه مد نظرتون قرار بدین….
  متاسفانه بعضی از ما ها هر چند هزاران بار این چیزارو دیدیم ولی بش توجه نمیکنیموو باز
  تو اتیش جهالتش میسوزیم بیاین دیگه راهی رو که دوستامون رفتنو به نتیجه نرسیده دوباره نریم….

 21. fati گفت:

  آرزوتو از خدا بخواه ، بعد آیه زیر و بخون : بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم ، این پیامو به 9 نفر بفرست آرزوت براورده میشه ، منم باور نمیکردم واقعا قبول شد اگه پاک کنی و نفرستی خدا آرزوتو قبول نمیکنه ساعتتو نگاه کن ببین 9 دقیقه بعد 1 اتفاق خوشحالت میکنه……………….

 22. kimiya گفت:

  خدا نکنه نازی جووووووووووووووووووون.فقط واسم دعا کن یا فراموشش کنم یا بهم برگرده…….

  • نازی گفت:

   باشه کیمیا جون ان شالله بهت برگرده و خوش باشین ولی بنظرمن خودتو زیاد ناراحت نکن اون نو رو تنها گذاشته حتمآ لیاقت گلی مثل تورو نداشته عزیزم

 23. shayan گفت:

  agha man boridam.dg nemitoanm tahamol konam

  • Hadi گفت:

   داداش منم بریدم…هه…نه از عشقم…نه…ازهمه از همه از همه

   به جایی رسـیده ام که آرزو میکنم

   کاش خـودم را جایی جا بـگذارم

   و بـرگردم ببینم کــه نیستم …

   ایشالله خوشبخت بشن همه آدما (آمین)

 24. غزال گفت:

  شایان دنیا هنوز بات کار داره

 25. غزال گفت:

  ان ….شالله که بیاین

 26. نازی گفت:

  سلام بچه ها عشقم تنهام گذاشته دعاکنیدبهم برگرده اخه خیلی دوستش دارم این روزها خیلی داغونم

  • سوما گفت:

   نازی جون همدردیم عاجزانه و از ته دل از خدا خواهش میکنم که همه به عشقشون برسن منو تو هم عشقمون برگرده پیشمون خیلی دلتنگم خیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی

  • مجيد گفت:

   3لام نازي جون انشالله اگه دوست داره ك برميگرده

 27. kimiya گفت:

  سلام نازنین جون .من چند روز پیش به مشاوره رفتم و دیدم خیلی ها باعشقشون تموم میکنن و بیشتر دخترا واسه پسرا حتی خودکشی هم میکنن ولی نمیخوام بگم همه پسرا ولی90 درصدشون عشق قبلیشونو خیلی زود فراموش میکنن و عاشق یکی دیگه میشن این دخترا هستن که ضربه میخورن…یکی شم خوده من که حتی واسه پسر خود کشی کردم ولی عین خیالشم نبود.به نظره من هیچوقت نباید به کسی خیلی دل ببندی حتی اگر خیلی عاشقش باشی…..برات دعا میکنم که بهت برگرده ….ولی خیلی خودتو ناراحت نکن…انشالا اونم بهت فکر میکنه….امیدوارم از حرفم دلخور نشی.ممنوووووووووووون.بای

 28. دختر شیشه ای♥ گفت:

  سلام دوستان عزیزم
  تو رو خدا کمکم کنید دارم میمیرم
  عشقم داره ازدواج میکنه
  هر چی هم گریه میکنم میگه من فقط میخواستم با تو حرف بزنم همین دارم دیوونه میشم

 29. mohammad گفت:

  یا سلام.من 24 سال دارم . بیماری قلبیم دارم . 7 سال پیش عاشق دخترداییم شدم . اونم میدونست مریضم ولی بهم میگفت من با مریضیت مشکل ندارم . اوایل سال 92 رفتم خواستگاری . بهم نه گفتن. گفتن مریضی دختر نمیدیم . دخترشونو ندادن که هیچ یه عیبم گذاشتن رومون . آخه من تو این 24 سال یه بارم دکتر نرفتم باورم نداشتم که مریضم همیشه خودمو یه سالم میدونستم . بعد به دخترداییم میگم پافشاری کن بگو من فقط محمدو میخوام بعد هفت سال برگشته میگه فکر میکنم حق با پدر مادرم باشه زندگی با یه مریض مشکل باشه . خیلی داغونم کردن . واقعا ضربه فنی شدم . دیگه اعتماد به نفسی برام نمونده بخوام خواستگاری کس دیگه ای برم . ولی هنوز خودمو نباختم . گفتم برو به جهنم اگه عشق و دوست داشتنت همین قدر بود که با مریضی سرد شه صد سال سیا نخواستمش . بهش گفتم برو ایشالله با سالما خوشبخت شی .

  • فرشته گفت:

   سلام
   دقیقا حالتو میفهمم منتهی تو پسری و من دختر
   هستن کسایی که یه پسر مثلا ناسالم رو بخوان اما کی دست رو یه دختر مریض میذاره؟ شاید یه مرد زن مرده و یه پیرمرد که یه پاش لب گوره
   منم اعتماد به نفسمو ازدست دادم اما عیبی نداره.خدابزرگه

  • ارزو1994 گفت:

   محمد خوب بش گفتی چون ادم وقتی بفهمه عشقش مریضه بیشتر دوست داره پیشش باشه تا خوش باشه و مریضیش یادش بره ….چمدونم …..از همون حسای دخترونه که میگه اگر پای عشق و زندگی خوش وسط باشه خدا رو چه دیدی خوب شد اگرم نشد تا اخر باهاشم عشق اینه نه ……. تو لیاقتت بیشتر از ایناس

  • saba گفت:

   دمت گرم اره بهترین کاره ایشالله اینقدر خوشبخت شی ….
   ایشالله مریضیتم خوب میشه داداشم

 30. علی گفت:

  4 سال پیش با یه دختر نامزد کردم. سالن هم رزرو کرده بودیم که عقد کنیم. پدربزرگش فوت کرد و جلسه به هم خورد. بعدشم مادر دختر میگفت، دخترم باید درس بخونه. باشه برای وقتی که درسش تموم بشه. منم صبر کردم. حالا خانم میخواد با یکی که در خارج زندگی میکنه، ازدواج کنه و بره. یعنی همه قول و قرارا کشک!!!

  • ارزو1994 گفت:

   علی منم یه دخترم بهت میگم فراموشش کن چون یه دختر بخاطر عشقش از همه چیز میگذره باور کن مثل من که حاضر بودم بخطرش از همه چیزم بگذرم حتی بورس دندونپزشکی ولی …. رفت لیاقت نداشت

 31. iman گفت:

  سلام چی بگم وقتی عشقم بهم قول داده بود تنهام نزاره وقتی ازم پرسید عشقت هوس؟گفتم نه.واقعا عضقم پاک بود..بعد از سه ماه برگشته بهممیگه خوش اومدی دیگه نمیخامت عشقم برگشته منو با ماشین عوض کرد منو با سکس عوض کرد منو با پول عوض کرد کسی که حتی یک تار موش از چادرش نمیزد بیرون تا حالاشده ببینید عشقت جلو چشات سوار ماشین یکی دیگ میشه من چیکار کنم..خداااااااااا

 32. یه پسر بد گفت:

  منم حرف همه اونایی که میگن پسرا همشون اینجورین تا حدودی قبول دارم ولی یه سوال شما که با همچین پسرایی دوست میشین چه جوری هستین من با دخترای زیادی دوست هستم البته متاسفانه ولی اکثریت خودشون سر اونجور حرفا رو با من باز میکنن من بدم درست ولی شما ها که انقده ادعاتون میشه چرا؟ هرچند آدما خوبو بد دارن امیدوارم شما از اون خوباشون باشین خودتون تصمیم میگیرین آیندتون رو با این کارا و حرفا نابود کنین یا نه دختر یا فرقی نمیکنه پسری که یه زندگی سالمو شیرینو شاد میخواد نباید این دوستیارو داشته باشه چون واقعا اعتیاد اوره متاسفانه من اعتراف میکنم چون حدو مرزی هم حتی تو این دوستیا نداشتم الان هم به همه شکاکم هم رغبتی به ازدواج ندارم حالا خود دانید

  • saba گفت:

   خخخخ خوبه خودتم اعتراف میکنی دمت گرم داداش واسه اینکه حداقل نمیگی من اینجوری نیستم
   اخه بعضیا از کجا بدونن شماها اینطوری هستین عشقشون چشاشونو کور میکنه
   خودتم عاشق میشی یه روز ………….

 33. زهره گفت:

  مهدی عزیزم
  بازی روزگار بر وفق مرادمان نبود…گویی قصری که برای خود ساخته بودیم بر روی تلی از برف بنا شده بود که گرمای آتش خودخواهی دیگران آن را آب کرد …در این بین من زیر آوار ماندم…هیچ کس جز تو صدای فریادم را نشنید…کمک خواستم ولی حتی تو به دادم نرسیدی…با این وجود بیش از قبل عاشقانه دوستت دارم…کاش بدانی یک لحظه زندگی با تو برایم معنا ندارد…میدانم هیچ وقت دل نوشته هایم به دستت نمی رسد…شاید هیچ گاه چهره زیبا و مردانه ات را نبینم…اما میدانم خدایی هست که هر دومان را می بیند…آرزویم این است که روزی در کنار تو آرامش پیدا کنم…قربانت: عسل!نازنین!هرچه تو بگویی

  • بهزاد گفت:

   سلام بچه ها من خیلی تنهام نمیدونم چیکارکنم.عشقم تنهام گذاشت که هیچ الان جلو چشام داره هرزگی میکنه.شب تا صب فقط مطالب عاشقونه و آهنگهای غمگین گوش میدم.خودکشی به سرم میزنه

 34. فرید گفت:

  بچه ها همه درد امون مثه همه .دیشب شب عروسی عشقم بود فداش بشم انقد خوشحال بود که نگو منم داشتم دست میزدم یادروزی افتادم که میگفت فقط کناره توخوشحالم بعدش. اونارفتن که باهم باشن منم تاصبح مشروب خوردمو سیگارکشیدمو گریه کردم وایشاا… به عشقتون برسین ماکه نرسیدیم.فقط میتونم بگم که روزگار برخلاف آرزوهایم گذشت

 35. habib گفت:

  همه میگن از کسی ک دوسش داری ودوست نداره دل بکن منم میگم دل اگر کندن داشت فرهاد بجای کوه دل میکند%

 36. habib گفت:

  غم دنیاست بره و ترکت کنه بخدا سخته کسی رو ک دوسش دارید از دست بدید یک سال ب هیچ کس علاقه مند نشدم هیچ احساسی نسبت ب کسی ندارم سعی کنید ب عشقتون وفادار باشید حتی اگه اون وفادار نباشه مطمعن باشید خودش پشیمون میشه امیدوارم هیچ کس عشقش رو از دست نده ب امید روزی ک هیچ کس ب عشقش خیانت نکنه همه باهم صادق باشن

 37. habib گفت:

  منم عشقم تو ی تصادف فوت کرد ولی هنوزم دوسش دارم همیشه بهش فکر میکنم عاشقشم هیچ کس جاشو نمیگیره تا ابد

 38. yegane گفت:

  سلام.من 24 سالم هشت سال عاشق کسی بودم که اول اون عاشقم شد دو سال تلاش کرد که دوستش داشته باشم وقتی عاشقش شدم رفت داغونم کرد حالا که بعد از این هم مدت از یکی دیگه خوشم امده برگشت نمیدونم چکار کنم بدجور توی دو راهی هستم

 39. yegane گفت:

  روزگازیست هم عرض بدن می خواهند
  هم از دوست فقط چشم دهن می خواهند
  دیو هستتند لباس پدری می پوشند
  گرگ های که لباس پدری می پوشند
  آنچه دیدن به مقیاس نظر می سنجند
  عشق ها را با دور کمر می سنجند
  خوب طبیعیست یک روز به پایان برسد
  عشق های که سر پیچ خیابان برسد

 40. نازی گفت:

  سلام بچه ها خیلی داغونم عشقم ی سر بهم میگه دوست دارم و تا اخرش باهات میمونم ی سر هم بهم میگه نمیخوامت یا تو بچه ای یا من بدردت نمیخورم هر چند روزی یه بهونه میاره که از هم باید جداشیم و خداحافظی میکنیم بعدش خودش دوباره میگرده نمیدونم چیکارکنم؟

  • ارزو گفت:

   سلام عزیزم
   یه راه حل برات دارم اگر واقعا دنبال عشق می گردی یه هفته جوابشو نده اگر مردی عاشق باشه بدن عشقش دووم نمیاره بدن اگر از یه هفته بیشتر شدو سراغت نیمد عاشق نیست بدرد زندگی تو هم نمخوره ارزشت بیشتر از ایناست دنبال کسی باشد که لیاقت عشقتو داشته باشه

  • saba گفت:

   خخخ دقیقا مثه منی من که بیخیالش شدم بععععععععععععله 🙂
   البته هنوز باهاشم ولی اگه یه بار دیه جدا شه دیه باهاش کاری ندارم دیه برنمیگردم دیه خودمو واسش کوچیک نمیکنم به نظرم بهترین کاره

 41. yegane گفت:

  نازی جون بهتر تو یکم تحویلش نگیری واسه من از این اتفاق ها افتاد بود اما در نهایت رفت.کسی که میره برگرده دیگه مال تو نیست.بهتر به خودت بها بدی ما نباید ارزش های  خودمون زیر پا بذاریم اگر واقعأ تو رو بخواد بی توجهی تو رو ببینه یه حرکت درست انجام میده

 42. yegane گفت:

  من بہ این باور یقین دارم
  عشق گیاھے ھرزہ بےریشہ است
  قصہ دلدادگے این روزھا
  قصہ باغ جفایے ریشہ است
  من یقین دارم پشت ھر سلام
  یک جہان مکر تظاھر خفتہ است
  ھر کس دم از آشنایے میزند
  بےگمان خواب است ھذیان گفتہ است
  عصر ما عصر دروغ است ریا
  واژہ عشق محبت زندہ نیست
  مہر باطل خوردہ بر دیوان عشق
  ھیچکس بر درگہ دل بندہ نیست

 43. نازی گفت:

  عشق خيالي من ، خودت نيستي ولي هنوز عشق خياليت در رگهايم جريان دارد و قلبم ميتپد با عشقي که تو در رگهاي من جا گذاشتي …

 44. نازی گفت:

  منتظرم کسي بيايد بگويد :

  سُـــــــک سُــــــک

  من پيدا کردم گمشده ام را …

 45. نازی گفت:

  حس رنگ زرد چراغ راهنمايي رانندگي رو دارم که هيچکي بهش “تـــــــوجـــــــه” نميکنه !

 46. masy66 گفت:

  اگه درست فکر نمیکردم تاحالا چندبار خودکشی کرده بودم نمیدونم چکار کنم به هیچ عنوان نمیتونم فراموشش کنم با اینکه شوهر کرده هنوز عاشقشم فکرش از سرم بیرون نمیره.حتی دیگه باهیچ دختری رابطه برقرار نکردم آخه دیگه نمیتونم کسی رو به اندازه اون دوست داشته باشم از زندگیم سیرم

 47. masy66 گفت:

  من باید چکار کنم دارم هر لحظه آتیش میگیرم

 48. دخمل تهنا گفت:

  مردان در دریایی عشق به وسعت دریا نامردند…………….

 49. نازی گفت:

  بچه ها دوس دارم بمیرم اخه چرا اینبار عشقم بر نمیگرده دارم دیوونه میشم خداااااااااااا……بچه برام دعا کنید عشقم بر گرده خیلی داغونم اصلا نمیتونم فراموشش کنم……..چیکارکنم خدایااااااااااااااااا………….

 50. yegane گفت:

  عشق اول هیچوقت فراموش نمیشه اخه بهترین تجربه است

 51. ghazal :( گفت:

  منم یه دخترم از خوذم زیاد تعریف نمیکنم ولی خب ظاهرم اونقد خوب هست که خیلی از پسرا دوسم داشته باشن
  اماااااااااااااااا چه فایده اونی که باید دوسم داسته باشه دوسم نداره
  غم عشقش دیوونم کرده
  وقتی که بهش گفتم بای خیلی راحت گفت باشه بای
  انتظار داشتم نذاره که برم ولی انگار از خداش بود
  البته خب دختر واسش ریخته خیلی پسره جذابیه واسه همینه که انقد راحت پاشو محکم کوبوند رو قلب منو رفت
  شبا بی خوابم بیدون عشقش
  میخواست دوستیمون با کثافت کاری باشه واسه همین من ازش خدافظی کردم
  دست خودم نبود نمیتونستم اونی که میخواست باشم
  خیلی سخته که عشقت یه عشق یه طرفه باشه خیلی
  از اینکه انقد بهم ارزش دادیو جرف دلمو خوندی و چشای نازنینتو خسته کردی ممنونم
  فقط خواستم اینو حداقل 2 3 نفر بخونن تا شاید ارومتر شم ممنونم

  • آدرین گفت:

   Like !
   BehTaRiN kar O kardi Kash y 2 3ta Fosh ham Midadi

  • صابر گفت:

   آدرین / آره لعنت به پسرا

  • باران گفت:

   واقعیت اینه که اگه پسری دختری رو دوست داشته باشه هیچوقت ازش نمی خواد قبل ازدواج باهاش رابطه جنسی داشته باشه……..
   دخترا تورو خدا عاقل باشید…..
   من 22سالمه دختر نسبتا زیبایی هستم و خواستگار هم دارم ولی کسی رو دوست دارم که منو نمیخواد ولی حتی نمی خوام بدونه……چون غرورم برام مهمه…….اون از دوران دبیرستان 6سال با یه دختر دوست بوده…..بعد دختره خیانت کرد و اونم با یه دختر دیگه دوست شد و حالا هم بهم زده…..ومعلوم نیست الان با کی دوسته…..من می تونستم بهش بگم ولی واقعیت اینه که با همچین ادمی من اینده ای ندارم و خوشبخت هم نمیشم…..چون مدام من رو مقایسه می کنه……شماقضاوت کنید…..هرچند از دلم نمیره ولی دعا می کنم زودتر ازدواج کنه و فراموشش کنم

  • Mahmud گفت:

   آخه کار خوبی کرده اونی که ولت کرده.
   دخترای این زمونه ارزش اینجور چیزا ندارن.
   خواهش میکنم دیگه از این چرندا نفرستین. عاشقتونم نیستم، بااااااااااااااااااااااااااااااای

  • saba گفت:

   فدات شم خواهری خدا هرچی صلاح بدونه گلم اون میشه شاید بهترین کارو کردی

 52. masy66 گفت:

  دختران با استفاده از زبان نرم از هر شیطانی شیطانترند

 53. anita گفت:

  salam do saly mishe ke ba ye pesary hastam asheghesham ama fek konam mano vase havas baziash mi khad bache ha man chi car konam

 54. نفس گفت:

  سلام دوستان.امیدوارم حالتون خوب باشه.من که داغونم این روزا…قراره من وعشقم اخر شهریور در اوج تفاهم وعشق از هم جدا بشیم…من و عشقم یه ماه پیش باهم اشنا شدیم.عاشق هم شدیم ما خیلی شبیه هم بودیم جفتمون خیال میکردیم نیمه گمشده ی همیم..ولی یهو وسط این همه شباهت متوجه یه تفاوت بزرگ شدیم فهمیدیم که مذهبامون فرق میکنه اون سنی بود و من شیعه.وقتی اینو گفت دنیا رو سرم خراب شد اون گفت بخدا من هیج مشکلی ندارم میتونیم زندگیه خیلی قشنگی کنار هم داشته باشیم ولی من میترسم و میدونم که خونوادم هیچ وقت راضی نمیشن…یه بار خاستیم جدا بشیم ولی دووم نیاوردیمو دوباره شروع کردیم اما اینبار اون خیلی سرد شد دلیلشو پرسیدم گفت نمیخام وابستم بشی.میخام اگه دوباره خاستی بری بتونی ازم دل بکنی.نمیخام که عذاب بکشی…ولی بااین وجود هنوزم عشقم نفسم گفتنش مثه روز اوله….جفتمون عاشق همیم…دارم دیوونه میشم نمیدونم باید به حرف دلم گوش کنم یا عقلم…من اولین باریه که عاشق شدم که اینم از شانس من اینجوری شد….کمکم کنید خرابه خرابم

 55. yegane گفت:

  سلام غزال جون افرین بهترین تصمیم گرفتی واسه اینکه اون رفتنی بود حتی بعد از اینکه به خواسته هوسشم رسیده بود.عزیزم مطمئن باش لیاقتت بهتر از اون هست یه کیس مناسب پیدا میکنی.
  تنهایی خود را مقدس بدار/تا زمانی که چیزی مقدس تر از ان نیافتی/در تنهایی خود بمان

 56. عاشق خدا(معین) گفت:

  ب نام او انچه دل خواست ن ان شد هر چ خدا خواست همان شد

 57. عاشق خدا(معین) گفت:

  اما کلامی با دوستان شیک البته احساسی خودم دادا ابجی گلم اون بالا نوشته نظراتونو در مورد اس ام اس ها بنویسید ن قصه لیلی و مجنون این یک.این نامردیه اونایی ک از دوستاشون حالا ب قول خودشون از عشقشون میحرفن اما اون پسره یا دختره اینجا نباشه ک از خودش دفاع کنه این دو.سوال من از شماها اینه اخه بعضیا چجوری ی نفر ندیده بهش دل میبندن و میشن عاشقش؟!اره هر چیزی استثنا داره و اون استثنا خداست این سه.اگه بهم نگین بابابزرگ میخوام بگم اگه میخواین زندگی سالمی داشته باشین خودتونو مشغول کنین دلم واستون بگه ک بدی ما اینه ک کشورمون رو نسبت ب امریکا فرانسه انگلستان چین … میسنجند مثلا چون امریکا وزارت ورزش داشته ماهم باید داشته باشیم اما یکی نیست بگه بابا مردم ایران احساسی هستن یکی نیست بگه اقای روحانی جای وزارت عشق تو کابینهات خالیه!!!این چهار. یکی نیست ب فاطیما روزبه سارینا هنگامه شقایقازی کیمیا غزال مهدی یگانه نفس غزل… بگه بابا بخدا عشق فقط تو جنس مخالف خلاصه نمیشه میشه ادم عاشق خدا پدر مادرش داداش ابجیش باشه کسایی ک واس عشقشون تضمینی نمیخوای چون موقتی نیس این پنج.من تا حالا اون عشقیو ک شماها ازش حرف میزنین رو تجربه نکردم خداروشکر همیشه سرم شلوغ بود و پی کارم بودم ب فکر درسو زندگی اینده شغلی و…. اما وقتی نوشته هاتونو میخوندم گریم گرفت بیشتر دلم بحال مردمم سوخت ک اینجورین ک چرا زندگیشون شده این چرا یکی داره میگه من خوابم نمیبره یکی میگه دارم گریه میکنم یکی میگه من ی بار خود کشی کردم افسوس این شیش. اما اونایی ک از عشق اول حرف زدین و گفتین عشق اولو یادتون نمیره خواستم بگم عشق اول خداست یادتونه!!!این هفت. ی راهکار اگه میخواین همه این چیزارو فراموش کنین خودتونو مشغول کنین من ادم احساسی هستم چون ی ایرانیم و بخاطر همین از پنج سال پیش گیتار میزنم اینو ب همه پیشنهاد میکنم و تازگی ها هم ی اهنگ خونم تو گوگل محمد بهشتی پور اهنگ شب سرد دانلود کنید بخدا میسپارمتون

  • bi setareh گفت:

   سلام اقا محمد
   اول اینکه من اونجوری ک بچه ها عشق رو تجربه کردن تجربه نکردم دوم اینکه گفتید چه جوری ندیده دل میبندن بچه ها من فک میکنم عشق تنها چیزی هست ک اصلا اون لحظه ای ک فکرشم نمیکنی یه جوری میاد که کاملا از خودت غافل میشی تا چشم باز میکنی یهو دیدی یه جوری عاشق شدی ک طرف شده همه وجودت و زندگیت باید به همه ی دوستامون حق بدیم اما کاش اون لحظه یه ذره چشم دلمون هم باز باشه سوما اینکه حق باشماست باید معشوقه همه دوستامون اینجا باشه تا بعد قضاوت کنیم اما من میگم اگه عاشق عاشق باشه تحت هیچ شرایطی معشوقش رو ساده رها نمیکنه دوستامون نامردی دیدن منم مثل شما وقتی حرف دل بچه ها رو میخونم خیلی ناراحت شدم دوست داشتم کاری از دستم بر بیاد واسه دوستامون انجام بدم اما به شما تبریک میگم اهنگ تون رو به سختی دانلود کردم وگوش دادم با احساس بود فک کنم یه هدیه قشنگ واسه همه این دوستامون هست

  • ....... گفت:

   ایول باهات موافقم

  • saba گفت:

   سلام داداشم ایول بابا اهنگت عالی بود دمت گرم
   دوما من با تموم حرفات موافقم من که عاشق دوتا خواهرامم
   ولی عاشق یه جنس مخالفم شدم که خعلی پشیمون شدم واقعا شبادوتا شب قرص میخورم تا بخوابم
   ولی دارم فراموشش میکنم 🙂

 58. عاشق خدا(معین) گفت:

  دوباره میام تا نظراتونو بخونم روزگارتون خوش دادا و ابجی های گلمممممممممممممممم بدروددددددددددد

 59. رعنا گفت:

  شما برای یک جدایی می خواهین بمیرید من از هر طرف ظربه خوردم حتی خانوادم من وترک کردند من توی همه چیز شکست خوردم دلم می خوادسرم و رو شونه ی یه کسی بذارم و گریه کنم همون طوری تو بغلش اروم بیرم فرقی نمیکنه کی باشه یکی رو میخوام که درکم کنه دیگه خسته شدم به خدا خسته ی خستم

  • صابر گفت:

   وقتی دیگه دلت نمیخواد هوا باشه که نیاز به نفس کشیدن باشه!!! آره / تصمیم گرفتم توی باغبونی و تکثیر گلو گیاه خودمو غرق کنم… . خاک پیدا کنم .. گل های اضافی مردمو ازشون کش برم و و غرق شدن. تموم

  • saba گفت:

   فداتشم خواهری ایشالله زندگیت اونقدرا خوب میشه تو اینده اینا رو به راحتی فراموش کنی
   که وقتی یادت میاد یه خنده رو لبت بشینه

  • hassan گفت:

   سلام رعنا خانوم اگه خواستی به ایمیلم پیام بده یا بزنگ09393016550hassanlotfi19@gmail.com

 60. پارمیدا گفت:

  وای بچه ها خیلی داغوووووووووووووووووووووونم یکی بیاد به دادم برسسسسسسسسسسسه اخه کجایی خداجون…………

 61. Farshad گفت:

  بدترین دلتنگی وقتی اتفاق می افته که کسی که دوسش داری کنارت باشه ،بدونی هیچ وقت بهش نمیرسی
  منم خیلی داغونم هرچی به طرف می گم که چقدر دوسش دارم و چقدر خاطرشو می خوام بهم محل نمیذاره ،مدام بهم میگه قیده منو بزن ،فراموشم کن ،انگار تا منو می بینه تموم جملای منفی جلوش ظاهر میشن ،اصرار
  به نه گفتن داره …….خدا شاهده چقد خاطرش برام عزیزه …نمی دونم چطوری می تونم دلشو بدس بیارم ..تو رو خدا منم دعا کنین که بتونم بهش برسم …به خدا تنهاییه من فرش نیس که زیر پای هر کس و ناکسی
  پهنش کنم………تا عمر دارم دوسش دارم ……دعام کنین…ممنون همه

 62. سالار گفت:

  سلام به همه عاشقان من پسری 19ساله هستم که یکی دلم رو جوری شکسته که هنوز تیکه های شکسته دلم داره قلبمو تیکه تیکه میکنه .ددیروز عروسیش بود هرچی خواستم نفرینش کنم نتونستم اینم بگم دختره دختر خاله ی مامانم بود چون نمیتونستم بهش چیزی بگم پشت شیشه ماشینم نوشتم خیلی سخته گل آرزو هاتو تو باغچه دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی و زیر لب آروم بگی گل من باغچه نو مبارک بعد رفتم جلو ماشین عروس که ببینه بدونه که تا که دنیا دنیاس دوستش دارم……..

  • رعنا گفت:

   وای سالار تو چه قدر احساتی هستی هر پسری که من باهاش رفیق بودم بهم خیانت کرده ولی تو انقار فرق داری اشکالی ندار فراموشش کن دنیا دو روزه اصلا ارزش گریه نداره خواست خدا بوده اون با یکی به جز تو باشه

 63. پارمیدا گفت:

  وای بچه ها عجب دنیای نامردی شده بخدا……..

 64. فادیا گفت:

  سلام من سال 3راهنمایی بودم بایه پسردوست شدم بعداز چند ماه بهم پیشنهاد ازدواج داد.منم قبول کردم چون دوستش داشتم اون دیگه همه زندگیم شده بود اومدن خواستگاری خانوادم جواب نه دادن خانوادم فهمیدن باهاش رابطه دارم تو شرایط بدی گذاشتنم برام محدویت گذاشتن چندباری دیگه هم دوباره اومد خاستگاری بازم گفتن نه 2هفته ای شد نتونستم بهش زنگ بزنم بعدش که زنگ زدم گفت فادی دیگه نمیخوام باهام باشم الان 2ساله اون رفته بدون اینکه بگه چرا حالا من هنوز دارم از غم نبودنش میسوزم اون داره ازدواج میکنه

 65. ملودی گفت:

  سلام. من عاشق یه پسر شدم حس میکنم خیلی دوسش دارم اما فکر میکنم اون اصلا منو دوست نداره. الآن 2روزه که ندیدمش دارم دیوونه میشم. برام دعا کنین.

 66. دنیا گفت:

  عاشق دوست پسرمم ولی دوسم نداره جونمم بدم دوسم نداره قبلا عاشق یکی دیگه بوده همش به فکره اونه باباش مجبورش کرد با دختر عموش ازدواج کنه زنشم زیاد دوس نداره .همش میگه خدمتش تمام شه ولش کنم ولی نمیتونم میگه اگه هم ولش نکنم باید ارتباطمو باهاش خیلی کم کنم/منم می گم باشه به همینم راضیم.هر کاری براش میکنم ولی ارزشی ندارم اگه هم تا الان باهامه به خاطر اصرار های خودمه از طرفی جز من کسیو نداره خودشم اینو میگه ولی همش به فکر زید قبلیش که ولش کرده خودشم ادم غمگینیه منم براش میمیرم .زیاد دلمو میشکنه نمی دونم چکار کنم کمکم کنید تورو خدا

  • saba گفت:

   قربونت شم اون زن داره باهاش رابطه داری؟؟؟ این کار خیلی بدیه خیلی زیاد تو اول تصور کن
   که اگه خودت زن یکی دیه بودی دوس پسر الانتون شوهرت بود با یکی دوس بود چیکار میکردی؟؟؟
   دیونه نمیشدی چ دوسش داشته باشی نداشته باشی خیانت بدترین چیزیه
   میدونم خیلی سخته ازش دس بکشی ولی باید بکشی مجبوری فداتشم ولی خودتو نباز وقتی میبینی تورو پس میزنه ازش خواهش نکن پیشت بمونه چون فقط پیشش کوچیک تر میشه از رو ترحم باهات میمونه وقتی میدونی بهش نمیرسی پا پس بکش فراموشش کن

 67. پروانه گفت:

  منم خیلی علی رو دوس دارم ولی از احساس اون بی خبرم خدایا اگه ما قسمت هم نیستیم مهرشو تو دلم ننداز .خدایا باور کن خیلی سخته منطقی فک کنی وقتی احساست داره خفه ات میکنه

 68. بهناز گفت:

  بدتر از همه اینه ک عاشق هم جنس خودت بشی.هرکاری بکنم نمیتونم فراموشش کنم حالم از خودمو از احساسات کثیفم بهم میخوره…أه…

 69. محمد یکی و یکدونه. گفت:

  سرنوشت تصمیم میگیره که تو در زندگی با چه کسی ملاقات کنی ، اما تنها قلب توست که میتونه تصمیم بگیره چه کسی در زندگیت باقی بمونه.
  ای خدا خیلی تنهام عشقم داره میره

 70. فرزانه گفت:

  سلاااااام بچه ها وای دلم گرفت با حرفاتون من که تا حالا عاشق نشدم یعنی همش 17 سالمه زوده واسم ولی خداکنه اینجوری عاشق نشم با معین موافقم من فقط عاشق خدام با اینکه به حرفاش خیلی عمل نمیکنم ولی خدامو دوس دارم چاکرشم هستم ولی به نظر من تو خیابون عاشق نشین به خدا این پسرا دنبال این دخترای افتاب مهتاب ندیده ان بیخیال عشقو عاشقی تو خیابون شین مجردیو عشق است مراقب خودتون باشین

 71. nafise گفت:

  سلام امروز با عشقم بهم میزنم به خاطره خانوادش منو نمیخوان دارم دیوونه میشم دعا کنین برام لعنت ب این خونوادها

 72. عاشق خدا(معین) گفت:

  سلام ب همه. ایشالا ک خوب باشین.نمیدونم مشکل از کجاس؟!هیچی تاکید میکنم هیچی تا حالا ب این سرعت نمیتونه حالمو عوض کنه و دلم بگیره جز حرفایی ک اینجا میخونم.خلاصه کنم باید ب بعضیا یاد اوری بشه ک فراموشی هم نعمته.اجی نفیسه واقعا برات متاسفم این چ جملیه لعنت ب خانواده ها!!!! اجی فرزانه خدا کنه عاشق بشی اما عشقی ک ب موقع باشه و ب صلاحت باشه واس همه این دعا رو میکنم. واس منم دعا کنین.باز میام قربون همتون .یاحق

 73. hesam گفت:

  روزه تولدمه……

  نه باورم نمیشه که
  تومنو از یاد ببری
  تولدم شد بی وفا
  از تو نیومد خبری
  چشمای من خشک شد بهدر
  حالا کی بی وفا تره
  بال و پرش دادم ولی
  دیگه واسم نمی پره
  اینو بدوندستای من
  گرمی دستاتو می خواد
  تورو به عشقمون قسم
  اون روزارم یادتبیاد
  حتی دیگه خدامونم
  حتی دیگه خدامونم
  به داد ما نمی رسه
  گریه نکنکه دستمون
  به دست هم نمی رسه
  تورو خدا بهش بگین
  صبر منم سر اومده
  خدابه من بگو چرا
  خوشی به من نیومده

  بهش بگین سراغشو
  از کس و ناکسمیگیرم
  بهش بگین اگه نیاد
  تو انتظارش میمیرم
  آخه چرا نگاه اون
  چنگی بهدل نمیزنه
  میگن یکی تو قلبشه
  جونمو آتیش میزنه
  فقط خدا ازت می خوام
  دستتویه دستاش بذارم
  جز آرزویه دیدنیش
  هیچ آرزوی ندارم
  بازم میگم دوستدارم
  کاش عشقمون جون بگیره
  برگرد بیا به کلبمون
  تا سرو سامونبگیره

  ببخش اگه قسمت نشد
  تویه چشات نگاه کنم
  یا سر رو شونه اتبذارم
  اسم تورو صدا کنم
  تو هم منو بذار برو
  اما بدون رسمش نبود
  جز توآخه کیو دارم
  دلیله رفتنت چی بود
  اون که نخواست پیشم باشی
  باید خودش صبرمبده
  خدا گرفتی عشقمو
  جواب قلبمو بده

 74. بهار گفت:

  منم 17سالمه یه دختر 17 ساله که اندازه ی زن 70 ساله غم داره دیشب عقد کنون عشقم بود کسی که خیلی شبا تا صب از دلتنگی باهم اشک ریختیم اما حالا جلو همه یکی دیگرو به عنوان همسرش میبوسه وااااااااااااااااااااااای خدا

 75. علی راب گفت:

  عاشقی هم شد جک امسالمون,,,,,هر جا میریم آسمون برامون سیاهه,,,خدا کمک هممون کنه

 76. پوریا گفت:

  من عاشق یک دختر هستم ولی فهمیدم نمیتونم بهش برسم ولی ذیگه نمیتونم به خاطر عشق که به اون دختر داشتم دیگه ازدواج کنم شاید بگین مسخرست فقط یه قول به خودم دادم نمیتونم به هیچ دختری دیگه دل ببندم تا روز قیامت این هم زندگی من که واقعا سیاه سیاهست من امیدوارم همه عاشقها به عشقشون برسن وخوشبخت وسربلند باشند .

 77. من ایمان 23سال دارم... گفت:

  سلام.من تمام نظراتتونو خوندم.همشو.فقط چند تا چیز میگ ی جورایی تجربه هست.شاید به دردتون بخوره.
  من خودم عاشق شدم.1بار.تو اوج رفاقت ازدواج کرد.بعدش ی دخترخانمی پیدا شد و قصد دوستی بست.من تو زندگیم اعتراف میکنم سر این دختر اشتباه محض کردم.خلاصه نزدیک بودبه خاطرکاراش برم زندان.ولش کردم.
  ولی شمارو به خدا باهرکی دوست میشین بشین ولی با عقل بشین.سخته ولی اگه عقلتون حکم داد که نشین حتما یه چیزی هست.توروخدا عاشق نشین.رفیق باشین.عاشق نشین.سخته میدونم ولی عاشق نشین.
  نمیدونم یکی کامنت گذاشت که دوست پسرم 2بار اومد خواستگاری بعد وقتی خانوادم جواب نه دادن بی دلیل رفت!!!آخه خدایی دیگه دلیلی می خواست؟پسره 2باربخاطرت خودشو کوچیک کرد.شدش تو ی بار بخاطرش به خانوادت بگی چراقبولش ندارین؟چرا ب احساسم توجهی ندارین؟اون مشکل خانوادته.تا کی الکی برات صبر میکرد وقتی بهت نمیرسید؟بیخیال.
  یکی دیگه گذاشته عاشق هم جنستون نشین.واقعا درد جامعه ما ببینید تا کجاست.
  هرچه بگندد نمکش میزنندريا،وای به روزی که بگنددنمک.
  ببخشید ولی اوضاع کشور داغونه.ولی تو روخدا عاشق نشین.توروخدانشین.نشین.نشین
  مزاحمتون شدم.ببخشید.عاشقتم خدا.دوستدارشما ایمان.

 78. سارا گفت:

  :((
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 79. misagh گفت:

  سلام بر همگی…….

  اسمم میثاق هست 18سالمه از شیرازم……من مبخوام چیزی رو بگم که باور کردنش خیییییلی سخته مخصوصا برای دخترها میدووونینین چرا؟؟؟؟جووون دخترها فکرمیکنن همه پسر ها مثل هم هستن ولی من بابقیقه پسرهافرق میکنم……
  من بایه دختر خیییییلی خوشکل آشناشدم که اسمش رها هست.من خعععلی دوستش دارم خییییلی…..حاضرم هرکاری براش بکنم(هرکاری)اونم منو خیلی دوست داره…. دوست داشتنش روبهم ثابت کرده راسیتش:من و عشقم انقدر هم رو دوست داریم که قرارشدباهم ازدواج کنیم….امامامانش و باباش اصلا نمیزارن……..نمیدونین چه اوضاعی داشتم بامامان وبابای دختره……دوستان خواهش میکنم برام دعا کنین که زودتر بهم برسیم…………..

 80. پرنسس یخی گفت:

  روزی می رسد که م ه ر ب ا ن ی را هم مانند

  پ ا ی ی ز

  نمی توان سر هم نوشت دیگر….!

  تکه تکه دارند می شوند خوبی هاااااااا

 81. پرنسس یخی گفت:

  این روزها زیادى ساکــت شده ام

  نمى دانم چــرا حرف هایم به جای گلـــو

  از چشـــم هایم بیرون مى آیند

 82. پرنسس یخی گفت:

  توکه نباشی…
  “بهشت” هم برود به جهنم…

 83. پرنسس یخی گفت:

  ایـنـجـآ قـرآن هـم بـخـونـی بـرآت حـرف درمیـآرن

  مـیـگـن بـآ خـُـدآ رآبـطـه دآره ..

 84. پرنسس یخی گفت:

  در کافه
  کنج دیوار
  رو به روی هم
  خوب شد قهوه مان را نخوردیم !
  حرفهایمان به اندازه کافی تلخ بود

 85. پرنسس یخی گفت:

  مـــن ســـزاوار ایـــن ” فراموشـــی ” نبـــودم …
  همانطـــور کـــه تـــو ,
  لایـــق ایـــن ” عشـــق ” نبـــودی

 86. پرنسس یخی گفت:

  این روزها
  بیشتر از هر زمانی
  دوست دارم خودم باشم!!
  دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم
  و نه هراس از دست دادن را…..
  هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد
  دلم هوای خودم را کرده است…
  همین…

 87. پرنسس یخی گفت:

  خدایا!
  صبرم با دردم نمیخواند، صبری که دادی تمام شد.امِّا…..
  دردم باقیست…..

 88. دل شکسته گفت:

  سلام ان شاالله همه ی شما مشکلتون حل بشه و هر کسی ب عشقش برسه،داغ دل منم تازه شد

 89. محمد گفت:

  بدترین نوع دلتنگی اونه که عاشق کسی باشی که کنارته ..ولی بدونی هیچوقت بهش نمیرسی….
  سلام به همه دل گرفتار هااا
  منم دردم مثل درد شماهاست
  عاشق کسی باشی که هم نتونی بهش بگی یعنی اصلا موقعیتش پیش نیاد..یا بدونی که هرلحظه یه بنده ی خدایی از راه میرسه ودستشو میگره ومیبره… یاهردفعه که میبینیش انگار دلت کم مونده از جاش کنده بشه…
  دوستان منم دعا کنید بلکه دعای خیر یکی از شما عزیزان مورد حق واقع شدش….
  خدایا همه عاشقارو به عشق برسونین
  و اخر سر هرکی دوس داشت بیاد وبلاگم…شاید حرفام حرفای دل شما ها هم بودش…
  دوستون دارم بای

 90. محمد گفت:

  شب ازدواجشه ای دل عزاداری کن

  من دارم میترکم خدا خودت کاری کن

  که جلو چشم همه نگیره بوس از لب

  فکر آبروی من باش آبرو داری کن

  یادم نمیره ای خدا تموم حرفاتم

  دست یگی دیگه رو گرفت تو دستاش

  چشمای اونم مثل من از گریه خیسه

  اما خودم خوب میدونم از شوق اشکهاست

  مبارکش باشه خدا از اون گذشتم

  بزار خیال کنه ازش آسون گذشتم

  راضی شده به مرگ من میخوام بمیرم

  دست کشیدم از زندگی از جون گذشتم

 91. amir گفت:

  man amir 19 sale az tabriz dige dare 2sali mishe ke tanham
  in am idime:boysad482@yahoo.com

 92. سعید گفت:

  مریم اسم عشق منه …. هر جا هست میخوام بهش بگم باوفا من که واست کم نزاشتم پس چرا داغدارام کردی …. هنوزم عاشقانه دوستت دارم
  از طرف عشقت سعید

 93. فاطمه از شمال18 گفت:

  سلام!من عاشق حميد هستم همديگرو دوست داريم خيلي اونم اولين بارشه منم اولين بارمه ك عاشق شديم مااز طريق چت باهم دوست شديم ازم خواسته بود ك عكسمو بدم اما راضي نشدم ك عكسمو بدم اون عكسشو برام فرستاد !بهش اعتماد خيلييييييييييييييييييي!اما باز ميترسم نميدونم چيكار كنم چند بارهم دوستي مو نو ب هم زديم ديديم نميشه ازم هم جداشيم تورو خدابرام دعا كنيد ديگه خسته شدم

 94. محمد گفت:

  هر جا که دیدی دلت شکست آه منه
  غــم دنیا تو دلت نشــــست آه مـــنه
  اگه زندگیــــت خــــراب شــــد آه منه
  خوشی هات همه عذاب شــد آه منه

  اگه میگه ازت خستـــه ست آه منـــه
  همه در ها به روت بسته ست آه منه
  اگه میـــــگه ازت سیـــــره آه منـــــه
  اگــــــه میخنـــــده و میــــره آه منــه

  آه منه
  کـــه داری بد میاری
  آه منه
  مـــثل ابر بــــــهاری
  آه منه
  هیچکسی رو نداری

  آه منه
  رفت و اشکاتو نـــدید
  آه منه
  یه دفعه ازت بــــرید
  آه منه
  کارت به اینجا کشید

  اگه از زندگی سیــــــری آه منه
  اگه از دست داری میری آه منه
  اگه تو جوونی پیــــری آه منــــه

  اگه عهدشو شکونده آه منـه
  میبینی دستتو خونده آه مـنه
  تو رو به اینجا رسونده آه منه

  آه منه
  کـــه داری بد میاری
  آه منه
  مـــثل ابر بــــــهاری
  آه منه
  هیچکسی رو نداری

  آه منه
  رفت و اشکاتو نـــدید
  آه منه
  یه دفعه ازت بــــرید
  آه منه
  کارت به اینجا کشید

  علی عبدالمالکی
  موفق باشید…..

 95. محمد گفت:

  خیلی وقته دلم می خواد بگم دوست دارم
  بگم دوست دارم ، بگم دوست دارم
  از تو چشمای من بخون که من تو رو دارم
  فقط تو رو دارم ، بی تو کم میارم

  نبینم غم و اشکو تو چشمات
  نبینم داره میلرزه دستات
  نبینم ترسو توی نفسهات
  ببین دوست دارم

  منم مثل تو با خودم تنهام
  منم خسته از تموم دنیام
  منم سخت میگذره همه شبهام
  ببین دوست دارم
  ببین دوست دارم

  دوست دارم وقتی که چشماتو میبندی
  با من به دردای این دنیا می خندی
  آروم میشم بگی از غمات دل کندی
  بیا به هم بگیم دوست دارم

  دوست دارم من اون چشمای قشنگتو
  دارم واست می خونم این آهنگتو

  هر چی می خوای بگو از دل تنگت و
  بیا به هم بگیم دوست دارم

  نبینم غم و اشکو تو چشمات
  نبینم داره میلرزه دستات
  نبینم ترسو توی نفسهات
  ببین دوست دارم

  منم مثل تو با خودم تنهام
  منم خسته از تموم دنیام
  منم سخت میگذره همه شبهام
  ببین دوست دارم ، ببین دوست دارم

  دوست دارم وقتی که چشماتو می بندی
  با من به دردای این دنیا می خندی
  آروم میشم بگی از غمات دل کندی
  بیا به هم بگیم دوست دارم

  دوست دارم من اون چشمای قشنگتو
  دارم واست می خونم این آهنگتو

  هر چی می خوای بگو از دل تنگ تو
  بیا به هم بگیم دوست دارم
  آره دوست دارم

 96. پرنسس یخی گفت:

  لب هایم آلزایمر گرفته و لبخند را فراموش کرده است سیگار را میشناسد و

  بس . . .

  همین نزدیکی بود کجاست فندک شکسته ی من؟

 97. صدف گفت:

  سلام
  بچه ها باوركنيدتو اين دوره زمونه ديگه عشق واقعي وجود نداره.
  واي نميدونيدچقدر التماسم كرد،گريه كرد،هرچي پسش زدم بازم اومد تا بالاخره فهميدم خودمم افتادم تو دام…نميتونم بگم با چه سختي بهم رسيديم،بهم گفت بخاطرم همه دوست دختراشوگذاشته كنار،باور كردم ولي…
  دروغ ميگفت واسه اينكه بدستم بياره،نميتونه قبليارو ول كنه ميدونين چرا؟؟چون كاري ك من براش نميكنم اونا براش ميكنن يعني س…س،ديشب فهميدم،همون ديشبم باهاش بهم زدم التماسم كرد نرم گريه كرد گفت بدون من نميتونه،ميدونم دوستم داشت ولي نه اونقدري كه قبليارو بذاره كنار؛هميشه تو ي رابطه اونيكه وانمود ميكنه كمتر عاشقه دوست داشتنش بي حد واندازه اس…ومنم همينطور بودم بخاطرش ديگه ب هيچكس فكر نكردم ولي اون…دارم ديوونه ميشم،بچه هاكار درستي كردم تموم كردم؟؟؟

 98. R E گفت:

  منم ی عشق دارم اسمش عرفان خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دوسش دارم ولی ب من محل نمیزاره برام دعا کنید

 99. بهزاد گفت:

  من حدود 1 ماه پیش عاشق دختری شدم که خیلی دوستش داشتم به مرور زمان بهش دلبسته شدم خیلی با من خوب بود اون یک بار عاشق شده بود ولی بهم گفت که به من دلبسته شده و تمام قضیه اون عشقشو بهم گفت، من اول برام یکم سخت بود ولی این درکو داشتم که هر کسی امکان داره در زندگیش عاشق شده باشه و بهش حق میدادم و تصمیم گرفتم که چون واقعا دوسش داشتم برم جلو و با تموم این حرفا قبولش کردم و بهش گفتم من تا اخر باهاتم و هرکسی هم مخالفت کنه من پات وای میستم ولی بعد از گذشته 3هفته پای یکی دیگه اومد وسط و اون دودل شد و رابطش باهام سرد شد بهم میگفت من اونو دوست ندارم ولی بهم دروغ گفت با احساسات من بازی کرد و دیگه بهش امیدی نداشتم این قضیه کش پیدا کردتا اینکه دیروز شنیدم که به اون ج مثبت داده خیلی داغون شدم خورد شدم و رفتم بیرون شهر اونجا یه دل سیر گریه کردم حالا جالب هم اینجاست که اون که اومد براش بهترین رفیقم بود که ناخواسته وارد شد ولی اومد،اومدو دنیامو باخودش برد، الانم خیلی خستم داغونم داغون

 100. پرستو گفت:

  سلام همتون رو درک میکنم این حس خیلی دردناکه بعد از مدت ها تنهایی یه نفر اومد تو زندگیم بهم توجه کرد دستمو گرفت به حرفام گوش داد اولش فقط بهش یه حس احترام داشتم ولی اون سعی کرد دلمو به دست بیاره موفقم شد یه عشق خیلی کم رنگ نسبت بهش داشتم هیشه ته دلم بود ولی یه دفعه همه چی تموم شد رفت ازدواج کرد به همین سادگی برام مهم نبود گفتم یادم میره زیاد جدی که نبود ولی نمیتونم از دلم بیرونش کنم اندکی دوسش داشتم ولی طولانی امیدوارم خوشبخت باشه مرور زمان برهر دردی درمانه شمام سعی کنید شاد باشید همه چی تو زندگی که عشق و دوست داشتن نیست

 101. رها‏(آروين‏)‏ گفت:

  سلام به همگي؛تقریبادرد دلای همتون وخوندم؛من به كسايی ک قصددارن عشقشون وفراموش کنن ميتونم کمك کنم؛هركسي ميخوادكمكش کنم به این آدرس بره وبرام ایميل بذاره وخودشومعرفي کنه
  rahakiani268@yahoo.com

 102. xhih گفت:

  سلام
  فقط نفرین بر عشق

 103. دختر تنها گفت:

  سلام من یه دختر 17ساله ام چند وقت پیش عشقم ولم کرد یکی از فامیلامون بود داشتم دیوونه میشدم تا حدود سه ماهه با یه پسری اشنا شدم گفت میخوام دردودل کنم منم قبول کردم بعد چند وقت بهم گفت زن داره یعنی عقد کرده اس اما دیگه زنشو دوس نداره میخواد طلاق بگیره تجربه ی یه شکست مالی روهم داشته من خیلی نصیحتش کردم که یه فرصت دیگه به زندگیتون بده و باهاش زندگی کن گفت نه نمیتونم ب دلیل برخی مسائل نمیتونم بگم بعد به من گفت عاشقم شده و میخواد بیاد خواستگاریم گفت تو باشی و نباشی من زنمو طلاق میدم انقد رو مخم رفت اولاش دوسش نداشتم اما بعد چند وقت به حد پرستیدن عاشقش شدم اون هنوزم عاشقمه واقعا نمیدونم چیکار کنم دوسال منتظر بمونم یا ن هرچی خواستگار برام میاد رد میکنم دوسال خیلی سخت میگذره

  • ارزو گفت:

   اگر تحملشو داری تحمل انتظار و سختی هاشو داری بسم الله بمون بپاش اگر شروع کردید هیچوقت پشت همو خالی نکنید که …

 104. طلبه جوان گفت:

  سلـــــــــــــــام دوستان
  من درد و دلای همتون رو گوش کردم ولی یه نصیحت از من
  یا عاشق نمیشدید
  یا هم که شدید باید تا آخرش بایستی….!!!!!

 105. Asal گفت:

  سلام من خيلي داغونم دارم دق ميكنم با يكي دوستم الان نزديكه يك ساله حتي اومدن خاستكاريم اما ديكه دوسش ندارم نميتونم بهش بكم دلم ميسوزه واسش

  • آدرین گفت:

   Bego Ta Dir Tar Nashode
   DeleSh o bad tar nashKon
   Shishe tarak Bokhore Behtare Ta Tike Tike beshe Aziz

  • هسا گفت:

   سلام بچه ها من 19 سالمه بزرگترین شکست تو زندگیم خوردم یک سال بود به پسری میحرفیدم الان دوروزه باهاش قهرکردم توروخدا برام دعا کنین اگه قسمتم وخوشبختیم بااونه دعاکنین که دوباره برگرده ای خدا چرا اخه همه شکست عشق میخورن چرا هیچکسی به عشقش نمیرسه به قران هرکسی به اونیکه دوستش داره برسه همه خوشبخت میشن ولی متاسفانه دله همه اینجوریه که من تورا دوست دارم تواورا و او دیگری را اینگونه هست به هم نمیرسیم

 106. Asal گفت:

  خواهش ميكنم كمكم كنيد

 107. abolfazll گفت:

  رفتی به سلامت!من خدا نیستم بگویم گرصدبار توبه شکستی بازآیی آن که رفت به حرمت آن چ با خود برد حق بازگشت ندارد.رفتنش مردانه نبود لااقل مرد باش و باز نگرد.خط زدن بر من پایان من نیست آغاز بی لیاقتی توست.همیشه بهتردن ها مال من بوده و هست اگر مال من نشدی قطعا بهترین نبودی و نیستی این تو نیستی ک من را فراموش کرده ایی این منم ک به یادم اجازه نمیدهم حتی از نزدیکی فکر تو عبور کند صحبت از فراموشی نیست صحبت از لیاقت است محکم تر از آن هستم ک برای تنها بودنم آنچه ک اسمش را غرور گزاشتم برایت ب زمین بکوبم احساس من قیمتی داشت ک تو براش فقیر بودی!!!!

  • هرچی دلت میخاد اسممو بذار گفت:

   دمت گرم با این نوشتت کلی کیف کردم-دارمت-هر کس هر چقدر به خودش احترام بذاره دیگرانم بهش احترام میذارن-امیدوارم به هرحرفایی که زدی معتقد کامل باشی و همینطوری یه چیزی ننوشته باشی— هم ببینید خودتون بالا بگیرید شما مقدسترین و بهترین موجود خدایید آدم هستید ببینید خدا چقد بهتون احترام گذاشته که به فرشتهاشم گفته به شما سجده کنن پس مثل این نوشته دوستمون لیاقت خودتونو بالا ببرید و ایمانتونو بیشتر کنید که جز خدا هیچکس محبوب نیست-بازم دمت گرم

 108. فاطمه گفت:

  چرا خودتونو الکی عذاب میدید هیچ عشقی وجود نداره همه اینا فقط تلقینه یا وابستگی عشق وجووووووووووووود نداره عزیزان

 109. صدف گفت:

  سلام دوستان
  منم ب اين باور رسيدم ك تو اين زمونه عشق واقعي وجود نداره همش دروغه دروغ…
  ادماي اين دوره وقتي دوستت دارند ك هفت خط باشي ،نامرد باشي،اگه ساده باشي اگه روراست باشي ي كلام اگه خوب باشي بدجور زمينت ميزنند،من حتي از بهترين دوستم ك برام مث خواهر بودزخم خوردم چه برسه به غريبه ها،چون ساده بودم بي آلايش بودم …
  رفيق واقعي فقط خداست، بااينكه باهاش قهر كردم باهام قهر نكرد .ازش دور شدم بهم نزديكتر شد،تو بدترين شرايط ب دادم رسيد،خودشم بموقعش اونيكه لايق دوست داشتن باشه سر راهم قرار ميده،بااينكه خيلي تنهام ولي ديگه نميخوام احساساتموحراج كنم واسه ادماي هوسباز بي لياقت

  در زمين عشقي نيست
  آسمان را درياب…

  • فرزاد.دلشکسته گفت:

   سلام منم با نظر صدف جان موافقم که گفتش:ادمای اين دوره وقتی دوستت دارند ك هفت خط باشي،نامرد باشی،اگه ساده باشی اگه روراست باشی ی كلام اگه خوب باشی بدجور زمينت ميزنند…
   چون خودمم چوپ عشق خالصانه وصداقت ومحبت بیش ازحدم رو خوردم وفهمیدم که هرکسی ظرفیت محبت رو نداره.منم خیلی تنهام که احتیاج به همدمی دارم که باهم دردودل کنیم.اگه یه بامرام اهل دل هست باهام تماس بگیره اینم شمارمه.
   09392861587

 110. حسن گفت:

  تنهاکسی نیست مثل من که باه باشیم..

 111. حسن09394681105 گفت:

  تنهاترین تنها…

 112. الهه گفت:

  سلام عزیزان بدجور شکست خوردم خودمو باختم خیلی دوسش داشتم ولی تنهام گذاشت برام دعا کنین توروجون عزیزتون فراموشش کنم

 113. جواد گفت:

  سلام همگی. من 18 سالمه. امشب که اینو مینویسم بدترین شب عمرمه آخه یکیو خیلی دوس داشتم امشب فهمیدم ک نامزد کرده.اگه کسی مشکل منو داره ک خدا کنم نداشته باشه راهنمایی کنه

  • صابر گفت:

   لبخند / / بازی کردن با انگشتر نامزدیشو هم دیدی؟؟ لبخند کوچولوهاش چی؟ / خیلی نازه ، حس خوبی داشتم خیلی خوب بود این کارش… .

  • یاسمن گفت:

   کم کم فراموشش میکنی. من بدتر از این و تجربه کردم. خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییی بدتر. فقط سعی کن بهش فکر نکنی میدونم دست خودت نیست اما سعی خودتو بکن تو میتونیییییییییییییییییییی

  • ساحل گفت:

   سلام داداش جواد ! درکت میکنم عشق ی طرفه فایده نداره

 114. کلافه گفت:

  ای بابا؛عجب اوضایییه!خدا عاقبتمونو به خیر کنه

 115. صدف گفت:

  چه دشوار است انسان وار زيستن در سرزمين مترسك ها…

  آنجا كه با نگاهي به نام “عشق” فريبت ميدهند وبا دروغي به نام “محبت” دشنام…

  ديگر به هواي نازت هيچ مردي سر به بيابان نميگذارد!
  ساده اي ليلي جان!!!
  اينجا مجنون ها با يك كليك روزي هزاربار عاشق مي شوند…

 116. شیرین گفت:

  بنظر من تنها بودن بهتر از باهرکسی بودنه…..

 117. سعید تنها گفت:

  سلام دوستان…من عاشق یه دختری بودم زندگیم خیلی قشنگ بود…اما همه چی یدفعه بهم خورد ما جدا شدیم…شکست خوردم شدید…دارم دیونه میشم ..دیگه هیچکس ازم یاد نمیکنه حتی دوست پسرام خیلی تنهام کمکم کنید دوستان توروخدا……….

 118. ارزو گفت:

  به نظر من دختر و پسری که دوستی های خیابونی دارن به درد زندگی که هیچ به درد دوست داشتن هم نمی خورن مخصوصا دخترا که خودشونو سبک می کنن ارزش های خودشونو کم می کنن و خیلی راحت خودشونو در اختیار پسرا می ذارن همون پسری که با دختر بی حجاب دوست میشه فرداش دنبال یه دختر نجیب دست نخورده می گرده و تو دلش به ریش اون دوست دخترش می خنده بیاین خیلی راحت خودمونو در اختیار پسرا نزاریم تا باهامون هر کاری خواستن بکنن ما خیلی با ارزش تر از این حرفاییم باید بیان التماسمون کنن جوابشونو بدیم امیدوارم روزی برسد که همه دختر قدر پاکیشونو بدونن

 119. حمد گفت:

  سلام دوستان خوبین 3سال زندگیمو به پا دختری ریختیم خیلی دوسش داشتم حتی خانوادشم میدونستن بعد 3 سال رابطش نسبت بهم سرد شد رفتم با کسی دوس شد که فراموشش کنم اما نتونستم میشه راهنماییم کنین دارم دیونه میشم

  • ارزو گفت:

   عیچ دردی بالاتر از این نیست که ادم ندونه صبر کنه برا عشقش یا فراموشش کنه برو ازش بپرس دوست داره یا نه اگر داره نمی تونه دروغ بگه جادوی عشقه اگر نداره عشق یه طرفه به درد نمخوره بیخال ..

 120. آتـــــنا گفت:

  ســـــــــــلام دوستــــا ی خوبم.. دردو دلاتونو شنیدم..باید بگم با آقا معین موافقم..برای عشق و عاشقی همیشه فرصت هست..سعی کنید دغدقه ی مهم زندگیتون تحصیل و شغل مناسب باشه..بعدش خدا خودش کمکتون میکنه کیس مناسبتونو پیدا کنید..من از روی تجربه این حرفو میزنم امتحان کنید ضرر نمیکنید…یا حق…..

 121. نازنین گفت:

  ایییییی بچه ها خیلی روزگارنامردیه….منم بای پسری بودم فریبم داد بدجورهم دروغم داد منم که خیلی راحت حرفاشوباور کردم و واقعا عاشقش شدم ….و الان زد زیرهمه چیز….بهم قول داده بود تا تهش باهمیم و لی الان بدون هیچ دلیلی گذاشت رفت… همه ی وعدهاش پوچ بود من بخاطرش به پسری که واقعا عاشقم بود جواب رد دادم و دل اونو شکوندم …و حالاهم شده این حال و روزم…..
  افسوس………

  ازدنیا سیرم….

 122. عاشق گفت:

  من عاشق کسی شدم که تا حالا اسم منم به زبونش نیاورده میخوام دلشا به دست بیارم چیکار کنم…………

 123. AmiRA گفت:

  از نظر من عشق آف
  کلا
  هه هه
  دوستون دارم دوستان دوست داشتنی
  باااااااااااااااااااااااااااای

 124. زهرا گفت:

  بچه ها کمکم کنید من 16 سالمه و تک دخترم و بسیار حساس با پسری از طریق چت آشنا شدم با خیلیا آشنا شدم ولی حس کردم که با بقیه فرق داره گفت اگر تفاهم داشتیم با هم ازدواج میکنیم ما از هر نظر با هم تفاهم داشتیم بعضی شبها به هم اس ام اس میدادیم و گاهی با هم حرف میزدیم حتی به خانوادشم گفته بود و میخواستن بیان خواستگاری اما ترسیدم به مامانم بگم گفتم تا 4 سال صبر کن تا دانشگاه برم بعد بیا قبول کرد به راحتی هر چی میگفتم قبول کرد خیلی دوسش نداشتم حرفای دیگرانم روم تاثیر گذاشته بود بهم میگفتن تو که اونو نمیشناسی ولش کن تو موقعیت های بهتری برات پیش میاد!منم چند بار بهم زدم ولی بازم رفتم سراغش تا اینکه یه شب اون هم گفت خدافظ حالا که نیست میفهمم که چقدر دوسش دارم دیگه کسیرو نمیخوام هیچ کس چون فکر کردن به اون ولم نمیکنه !!!!خیلیا هم منو دوس دارن تا حالا خییلیا پیشنهاد دوستی دادن ولی اهل این حرفا هم نیستم دلم میخواد بازم برم سراغش چکار کنم عزیزان

  • امیرعلی گفت:

   سلام زهرا
   اگه نظر من رو بخوای بایدبگم منم درد ترو داشتم.چیزی روبه زور از خدا نخواه دادنش حکمت ندادنش قسمت تو تلاش کن همان ظورکه گفتی درست روبخون.می دونم بعضی وقت ها بد جوری دلت هواشو میکنه اما اون رفته با خاطرات که نمیشه زندگی کرد..نمیگمم که به پیشنهادهایی که بهت میشه جواب+بدی…..
   یادت باشه بعدازاین هم به ارامش نخواهی رسید.ببین زهرا کی دارم بهت میگه اشتباهی که من کردم رو نکن هنو سنی نداری…من 22سالمه اگه بهت بگم جنون گرفتم دروغ نگفتم…گاهی اوقات به خواهر خودم بدبین میشم..تورو به مقدساتت قسم زندگیت رو بکن ..از دوستات که دوست پسر دارن فاصله بگیر…بعد معنویت رو افزایش بده..نماز یاد خدا خیلی فازش قشنگه اولش ضدحاله به مراتب لذت بخش میشه..
   سرت رو به درد نیارم…موفق و پیروز سربلند باشی………………………….

   • زهرا گفت:

    من که دارم یه جورایی روانی میشم نمیدونم عشق چیز مزخرفیه یا نه بعضیا خرابش کردن ؟فقط خداوندا کمک هممون کن. ممنونتم علی ولی حرفای دیگران یه ذره روم تاثیر نداره اینقدر دوستام تو گوشم از این حرفا زدن ولی کلا از بقیه گفتن از من نشنیدن بود . الان سر دوراهی موندم تو اصلا بگو اون یه آدم بسیار بد ولی بازم میخوامش هزار دفعه مشاوره رفتم فایده نداشت. خدااااااااااااااااااااااااااااااااایا!

 125. عروسک گفت:

  اغوش کسی رادوست بدارکه بوی بی کسی بدهدنه بوی هرکسی………………

 126. saye گفت:

  آخى عزيزم ميتونم درکت کنم اما تو هنوز موقعيتهاى بهترى خواهى داشت ک خودتم باور نکنى فداتشم پسرا همشون آشغالن مطمئن باش اونى ک بهت گفت خداحافظ چندين دختر رو مثل توبازى ميده

  • امیرعلی گفت:

   خانم خانوم ها همه ی پسرها اشغال نیستن قصد کل کل وبی ادبی ندارم باید بگم صافیت رو بردار تا شغال ها گیر تو نیفتند…….

  • mohsen گفت:

   سلام.خیلی راحت به پسرا توهین میکنید…
   بین دخترا کسایی هستن که از پسرا آشغال تر هستن
   قصد توهین کردن به کسی را ندارم،ولی هم بین دخترا،هم بین پسرا نامرد زیاده
   همه را با یه دید نگاه نکن

   • زهرا گفت:

    ولی پسرا بیشترن ولی خب همه جا گرگ و گوسفند داره

   • shina گفت:

    سلام به این افراد اصطلاحا دون ژوان گفته میشه .خودتون تحقیق کنید حوصله توضیح ندارم.تنها چیزی می تونم بگم که زندگی یادم داد اینکه فقط وفقط خودتون رو دوست داشته باشید درس سختی بود ولی یادش گرفتم .من خودم میشیم ما .دم همتون گرم

 127. زهرا گفت:

  نمیدونید از هر چی زدم فقط برای اونی که ارزششو نداشت!فقط یه چیزی بگم عشق = کشک .بیخیالش

 128. زهرا گفت:

  بچه ها بی خیال عشق بشید خودتونو سرکار نذارید لطفا! این مسخره بازیا و بچه بازیا دیگه چیه؟از زندگیتون لذت ببرید کلاس ورزشی برید و شاد باشید شما جوونا و نوجونا این بهترین زمان زندگیتونه که دیگه برنمیگرده مگه ما چقدر عمر میکنیم خواهششششششششششششششش میکنم دست بردارید! خودتونو عذاب ندید !به حرفای من فکر کنید !خودتونو دوست داشته باشید !به سمت خدا برید هیچ وقت نمیره _خیانت نمیکنه و…. چرا با همه ی این حرفا این کارارو میکنید فقط واسه خودتون میگم دوستان عزیزم

 129. هادی گفت:

  سلام،من یه پسر 18 ساله ام __با یه دختر 22 ساله دوست شدم ینی اون خواست که ما با هم باشیم بعد مدتی همش میگفت جداشیم جداشیم ولی من بش وابسته شده بودم ،میدونستم اگه ولش کنم و جداشم ازش شب و روزش میشه گریه و از زندگیش خسته میشه ،آخه قبل من با یکی بوده اونم بش نامردی کرده بود بخاطر همین من نامردی نمیکنم و ازش جدا نشدم الانم باش هستم خعلی خوبه ولی نمیدونم آخرش چی میشه ،خدا کنه یه شوهر خوب گیرش بیاد ،هواشو داشته باشه و خوشبختش کنه منم اونوقت میرم به …..درک

  آیندمو بخاطرش خراب کردم ولی فدای سرش …

  • سردرگم گفت:

   آقا هادی شما بعدن پشیمون میشید وقتی اون به راحتی با این و اون دوست میشه بعدشما هم با یکی دیگه دوست میشه ول کن بابا دلت خوشه

  • زهرا گفت:

   بله درست میگین سهام جان خودم زیاد به حرفام عمل نکردم و هنوزم دارم تکرارشون میکنم آخه من کی میخوام آدم بشم

 130. امیرعلی گفت:

  عشق بازی با خدا حال میده..حرف نمیزنه ها…صدایی هم به گوشمون نمیرسه.. ولی عمل داره…تنها چیزی که اهمیت داره

  • هرچی دلت میخاد اسممو بذار گفت:

   امیرعلی شما خیلی راست میگید بارها تو مشکلات زندگی با این مقوله مواجه شدم و وقتی از مشکلم سر بلند بیرون اومدم دیدم چه عشق بازی با خدا داشتم و قشنگتر از اون اینکه خدا هم انصافاً تو عشقبازی با بندش کم نذاشت نه زبون داشت که بگه دوسم داره نه صدایی که من بشنوم ولی وقتی آروم میشدم که باهاش حرف می زدم و اونم بوسیله یه نشونه راهنماییم میکرد شاید تو اون موقعیتو اون مشکل بنظرم بدترین راهی بود که خدا برام پیش می آورد ولی چندوقت بعد و یا حتی چند سال بعد میدیدم که جقدر خدا دوسم داشته که اون موقع که مشکلم سر راهم قرار گرفتو خدا عاشقانه دستمو گرفت و نجاتم داد این ینی حکمتش ینی حال کردن با خدا- اون لحظاتو خیلی دوس دارم به خودش قسم میدم که برای همه پیش بیاره ولی نه تو مشکلات که بندش بفهمه که خدا عاشقع بندشه بلکه به ما ایمان بالا بده که تو راحتی این حسو درک کنیم- شما هم دمت گرم

 131. سردرگم گفت:

  یه روزی پشیمون میشی وقتی اون قبلا با یکی بوده به راحتی میتونه بعدا دوباره با کسی دیگه ای باشه !خداییش اگه بخواد ازدواج کنه تو از زندگیش میری بیرون؟ زمانی که به شدت به هم وابسته شدید!

 132. سهام گفت:

  با سلام به دوستان عزیزم انشالله که حالتون خوب باشه منم مثل همه شما عاشق کسی هستم که 4 سال است ولی متاسفانه متاهل هست ولی متاسفانه خانمش قبول نمیکنه ازدواج مجدد داشته باشه من حاضرم بخاطرش همه کار بکنم خیلی میخوامش بهم بگید چکار کنم ولی اگه واقعا اون منو میخواست میتونه بخاطر من همه کار بکنه

  • ارزو1994 گفت:

   اولا اگر بخواذ می تونه اگذ داره لفتش می ده مطمین باش دو دله دوما اگر تحملش داری برو جلو چون اگر واقعا عاشق باشین رسیدن به یه مرد زن دار خیلی سخته خیلی بیشتر از خیلی سوما اگر رفتی هیچوقت پشت همو خالی نکنین که ….

  • الهه گفت:

   سلام عزيزم خواهرانه بهت ميگم شما هنوز سني نداري كم كم بايد 25سال باشي تا ب ازدواج فك كني بعدش هم شما تك فرزندي بيشتر از اينا بايد ب آيندت فك كني تا به بهترينا دست پيدا كني دوما شما هنوز 2ماه باهم هستين يعني ي بچه بازي محض .لااقل شما بايد 3سال باهم باشين تا تازه ي خورده طرفتو بشناسي. دوره زمونه حالا خيلي بد شده زندگي بچه بازي نيست اگه الكي بايكي ازدواج كني ميشه ي زن شوهر دار بايد طرفت و چ خوب چ بد تحمل كني ……..بعدش بري خون خودت مادر ميشي ديگه راه برگشت نداري اسم طلاق مياد روي شما…….هنوز خيلي كوچكي واسه ازدواج خيلي كوچيك …………….اين دوست و عشق و عاشقي بذار كنار الان همه چي ب عقل و ب پول و در آخر ب دوست داشتن ……….اشتباه تصميم و فك نكن ب درس و زندگيت برس

  • الهه گفت:

   سهام چرا زندگي يكي ديگرو ميخواي خراب كني واقعا متاسفم ك اينقدر راحتي …………………

 133. الهه گفت:

  عشق تلخم که باشه شیرینه
  منم یه زمانی خودمو واسه عشقم فدا کردم
  مهم نیست که تموم شد مهم اینه که یه دورانی و عاشق بودم
  و مهم تر اینه که الانم عاشق میشم ولی ببینم داره خودشو لوس میکنه سه سوت خودشو عشقشو میزارم کنار
  الان دیگه عشق با من بازی نمیکنه منم که اونو تو دستام دارم و هر جور بخوام باهاش بازی میکنم
  عاشق بشید ولی نه عاشق یه نفر

 134. رضا گفت:

  دوستان براتون دعا کردم شماهم برام دعا کنیدلطفا . عشقم افسردگی داره همش تا حد خودکشی پیش میره دعا کنید تا زودتر حالش خوب بشه و برگردیم به زندگی عاشقونمون

 135. پرنیا گفت:

  خوشبحال خودم که نه عاشق شدم و نه شکست عشقی خوردم ………..خدایا شکرت ت ت…….

 136. پرنیا گفت:

  ولی میگم عاشقی هم بد دردیه هااااا…………البته منکه عاشق شدم تا حالا ولی شکست نخوردم خوشبختانه

 137. hossein108 گفت:

  سلام.حسين هستم 18ساله…..آهاي شمايي كه فقط از پسرا بد ميگين . مني كه پسر هستم و دو سال پاي يه دختر سوختم و ساختم و همه حرفاي مردم رو بخاطر عشقي كه بهش داشتم به جون خريدم . چطور وقتي يه دختر تنهامون ميزاره ما پسره جيكمون در نمياد ولي شما دخترا. من نميگم دخترا مقصرن پسرا هم مقصرن.آدم خوب و بد همه جا هست و ما نبايد نيمه ي خالي ليوان رو ببينيم.آخه چطور اين دختري رو كه اين همه دوست داشتم رفت با يكي از رفيقام ازدواج كرد و بعد ازدواجش بهم ميگه مجبور شدم من سعي خودمو كردم ولي نشد.آخه اين چه بهونه اي هست . از اين جدايي افسردگي گرفتم و تحت درمان مشاور هستم.
  از من ميشنويد به هركسي اعتماد نكنيد.
  و من خيلي وقته كه تنهام و به يه دوست واقعي نياز دارم دوستي كه حرفاش راست باشه و دركم كنه
  اينم از آدرس ايميلم:mb.hossein108@mailfa.com

 138. صابر گفت:

  تمام پیام هارو خوندم / غم و غصه داشتم بین خوندن/ / ولی آخرش از این که این همه هستیم کلی لبخند داشتم / نه از این اتفاقات نه از روی لبخند

 139. بانو گفت:

  سلام،من 23 سالمه پدرو مادرم 11سال قبل طلاق گرفتن ومن پیش مامانم بودم ما هیچ رابطه ای با خانواده پدرم نداشتیم-تو 5 یا 6 سالگی پسر عمومو دیده بودم ،بزرگ شدم والان بدون دیدن اون 12 یا 13 ساله که عشقش تو سینه ام پنهون کردم . بعد از این همه سال که هر ساعتش 1000سال گذشته جرأت به خرج دادم و شماره اشو پیدا کردم و همه چیزو بهش گفتم.پسریه که خیلیا حسرتشو میخورن تا حالا با هیچ دختری نبوده و نیست .نه به گفته خودش بلکه ثابتم شده ولی اون میگه من هیچوقت ازدواج نخواهم کرد نه با تو ونه با هیچ کس دیگه.درد و دلهای شماهاروهم دیدم ولی شماراقسم به جان فاطمه زهرا دعام کنین .من با محبت پنهانیه اون زندگی میکنم-من هم همه شماهارو دعا میکنم که به خواسته هاتون برسین

 140. neda گفت:

  الهه جون باهات موافقم

 141. بهزاد گفت:

  ای بابا روزی من عاشق کسی شدم که اون عاشقم بود ولی بعد ها فهمیدم منو عاشق کرد و رفت الان بعد 3سال میرم از جلوی خونه شون رد میشم ازدواج کردنش نامزدیشو خوشیاشو میبینم وخودم هیچ

 142. ارین گفت:

  دنبال ی دوستم واقعی داغون شدم بس التماسشوکردم. ادرسم
  ariyan853@yahoo.com
  منتظرتم ب دادم برس
  🙁

 143. amir گفت:

  سلام پسری هستم 29 ساله 4 ماهی هست تصمیم گرفتم تغییر کنم ازدواج کنم و زندگی شاد داشته باشم زندگیم از ابتدا همش با اشتباه همراه بوده از بد روزگار باز هم انگار اشتباه کردم درست همون روز که تصمیم گرفتم تغییر کنم با دوستم درد دل کردم اون بهم گفت ازدواج کن درست میشه منهم قبول کردم فردای اون روز رفتم ببینم اون دختری که بهش علاقمند هستم هنوز اونجا کار میکنه دیدم نبود داشتم بر میگشتم منزل دیدم تو تاکسی نشسته نشستم کنارش بلافاصله شناختمش خودش بود نمیتونستم چجوری بهش بگم تا اینکه انتهای خط باهم پیاده شدیم بهش گفتم هنوز همون جا کار میکنین گفت بله امرتون که دیگه چیزی نتونستم بگم بهد از ظهر خانوادهام رو فرستادم واسه کسب اجازه واسه خواستگاری که گفت قصد ازدواج ندارم ولی من قبول نکردم گفتم من باید نظرشو تغییر بدم یا از زبون خودش با دلیل به خودم بگه از اونروز کارم شده دیدن اون نتونستن حرف زدن با اون چون اصلا جای مناسبی نیست واسه حرف زدن محل کارش تو محلشون هست واسه همین نمیتونه صحبت کنه یا شاید هم نمیخواد تو این مدت یکبار واسم سر تکون داد یعنی متاسفم یا هر چی دیگه هنوز دلیلشو نمیدونم دلسرد نشدم اخرین بار بهم گفت راهتو بکش برو گفتم میخوام باهات صحبت کنم بهم محل نذاشت راهشو گرفت رفت ایندفعه دلم شکست دیگه نمیدونم چکار کنم من فقط اونو دوست دارم عاشقشم ولی افسوس نمیتونم بهش بگم عاشق کسی شدم که دوستم نداره حتی نمیخواد منو ببینه بازهم اشتباه کردم اگه به این دختر نرسم خودکشی میکنم هیچ انگیزه ای واسه زندگی کردن واسم نمونده

 144. محدثه گفت:

  سلام.بچه ها امشب داداشم گفت عشقم داره عروسی میکنه.من 2ساله عاشقشم باهام حرف زد گفت دوستم داره گفت کاراش درست بشه میادخواستگاری حالاداره دومادمیشه دارم دغ میکنم.

 145. نرگس گفت:

  سلام تقريبا سه ماه پيش باتمام وجود عاشق شدم اوايل خيلي خوب بود اما كم كم سرد وسرد شد دارم داغون ميشم تو رو خدا دعا كنيد برام

 146. amir گفت:

  سلام پسری هستم 29 ساله عاشق کسی شدم که دوستم نداره حتی نمیخواد منو ببینه اینو از رفتارش فهمیدم حتی یه کلمه هم نتونستم باهاش صحبت کنم سر راهش قرار میگیرم از جلوی خونشون رد میشم تا بهم توجه کنه ولی حیف یکبار واسم سر تکون داد یکبارم که گفتم میخوام باهات صحبت کنم گفت راهتو بکش برو دلم شکست اخرین بار همین دیشب که از کار بر میگشت جلوی خونشون دیدمش گفتم نمی تونم فراموشت کنم که چیزی نگفت رفت منزل تصمیم گرفتم یه مدت بهش فکر نکنم شاید فراموشش کردم ولی با شناختی که از خودم دارم میدونم نمیتونم بازم میرم که ببینمش نظرتون چیه یه کادو براش بگیرم و تموم حرفهایی که میخوام بهش بگم تو یه نامه براش بنویسم تا کسی بهش برسونه شاید اینطوری نظرشو در مورد خودم تغییر دادم خدا رو چه دیدی شما بگید چکار کنم فقط اونو میخوام عاشقشم جایی که دل فرمان میده عقل باید بره غاز بچرونه

 147. نازنین گفت:

  لالایی اش را من خوندم………ولی افسوس……….روی پای دیگری خوابش برد………

 148. راز گفت:

  سلام عزیزای من

 149. راز گفت:

  20سالمه حس میکنم دارم حافظمو از دست میدم.عاشق یکی شدم که فقط میگفت دوست دارم ولی عاشق یکی دیگم.بعدفهمیدم عاشق دوستم شده ازم خاست از دوستم واسش خاستگاری کنم.منم این کارو کردم .حس میکنم دارم یخ میزنم اما دلم داره اتیش میگیره

 150. هرچی دلت میخاد اسممو بذار گفت:

  همه نظراتونو خوندم برای همه هم احترام قائلم ولی به قول معین سرگرم کنید خودتونو و از زندگی لذت ببرید عشق فقط ازدواج و رابطه با جنس مخالف نیست عشق ینی اینکه فکر کنید اگه جند لحظه دیگه مردید برای شما هم مهم نیست که کسی که تو دنیا عاشقش بودید جیکار میکنه و چقد از رفتنت ناراحته بلکه براتون مهمه که الان خودت چیکار میخای بکنی یه جورایی فک میکنیم فقط خدا به داد و فریادم برسه نه بنده های خدا یا بقول بچه گیامون جواب خدا رو کی میده؟ منه منه کله گنده- فقط و فقط تو میمونی و خدای تو- پس عاشق راحتی و پاکی خودت باشو اگه کسی از ته دل خواست با تو همراه بشه آرامش بهش هدیه کن اینو نگفتم از زندگی سرد بشید اینو گفتم که بدونی خدا از لذت آفرینشو معطوف عشق بنده با بنده نکرده – اول فکر خودتون باشید که معلوم نیست تا کی زندگی کنید و از همه ی آفرینش و مخلوقات خدا برای خوشی خودتون استفاده کنید نه فقط … بدشم تا گذرد غمی نیس لیاقتتونو به خدا ثابت کنید و فقط و فقط سریشه عشق خودش باشید بنده های خدا فقط تا نفس میکشن پاکن ولی نفسشونو بگیری اوناهم ببخشید نجس میشن ولی خدا پاک و حلال حلال حلاله- آز خدا آرامش بخاینو پافشاری کنید تیکه مناسب خودتونو سر راهتون بذاره بعد آمین بگید خدا حتما اجابت میکنه-خدا حتما اجابت میکنه

 151. حسین گفت:

  هیچ کی شبیه تو دنیامو دوست نداشت
  بعد از تو هیچ کسی رو من اثر نذاشت

 152. امیر گفت:

  18سالمه…عاشقش بودم…جونمو براش میدادم…اما نفهمید…شاید فهمیدو خودشو زد به اون راه…تا پارسال…ازدواج کرد…عشقمو نفهمید…داغونم کرد…نمیدونم چیکار کنم…دارم دیونه میشم…

  ولی اشکال نداره اون خوش باشه من …..

 153. محمد گفت:

  سلام من محمد 19 سالمه بچه شیراز یه روز یه دختری رو دیدم دوست اقواممون بود بعد از 3 ماه به اقواممون گفتم به یه بدبختی راضیش کردم که باهاش حرف بزنه بعد از کلی حرف زدن باهم دوست شدیم خیلی دوستش داشتم حتی اگه کسی اسمشو به زبون میاورد در موردش چیزی بگه خیلی عصبی میشدم گذشت یک سا باهم دوست بودیم بعد از یکسال خیلی بی ربط با من قعط رابطه کرد همون روز اول بهش گفتم من عاشقتم و تورو واسه ازدواج میخوام از این دخترای مد روز هم نبود ولم کرد الان یکساله که هر شب گریه میکنم ولی کسی نیست که حالمو بفهمه خدایا هرچه زودتر نجاتم بده نذار اینجوری بسوزم به امید یه روز که بخوابم دیگه بیدار نشم

 154. رضا گفت:

  زندگي همينه كه جلو چشات عزيزت پرپر بشه وتو يك عمر حسرت ديدنش رو بكشي

  قدر همو بدونين……شايد ثانيه ي ديگر همديگر رو نبينين………..

 155. MAHYA گفت:

  سلامممممممممم بچه ها دعا کنید برام عشقم میخواد بره

 156. MAHYA گفت:

  6سال باهم دوستیم ولی هیچوقت ازم خواستگاری نکرد همه چی برام خرید منم همه کار براش کردم برای هم جون میدادیم الان با گریه جدا شدیم بخاطر اینکه گفتم بیا خواستگاریم گفت من لایقت نیستم ورفت

 157. MAHYA گفت:

  خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 158. ایدا دلشکسته گفت:

  هفت ساله همدیگر رو میخواییم
  14 سالم بود که باهاش اشنا شدم.گفتم بزار بزرگ شیم حالا بچه ایم
  حالا که بزرگ شدیم دیگران نمیزارند ما به هم برسیم
  ای خدا هفت سال کمه؟؟؟؟؟؟ من عاشق اونم اونم عاشق من….عشق یکی دو روزه هم نیست……
  دیگه خسته ام بین اسمون وزمینم
  برام دعا کنید

 159. mohamad milad گفت:

  سیگارم را از پنجره می تکانم ……دنیای شما زیر سیگاری من است………

 160. سارا گفت:

  دارم داغووووون میشم چقد دنیا بی رحمه به این حال من میخنده

 161. متینا گفت:

  22سالمه. همیشه سعی کردم درست زندگی کنم اما..
  من قربونی شدم. هیچوقت دنبال شیطنت نبودم وقتی دیدم که ادمای دوروبرم به جرم دوس داشتن تنها میشن کم کم به این باور رسیدم که احساس در وجودمن بالاخره به وجود میاد مهم اینه که اون دوسم داشته باشه. مردی تو زندگیم قرار گرفت که که تموم اعتماد منو جلب کرد هر روز در گوشم خوند که عاشقمه. نمیذاشت اب تو دلم تکون بخوره.این رابطه تقریبا یک سالو نیم طول کشید.نمیتونستم عاشقش باشم امادلم نمیومد قلبشو بشکونم با خودم میگفتم مرد خوبیه همین کافیه. معیارای منو داره. دوسم داره دیگه چی میخوام. تا اینکه بر حسب اتفاق متوجه شدم تو این دنیا همین در گوشمون چه ادمای کثافتی زندگی میکنن با چند تا شخصیت.اون عوضی هر دروغی گفته بود واسه تصاحب من. قبلا ازدواج کرده بود و ازهمسر سابقش یه پسر تقریبا هم قد خودم داشت. و بدتر از اینا 8 ماه بود که با یه زن مطلقه رابطه جدی داشت. همه اینا رو از من پنهون کرده بود.اونقد تمیزو با مهارت اینا رو پنهون کرد که من متوجه نشدم. شاید فک کنید من کوتاهی کردم اما اشتباه میکنید.ادمای اطرافش هم مثل خودش رذل و دورو بودن. شرایطش طوری بود که نمیتونستم زودتر سر در بیارم. یه شارلاتان واقعی بود. وقتی متوجه شدم فقط تونستم بگم چرا؟ خم شدو پامو بوسید گفت تو چیزی نیستی که بشه ازت گذشت اولویت من بودی. میدونستم بالاخره میفهمی و میری با جایگزین کردن خواستم فراموشت کنم. من دوست دارم. باورم نمیشد فقط به خودش فک میکرد.پس من چی؟ نتونستم چیزی بگم اما 11بار زدم در گوشش. همونطور واستاد تا بزنم گفت حق داری. ادم یه حیوون خونگی هم داشته باشه بش عادت میکنه.الان یک سالو چندماه ازاون روز میگذره. نفرت داره داغونم میکنه.

 162. سارا گفت:

  عشق مقدسه.فقط یکی می فهمه و لیاقتشو داره و یکی نداره.هر چیزی رو هم با عشق اشتباه نگیرین.
  من خودم شکست خوردم.ولی به قول یکی از خواننده ها سوختن با ساختش قشنگه.تجربه ای که تغییرمون نده و جز اه و ناله چیزی توش نباشه اصلا بهتره نباشه!!!
  گرفتین چی میگم؟؟؟؟؟؟؟؟
  زندگی کنیییییییییییییییییییید…..

 163. beach گفت:

  به امید روزی که بفهمه هنوز براش میمیرم

 164. سپیده گفت:

  هیچکدومتون از عشق چیزی نفهمید………….
  عشق یعنی 5 سال دنبالش بگردی….. انتظار بی وقفه …. واس کسی ک برگرده تو چشمات زل بزنه و بگه میدونستم عاشقمی
  و منم یه حسایی نسبت بهت داشتم….ولی دیگ فراموشت کردم!!!!!
  چون حسای من یه مشت احساسات بچه گانه بوووووووووود!!!!
  خیلی زوووووووووووووووور داشت…..پدرم در اومد.
  ادرس وبلاگمو نوشتم اونجا میتونین راجب این عشق بپرسید و بدونید عشق واقعی اسطوره ای یعنی چی!!!!!!
  pilar.blogfa.com

 165. سعید از مغان گفت:

  میخوام بگم رویا خیلی نامردی بخدا تا ابد نفرینت میکنم خوشبخت نشی 4 سار به پاش نشستم اخرش منو فروخت برو هیچ وقت خوشبخت نشی

 166. سعید از مغان گفت:

  دوستان یه چیز را فراموش کردم من بادختری 4 سال دوست بودم همدیگرو خیلی دوست داشتیم بعد ازم قهر کرد رفتم خواستگاریش به من جواب رد داد عید 92 عقد کرد بعد 10 روز به من زنگ زنگ گفت پشیمانم سعید از وقتی که نامزد شده با من در ابطه هست میگه بیا فرار کنیم حالا منه بدبخت چیکار کنم خدااااااااااا کمکم کن از این طرف منو فروخت ولی بازم هم میخوامش چیکار کنم دله دیگه خودت افریدی باید خودت هم اروم کنی منتظره جوابتونم دوستان عزیزم

 167. نگار گفت:

  من عاشقم یه عاشق داغون . چون کسی که عاشقشم نمیدونه میخوامش.. بد تر از همه این که نمیتونم باهاش تماس بگیرم یا بهش بگم میخوامش….. ارمن خاچطوریان من عاشقتم دیوونه وار اینو بدووون از طرف نگار

 168. محسن گفت:

  خیلی داغونم.خیلی خیلی خیلی.امروز بدترین روز عمرمه.بخدا صادقانه دوستش داشتم.حتی از خودم بیشتر.اما … امروز داغونم کرد…
  از هرچی دختره نامرد و خود فروشه بدم بد بد بد بد بد بد بد.فردا امتحان دارم اما نمیتونم بخونمش چون دارم دیوانه میشم… ای خدا به کدامین جرم.هااااااااااااااااااااا…

 169. بهزاد گفت:

  خدایی خیلی زیاد شدیما باید به دکتر احمدی نژاد بگیم بیاد برامون مسکن مهر ازدواج درست کنه والا اجتماع از دست ماها چی میکشه بعدا با این شکستایی که خوردیم

 170. amib گفت:

  من یکی روخیلی وقت دوست داشتم ولی جرات بازگوکردنشونداشتم الان امشب مراسمشه منم بادبرم الان دنیا روسرم میخوادخراب بشه

 171. مسعود گفت:

  با سلام
  من از همه پسرها ودخترها خواهش میکنم خودتون رو به همدیگه وابسته نکنید وابستگی خیلی سخته . من که وابسته یه دختر شدم الان داغونم فقط از خدا کمک میخوام خدایا کمکم کن

 172. محمد گفت:

  سلام دوستان ول کنین عشق و عاشقیو من ازتون کمک میخوام من ی داداش دارم از من دو سال بزرگ خیلی حسودیمو میکنه الان زن بچه داره خونه کار ماشینم داره منم دارم نه مثل اون من همیشه کمکش کردم ولی اون به من از پشت خنجر زده بارهاو بارها الان من مجردم میخواستم ازدواج کنم نزاشت چون طرف من خیلی وضع مالی و فرهنگ بالا بودن نزاشت به قران شدیم مثل گونی کوزی

 173. محمد گفت:

  لطفا بهم بگین چیکار کنم دیگه داغو شدممم
  بخد از ناراحتی خوابم نمیبره لطفا ایمل بزنین بگین
  mohamadche82@yaho.com

 174. armin گفت:

  سلام ب تموم عاشقا حرفاتون خیلی جالب بود کلی چیزا یاد گرفتم باسه همتون آرزو میکنم که آروزهاتون ساکن کوچه بن بست نباشه دوستون دارم بااااااااااااااااااااااااای

 175. mohammad گفت:

  سلام.من محمدم.درد دلم اینجا جاش نمیشه.

 176. ابراهیم گفت:

  خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عالی بود

 177. setare aghaie گفت:

  slm vase manam ja nemishe

 178. setare گفت:

  ayda jooon ishala beham beresin moohem shoma 2 ke ham digaro mikhayn

 179. ارزو گفت:

  slm…man eshghamo ba yeki dg dadam…alan 1 maho 26 roze k tamom kardin…torokhoda doa konid bargarde,,,hame zendegime…
  arezo

 180. لبخند خدا گفت:

  یا الله
  سلام به همه بامعرفتا و عاشقا خواهر برادرای عزیز خوبید؟
  راستشو بخواید من خعلی حوصله نداشتم حرفاتونو بخونم آخه خیلی زیاد بود فقط فهمیدم درباره عشق و وفا و خیانت .و…. میحرفید.
  به هرحال از جمعتون خوشم اومد امیدوارم همتون همیشه خوشحال باشید
  اگه همیشه به جای عاشقانه عاقلانه تصمیم بگیرید مطمءن باشید 90%مشکلی پیش نمیاد.
  اول عقل بعد دل توی تصمیماتون شریک کنید شاید فک کنید چرت میگم ولی همه آخر سر به این نتیجه میرسن

 181. لبخند خدا گفت:

  راستی خداییش دقت کردین اگه یکی که مثل خودت دقیقا مشکل شکست عشقی و جدایی داشته باشه و بگه بهم دروغ میگه و… عاقلانه به حرفاش فکر میکنی و در جوابش میگی از من میشنوی ولش کن اون لیاقتتو نداره در صورتی که خودت همون مشکلو داری ولی وقتی بهت میگن ول کن پسره یا دختره رو اون لیاقتتو نداره در آینده دچار مشکل میشید ناراحت میشی و نمیخوای حرفاشو قبول کنی همش خودتو گول میزنی میخوای خودتو دلگرم کنی . نمیدونم کسی معنی حرفامو فهمید یا نه امیدوارم متوجه شده باشید چه گفتم اخه خودمم هنگیدم هضمش سنگینه:-/

 182. رویا گفت:

  سلام به همه به نظر من باید از رو عقل تصمیم گرفت هنگامه عزیز بخدا ما دخترا زود گول میخوریم گلم تو هنوز 18 سالته ب خودت بیا چرا غصه بخوری واسه عشق عجله نکن ارمان جان راست میگه تو هنوز خیلی فرصت داری بعدا فک میکنی که 5سال از عمرتو الکی به باد دادی عزیز دلم اون که داره این کارارو میکنه فردا پس فردا ب تو هم میگه مث خواهرشی ما دخترا لیاقت بهترینها رو داریم کافیه ب خودمون باور داشته باشیم در ضمن همه پسرا بد نیستن ب خودت بیا گلم برات بهترینها رو ارزو میکنم

 183. مهرداد گفت:

  سلام به همه.بچه ها من عاشق یکی از دختر های کلاسمونم اسمش الهه هستش.خییییلی خیییییییلی دوسش دارم.به بهانه های مختلف در مورد کلاس و درس وامتحان و. . . . . باهاش حرف زدم ولی جرات نکردم حرف دلمو مستقیم بهش بزنم.هفته بعد میخوام برم جلو و همه حرفای دلمو بهش بزنم.فقط دعا کنید واسم که قبول کنه.چون عاشقشم.خیلی دوسش دارم.خواهشا دعا کنید…..

 184. Me گفت:

  سلام دوستان…چی بگم؟از کجا بگم؟دردمو با کیا بگم؟من 2ساله ازدواج کردم.با کسی ک عاشقش بودم و عاشقم بود 2سال دوست و دو سال نامزد بودیم.خانواده شوهرم راضی ب ازدواجمون نبودن ففط ب این دلیل ک میخواستن از فامیل براش زن بگیرن.جفتمون بچه بودیم.18سالمون بود ک باهم اشنا شدیم.سریع هم تصمیم ب ازدواج گرفتیم.شوهرم خیلی اخلاقش بد بود عصبی بود من دختر مغروری بودم قبل از اینکه باهاش اشنابشم.شاد و سرزبون دار بودم.نمی دونم چشماش باهام چکار کرد ک نفهمیدم چجوری رامش شدم ولی اون همیشه کارش بهونه گیری ازم بود و بخاطر چیزای کوچیک فقط دعوا می کرد و فحش می داد ب من و خانوادم وقتی عصبانی میشد.اخلاقای خوبم داشت مثلا پاک بود هم چشماش هم دلش.صادق بود و همینا بود ک عاشقم کرد.از روز اول عاشقش نشدم اما اون ب گفته خودش از همون اول عاشقم شدوانقد دیوونه بازی و عاشقی کرد برام ک منم گفتم این پسر دیوونه چقدر خواستنیه…رفتاراش و عشق اتیشیش ک نمیتونس ی روز نبینه منو منم عاشق کرد.بخاطر ازدواج با من و مخالفتهای خانوادش همش باهشون درگیر بود و دعواداشت.هر چندماه ی بار از خونه میزد بیرون و یکی دوماه ب قصد دعوا باخانوادش قهرمی کرد دست اخر هم معتاد شد…درست قبل از نامزدیمون…پدرشوهرم ک دید دیگه داره پسرش معتاد میشه راضی شد ب ازدواجمن ک اگه بامن باشه شاید ترک کنه.وقتی شوهرم اون وقتا از خونشون قهر می کرد تمام تنم میلرزید.کارم همش گریه بود.ازش میخواتم برگرده خونه.میگفت نه تا وقتی با تو ازدواج نکنم نمیرم خونه.باید راضی شن.نمیتونم بگم چقد ناراحت میشدم از فراراش.ی بار میرفت خونه فامیلاشون ی بار پیش دوستاش…نامزد شدم باهاش.خانوادم میگفتن اشتباهه این ازدواج.من خر نفهمیدم.ی عاشق احمق ک ی گوشش در بود ی گوشش دروازه بود.نه اخلاق داشت نه خانوادش راضی بودن.کلا هم خودش هم خانوادش مردسالارن.باباش هم ی ادم عصبی دیکتاتوره ک همه ازش میترسن و وقتی نگات میکنه کپ میکنی از ترس.تو طول نامزدیمون شوهرم ک درگیر تریاک بود 2ماه سرد بود باهام دو ماه عاشق بود ی بار میگفت باید جداشیم ی بار میگفت دوستت دارم بمونیم باهم تا ببینیم چی میشه.شاید خانوادم واقعا راضی شن.منم ک فقط زنگ زدنای خانوادش و رفت و امد نکردناشون و توهیناشون وقت زنگ زدن بهم و فقط سوال جواب درباره اینکه پسرمون کجاست؟پسرمون پیش توست؟مواد رو ترک نکرده؟چرا نمیبریش دکتر تا ترک کنه و…توهینای اونا ب خانوادم (وقتی شوهرم بازم مث ترسوها میزد بیرون از خونشون و خانوادش میومدن خونه ابام دنبال پسرشون و میگفتن همش تقصیر دختر شماستو…)تحمل می کردم و میگفتم حتی اگه اون تو جوب بیفته از اعتیاد بازم می خوامش…با پادرمیونی عمه شوهرم ما بهم رسیدیم.شوهرم قبل ازدواج هم ثبات اخلاقی نداشت.ی بار می گفت بدون تو می میرم.ی بار می گفت باید ازم جداشی.من با تو باشم نمیتونم ترک کنمو….تو ازدذواج هم اخلاقای گند شوهرم ادامه داشت مثلا سر چیزای مسخره بهونه گیری کردن و بخاطرش دعوا کردن و فحشای ناجور دادن…بعد ک عصبانیتش تموم میشد میگفت تحمل کن اخلاقامو.فقط عصبانی میشم نمیفهمم چی میگم.بخاطر حرصایی ک خورده بودم تو چندسال قبلش و اخلاقای عصبی و بی منطق شوهرم هرروز افسرده تر میشدم.کارای خونه رو درست نمی کردم و گند میزدم به خونه.تو مسائل جنسی کوتاهی می کردم .منم عیب زیاد داشتم ولی جلوی کارای شوهرم فقط قهر می کردم و دباره اشتی می کردم و یادم میرفت بدیاشو.تحقیر کردناش جلو بقیه،اعتیادشو،کینه توزیاشو،بد وبیراه هاش درباره خانوادم و فامیلام کسایی ک عزیزام بودن و طاقت نداشتم دربارشون حرفای رکیک بشنوم.با خانوادم همیشه غیر صمیمی بود اما خانوادم باهاش خوب بودن و بزرگواری می کردن بخاطر من که ناراحت نشم و گیر بهش نمی دادن بخاطر بی احترامیاش(مث وقتی فامیلام دعوتمون می کردن و شوهرم انقد ب خاطر اعتیاد و خوابش و لجبازیاش ساعت10ونیم 11شب میرسیدیم خونه فامیلام و آبرومو می برد،صمیمی نشدن با خانوادم،بداخلاقیاش و….) و خلاصه از خانواده خودش بهتر بودن باهاش.خانوادم آدمای ساده و مهربونین همینطور فامیلام.سری باهمه صمیمی میشن تعارف ندارن و خوش اخلاقن و آروم.برعکس خانواده اونا ک فقط از کارام ایراد میگیرن و هروقت پیششون میرفتن بعدش برام ی حرف در م اومد و خلاصه تو رو صمیمی بودم اما پشت سر مث ی دیو.من باوجود اینا همیشه باهاشون خوب بودم و مث خانوادم باهاشون صمیمی بودم و هیچ وقت توروشون وانایستادم.ولی خوبیامو اونا نمی دیدن.2ماه پیش شوهرم ک 1هفته دو هفته بود شروع ب ترک گرفته بود سر اینکه بیرون بودیم و من کلید و برای بار چندم جا گذاشته بودم باهام ئعوا کرد و منو گذاشت خونه بابام و رفت…خانوادم باورشون نمیشد اخه من همیشه ظاهر زندگیمو حفظ می کردم.من داعون شدم.چندین روز هیچی نخوردم.لاغر وتکیده شدم و کارم فقط گزیه بودومیخواستم فقط شوهرم برگرده پیشم.ب هر دری میزدم تا اون بر گرده.اما اون با بیرحمی میگفت تصمیمشو واسه طلاق گرفته.خانوادم نگرانم بودنمیتریدن نتونم جدایی رو تحمل کنم.شوهرعمه ام ک با شهرم صمیمی بود 30 سالش بود و فرستادم باهاش حرف بزنه.میگفت 4ساعت تمام فقط درباره ت بد می گفته و می گفته هیچ خوبی نداره.باورم نمیشد خوبیامو محبامو یادش رفته باشه و بدیاشو ندیده باشه.من پیش هرکس مینشستمراستشو میگفم.میگفتم من این بدیارو دارم و اون این بدیا رزو.میخواستم بیاد دنبالم تا جبان کنم با اینکه میدونستم اون خودش یک عالمه مشکل اخلاقی داره میخواستم بازم تحمل کنم فقط اون نره.بعد از چندبار ملاقاتای تلخ وشیرینمون تصمیم گرفتیم فعلا باهم باشیم تاببینیم چی میشه زندگیمون.بدون اینکه خانوادم راضی باشن برگشتم سر خونه زندگیم.اوانا میگفتن باید اون بیا دنبالت اینجوری برنگرد خودتو ضایع نکن.من خر بازم خودمو کوچک کردم خانوادم ناراحت کردم….م گفتن باید با عرفان بیاید اینجا تا باهاش حرف بزنیم دوباره تقی ب توقی نخوره بیاردت اینجا بذارتت.می گفتن باید اونم عیباشو درست کنه.اماهرچی به شوهرم گفتم گفت اونجا نمیاد حالش خوب نیست.با پررویی گفت ز مامانم بدش میاد که منو اینجوری تربیت کرده!گفت پاشو اونجا نمیذاره.امشبم ک گفتم بهش:فشار مامانم چند روزه بالا رفته از اعصاب و پایین نمیادهرچی دکتر رفته بیا بریم بهش سر بزنیم،گفت نمیام.مگه ازش دل خوشی دارم؟انگار حالا چش شده ک بریم سر بزنیم.افتاده بیمارستان مرده که بریم بهش سر بزنیم؟تازه اگه اونجوری شه بمیره هم سر خاکش نمیام.
  تمتم تنم میلرزیدویخ کرده بود وقتی اینا رو میگفت.از اون همه بیرحمی وسنگدلی داشتم دیوونه میشدم و فقط گریه می کردم..مامانم از وقتی من اینجوری برگشتم خونم حالش بد شد.حالا کارم شده فقط گریه.ی طرف خانواده عزیزم ی طرف مرد بی احساس پستی ک اینجوری حرف میزنه اما بازم نمیتونم ترکش کنم.اینم بگم ایناروکه میگفت از خماری حالش بد بود چون شربت ترکشو نخورده بود ولی میدونم دروغ نبوده و واقعا انقد پسته/چجوری عاشقش شدم؟تو این چند ساله بجز چند بار یک تبریک خشک و خالی یا جشن حسابی به هر مناسبتی برام نگرفته یا ی شاخه گل یا کادو….همیشه تو دلم حسرت داشتم.حالام پای این حرفاش درباه مامانم باز شده . نمیتونم این یکی رو تحمل کنم.از طرفی میترسم ترکش و خراب کنم و ازطرفی مریضی مامان بیچارم و حرفای پست فطرتانه ی شوهرم دربارش داره دیوونم میکنه.چرا انقد خرم؟تازه معلوم نیس باهم بمونیم چون اقا میگه هنوز تصمیم صددرصد نگرفتم باهم بمونیم یا نه!نمیدونم دیگه باچه رویی اگه قرارباشه جداشیم برگردم خونه بابام دوباره.من واقعا عوض شدم.چ از لحاظ کارای هونه که مث دسته گل کردمش و هم از لحاظ جنسی..ولی اون میگه من تغییر نمیکنم مگه اینگه تو فرشته باشی ک من دیگه بد نباشم.همینه ک هستش….کمکم کنین…

  • علی گفت:

   ابجی من اشتباه نکن این مرد که شما گفتی ارزش این همه فداکاری رو نداره رهاش کنی خودش بعدنا مثل سگ میاد دنبالت اشتباه نکن از قدیم گفتن به هر چی نزدیک بشی مثل سگ باهات برخورد میکنه و لی ازش دور بشی اون میاد نزدیکت.

  • nilofar.gh گفت:

   عزیزم میدونم خیلی عاشقشی اما جدا شو و زندگی خودتو از اول بساز اینجوری فقط خودتو داری عذابم میدی

 185. farzad گفت:

  سلام الان که دارم این متن رو براتون می فرستم چشمام پر از اشکه ولی از ترس اینکه کسی اونها رو ببینه سریع پاکش میکنم من عاشق یک نفر بودم و اون هم همیشه می گفت دوستت دارم ولی نمیدونم چی شد کی بینمون افتاد که یهو ازم متنفر شد و الان 5روزه که ازش خبری ندارم و دارم میمیرم نمیدونم واسه چی تورو به خدا واسم دعا کنید که دارم از بین میرم تورو به امام رضا به هرکسی که دوستش دارید برام دعا کنید دعا دعا دعا

 186. حامد گفت:

  سلام به همه ی دوستان .شاید زندگی من با همه فرق کنه تو 21سال عمری که داشتم.خیلی درد کشیدم.من ادمی هستم که زود دل می بندم به چند نفر دل بستم اما هر کدوم به یه بهونه ای تنهام گذاشت.ولی خدایی بهشون خیانت نکردم همیشه خواستم همراهشون باشم و مرهم درداو تنهایاشون.اما اونا نمی دونستن دوست داشتن چیه.یکی بهم گفت اسکل یکی گفت ساده یکی گفت اممل اما همه رو گذاشتم پیش خدا ی یه سالی میشه با یکی هستم که واقعا عاشقشم و هروز علاقم بهش بیشتر میشه اما ی چند وقتیه داره دور میشه ازم .می دونم اگه این بره دیگه تحمل این دنیارو ندارم.حالم از هرچی عشق و علاقست بهم میخوره همه چی دروغه.عشق تو کتابا و قصه هاست

 187. حامد گفت:

  ولی حتما اون دنیا شکایتم و پیش خدا می کنم بهش میگم تو دنیایی که همه قلباشون داره از سنگ میشه چرا دل منم سنگ نکردی

 188. nic_mehdi@yahoo.com گفت:

  سلام
  واسه همتون آرزویه موفقییت خوشبختی دارم.
  یادتون نره عشق قبل ازدواج مثل یه تله می مونه که شانست بگیره تویه دامش نیوفتی. چون چشمو گوشتو میبنده . زندگی که با چشم بسته شروع میشه عاقبتش… ولی بعد ازدواج عاشقش بمون پشیمونت نمیکنه… اما اول عاشق خدا باش چون اگه عاشق اون فرد زیبا رو شدی اونم مخلوق یه زیباتره… جایه اینکه دستتو پیش بندش دراز کنی پیش خدا دراز کن. عشق بعد ازدواج اول خدا دوم اون حالا با این نگاه ببین زندگی چی میشه!!؟

 189. سعید گفت:

  من یه بار عاشقه یه دختر شدم بستمه دیگه خدا ….. اگه منو دوست داشتی خدا نمیزاشتی رویام ازدواج کنه با یکی دیگه اخه 5 سال با هم دوست بودیم اخه چرا ..

 190. امید گفت:

  پیری گفت: درد دلت را …

  چقدرررررررررررررررررررررررررررر قشنگ گفت…

 191. amir.s گفت:

  اههههههههههههههه چقد چرت و پرت گفتین شماها….از بس نظر خوندم و شکست عشقی شنیدم شکست خودمو یادم رفت……مهم نیست که چقد دوسش داشتم مهم این بود که فهمیدم دیگه دوسم نداره…همیشه یادتون باشه دوستای گلم دوست داشتن اجباری نمیشه شمام اصرار نکنید…..بسوزه پدر عاشقی….کاش طرف مقابلت درکت کنه…هیچ چسز سخت تر از این نیست

 192. علیرضا گفت:

  سلام
  من چهار سال با یه دختر بودم اینقد دوسم داشت داشتم شاخ درمیاوردم منم دوسش داشتم حتی دس رو قرآن گذاشت یا من یا مرگ ولی بهم خیانت کرد سه ساله ۳۹ کیلو لاغر شدم موهام همه ریخته بهم میگن معتاد شدی دختره بهم اس میده ولی میگه از اونم جدا شدم و دیگه میخوام تنها باشم کمکم کنید ایمیلمو مینویسم تروخدا کمکم کنید. alireza2.rostami@gmail.com

 193. حمید گفت:

  اگه واقعا دوستش داشته باشید و بسنجید که لیاقت عشقتونو داره مطمعن باشید بهش میرسید حتی اگه شما را نخواد چون دوست داشتن وعشق یک روزه به دست نمیاد فکر میکنید که عاشق اون هستی ولی عشق واقعی با زندگی باطرفتون به دست میاد داستان من خیلی طولانی میشه وگرنه واستون مینوشتم ولی خودم تجربشو دارم به عشقم هم رسیدم
  اینم بگم اگه پسری واقعا دختری رو دوست داشته باشه هیچ چیزی توی دنیا نیست که بتونه جلوش رو بگیره هر پسری هم یک نفر را اینجوری دوس داره ولی یا خودش تعلل میکنه ویا طرفش فکر میکنه که یک دوست داشتن ساده است

 194. سپیده گفت:

  سلام بچه ها
  منم 3 ساله که یه عشق یه طرفه دارم
  دارم داغون میشم از دوریش
  سخته کسی رو دوس داشته باشی ولی عشقت یه طرفه باشه…..
  سختر از اون که هر روز ببینیش ولی ندونه که چقد دوسش داری

 195. بهزاد گفت:

  سلام بچه ها من خیلی تنهام نمیدونم چیکارکنم.عشقم تنهام گذاشت که هیچ الان جلو چشام داره هرزگی میکنه.شب تا صب فقط مطالب عاشقونه و آهنگهای غمگین گوش میدم.خودکشی به سرم میزنه

 196. ابوالفضل گفت:

  سلام …دیشب خبر دادن اومدن خواستگاری عشقم .. بهش اسمس دادم توکه نمیخوای بری گفت شاید برم … گفتم شاید برم نشد جواب ..بگو که میمونی ..میدونید چی جواب داد بهم گفت {شرمنده ام} ……

 197. ابوالفضل گفت:

  از زندگی سیرم چه خواب های واسه خودم دیده بودم جالب اینه که دختر خاله ام هست ….. فقط ارزوی مرگ دارم

 198. زهره گفت:

  سلام بچه ها حرفاتون خیلی قشنگ بود برام. و همینطور دردناک. منم مث شما هستم عاشق هر کی شدم بهم پشت پا زد… از اخرم برگشت بهم گفت به حرف هیچ پسری اعتماد نکن همه واسه رفع نیازشون با دخترا رابطه برقرار میکنن…. حرفاش بدجور خوردم کرد یعنی اون همه دوست داشتنمو ندید گرفت…… همه پسرا همینطوری هستن هم سنگدل هم بی وفا هم ناااااااااااااااااامرد و………………… کاش یکی درکم میکرد. لعنت به این دنیا

 199. ابولفضل گفت:

  اوووووووووووووووووووووووف.چقد بیکارید شماهااااااااااااااا.بیخیال باو.همیشه بکسی اعتماد کنید ک بش ایمان دارید ن احساس

 200. برهان گفت:

  کسی را برای دوست داشتن انتخاب کنید که قلب بزرگی داشته باشد تا مجبور نشی به خاطر اینکه تو قلبش وارد بشی خودت را کوچک کنی !

 201. عشق گفت:

  آنقدرشکسته ام که با نوازش خوردمیشوم، چه لذت بخش است درددوری کشیدن;انگاردراستخوانم میخ فرومیکنن،درد میکشم امادردی که برای توست برایم لذت دارد.09147517604peyman

 202. عشق گفت:

  zohre.khanom yek tarafe fek nakon .chera dokhmala shekast eshgi mikhoran hamishe migan pesara namardan .shoma dokhmala chera az khudetan eyb yabi nemikonid manm shekast khurdam chera nemigam dokhtara ………..

 203. محمرضا گفت:

  الان ک دارم اینو مینویسم دلم خونه خدام میدونه ، امشب بش گفتم دوسش دارم و واسش هر کاری میکنم میگه ……..نامزد دارم ……..خدا ….. خدا……خدا …..مردم بخدا مردم بخدا ، اگه میگفت برو بمیر اینقد برام سخت بود نبود که گفت ……….دارم حتی تلفظشم برام سخته ، چقد سخته بدونی اونکه میخایش نمیمونه که دلشه یه جای دیگستو همه چیزش ماله اونه ، چقده برای اونکه جون میدی غریبه باشی بگی میخام با تو باشم بگه میخام که نباشی ….،،،،،زندگی معناش واسم از دس داده……اشکه چشمام نمیزاره بیشتر بنویسم برام نخندید ، برام دعا کنید اسمشم ……….معصومه ست…….قربونش برم چرا نمیخاد بفهم من میخامش و دوسش دارم ،…شرمنده که شمارو در گیر مکلاتم میکنم ، با چشمانی پر اشک

 204. فرزانه گفت:

  سلام فرزانه 20ساله از شیراز برام دعا کنید به عشقم برسم رضا جون خیلی میخوامتتتتتتتتتتتتت!!!!!!!!!!!!!

 205. رویا گفت:

  سلام واقعا بعضیا نامردن 5سال دوست داشتن وبا هم بودن کم نیست که یکباره تنهات بذاره وبره بدون دلیل حتی ندونی چرا وبخاظر چی؟فرهاد هرجای هیچ وقت نمیبخشمت

 206. تهمینه سلطانی گفت:

  منم 13 سالمه ولی درگیر عشق شدم باورتون میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 207. مهشید گفت:

  از بچه گی با هم همبازی بودیم وقتی بابام می گفت بریم خونه عموت دنیارو بهم میدادن با هم بودیم دونیا با ما بود اما مردم این دنیا چشمون کردن یه هو نمیدونم چی شد عمم اومد خواستگاریمو بابام مجبورم کرد به پسر عمم بله بگم هنوز بعد از هفت سال وقتی چشم تو چشم میشیم دلم میلرزه هیچ وقت یادم نمیره وقتی که خطبرو خوندن جفتمون چه حالی داشتیم درد به این میگن جسمت یه جا باشه اما قلبت یه جای دیگه از شوهرم متنفرم چون میدونست همو دوس داریم اما کنار نکشیدخیلی التماسش کردم اما کنار نکشید و العانم داره عذابم میده دعا کنید یا زود تر تو اون دنیا به هم برسیم یا تو این دنیا
  M.MAHSHID1370@YAHOO.COM

 208. تهمینه سلطانی گفت:

  منم عاشق پسرعمومم

 209. mehrdad گفت:

  سلام
  من عاشق نوه ی خالم بودم ولی چند روزه دیگه ازدواجشه
  برام دعا کنید زنده بمونم

 210. تهمینه سلطانی گفت:

  ای کاش این حس یک طرفه نبود…ای کاش بتونم بغلت کنم…..عاشقتم علییییییی…..

 211. یوسف09367994167 گفت:

  تهمینه جان عشق پیرو جوون و بچه که حالیش نیست

 212. یوسف گفت:

  عشق این زمونه همش هوس هوس هوس هوس هوس هویس هوس.اگه خواستی بدونی که دوس داشتنت از رو هوس نیست اول خودتو ارضا بعد نظر بده………دخترا گول نخورید من خودم پسرم الان از رو هوس به تو یه چیز میگم میرم اونطرفتر به یکی دیگه یه چیز دیگه(البته توهین به همه ی عشقا نمیکنم بیشترشون از رو هوس و دروغه)

 213. مریم گفت:

  همتون زنده میمونید طول می کشه ولی درست میشه باید خودت بخوای
  همون جور که من موندم همون جور که واسه من درست شد
  من آدمش کردم دوستام میگفتن به غریبه ها نگو باهاشی ما که دوستتیم از بد سلیقه گیت خجالت میکشیم اما پاش موندم تا آدم شد بعد دو سال به به و چه چه همه که بلند شد یه روز جلوی من دست یه خانوم دکتر رو که خورد زمین گرفت گفت الهی بمیرم که دردت اومد ؟!!!!!!!!!!!!! و اینجوری عشق جوونه زد
  بماند که بعد شکست خورد و شد همونی که بود و منم شدم این دیو سنگی که هستم
  ولی درست میشه یه مرحله ست به چشم تجربه نگاهش کنید نه شکست

  • وفادار گفت:

   ب تو میگن ی پا مرد.کاری کردی ک آدمو وادار میکنه به افتخارت از جا بلند شه و کف بزنه.از عبارت درست میشه ات خیلی خوشم اومد.

 214. تهمینه سلطانی گفت:

  سخته بدونی عاشق یکی دیگس. من با اون بزرگ سدم. وقتی میخوردم زمین اون دستامو میگرفتو بلندم میکرد. همه ی خاطره هام با اونه. یعنی این همه سال خیال بافی میکردم….. چطوری چند سال دیگه برم عروسیش دست بزنمو براشون ارزوی خوشبختی کنم؟؟؟ حتی فکر کردنشم تمام بدنمو میلرزونه……..

 215. مهشید گفت:

  هیچ وقت پاکی عشقو با کثیفی هوص قاطی نکنید شاید عشقای العان پر از هوس باشه
  ولی
  خیلی از عشقام هستن که واقعا عشقن
  ولی بچه ها یه نصیحت با عشق ازدواج کنید مثل من نباشید

 216. تهمینه سلطانی گفت:

  ای کاش زندگی این اجازرو به من بده

 217. یوسف09367994167 گفت:

  مرا چه به فال حافظ که یوسفم را سال هاست گرگ خورده است و در قحطی عشق چنان به سنگ ها دلبسته ام که حتی میان فال ها هم کلبه ی احزان من گلستان نمی شود …

 218. یوسف09367994167 گفت:

  شبهایم درد دارد …
  وقتی ندانم
  چراغ اتاقـت را کدامین دست خامـوش میکند …!

 219. یوسف09367994167 گفت:

  همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم ، چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت نبودن منه …

 220. یوسف09367994167 گفت:

  این روزها خیلی چیزها دست من نیست ؛ مثل دستهایت !

 221. یوسف09367994167 گفت:

  میدانم دیگر برای من نیستی اما دلی که با تو باشد این حرفها را نمی فهمد ….

 222. یه عاشق دل خسته گفت:

  سلام به همتون.یه جواب برای me عزیزم میدونم سخته ولی چارت طلاقه میدونم درد دوری از عشق سخته و عذاب اوره اما بهترین راهه.من عشق تجربه کردم الانم تپش قلب شدید دارم شبا گریه میکنم از دوریش اما تصمیم گرفتم همونطوری که کسی عشقمو نفهمید منم درک نداشته باشم من تو عشق و عاشقی برا عشقم کم نزاشتم ولی رفت .الان اندازه هزار نفر تجربه دارم تو عاشق کردن دیگران و سوزوندنشون.علیرضا داداش میتونم بهت کمک کنم البته تا حدودی اگه میتونی شمارتو بزار کمکت کنم امکان کار دیگ ندارم

 223. یه عاشق دل خسته گفت:

  راستی ناگفته نماند ب دیگران میتونم کمک کنم نه خودم.بای

 224. hiva گفت:

  عشق چیه بابا بیخی‏‏!‏!گوربابای عشق وعاشقی شماک همتون میدونید نامردی زیاد شده پس دل نبندید مگه همه باید مخاطب خاص داشته باشن‏!‏؟‏!‏؟‏!‏؟‏!والا……

 225. مهشید گفت:

  عاشق دل خسته بغیه چه گناهی کردن که باید بازیچه دست تو بشن کاری که یه نفر با تو کرد تو با بغیه نکن
  تو رو خدا انقدر معنی عشقو حقیر نکنید
  بزارید همچنان عشق مقدس بماند

 226. amir0121 گفت:

  سلام من 15 سالمه تا حالاعاشق کسی نشدم این چیزای که شما گفتید که همش شکست عشقیه بابا اول من براتون دعا میکنم هر ارزوی دارین براورده شه هر چچی دوم شمام برام دعا کنید عاشق نشم نه الان بلکه بزرگم شدم هیچ وقت چون دوس ندارم مثل شما بشم همش غم تو زندگیم باشه

 227. nazi گفت:

  سلام من یه سال با یه نفر دوس بودم خیلیم رابطمون خوب بود اما بعدانا سرمسائلی رابطمون از این رو به اون رو شد الانم من هر روزو شبم دارم عذاب میکشم دارم از درد دوریش میسوزم……به هیچ وجه نمیتونم فراموشش کنم ….همینطوری بلاتکلیف موندم رابطمونم یدفعه کلا تموم نمیشه هر شب بهم به یه بهونه ای اس میده زنگ میزنه ….بخدا موندم چیکار کنم….

 228. عشق گفت:

  اخ گفتی زندگی واقعا کثیییییییییییففففففففففه

 229. کوشوووولووووو گفت:

  عشق بزرگترین دروغ دنیاست باور کنید

 230. امیر گفت:

  سلام سارینا این شمارمه بهم زنگ بزن کارت دارم 09137008213

 231. کوشوووولووووو گفت:

  انقد خسته ام ک حاضرم سرم را روی تکه سنگی بگذارم و بخوابم اما…….ب دیوار وجودت ک بارها برسرم اوار شد تکیه ندهم

 232. سام گفت:

  سلام مهشید یکی رو دوس دارم میخام کمکم کنی بهش برسم چکار کنم؟

 233. کوشوووولووووو گفت:

  دلم نگرفته از این ک رفته ای….دلگیرم از همه ی دوست داشتن هایی ک گفتی ولی نداشتی….

 234. کوشوووولووووو گفت:

  هرچیز زیادیش دلو میزنه…..زیاد دوستت داشتم هروقت حرف دلمو زدم…دلتو زدم

 235. مهشید گفت:

  سلام سام
  من اگر بلد بودم چه جوری باید به عشقم به کسی که تمام زندگیم بود برسم العان تو این جهنم نبودم
  m.mahshid1370@yahoo.com

 236. نازنین گفت:

  سلام به همگی..راستش منم یه دخترم ولی نمیدونم بگم متاسفانه یاخوشبختانه غرورمو با هیچ چیزی عوض نمیکنم پیش نیومده تا حالا به کسی آنچنانی فک کنم اما اگر هم پیش بیاد هیچوقت تا وقتی از کسی واقعا واقعا مطمئن نشم هیچوقت غرورمو نمیشکنم و براش محبت خرج نمیکنم.هنگامه جان عزیزم شمام داری اشتباه میکنی این خیلی مهمه که طرف مقابلت واقعا برات ارزش قائل باشه خصوصا تو این زمونه که توهین به جمع نشه کلی دارم عرض میکنم تو این زمونه که خیلی کارا عادی شده آبجی من همش عادته تلقینه سختی داره فراموش کردنش اما اگر ادامه بدی فقط خودتو کوچیک میکنی و مطمئن باش هیچوقتم نمیتونی ازش گله کنی چون میخواد بگه خودت خواستی.به حرفام فک کن حتی برا یه لحظه ..اگر واقعا زندگیتو دوس داری و ایندت برات مهمه خودتو بیش از این کوچیک نکن مطمئن باش کسانی هم هستن که واقعا تو رو بخوان سخته ولی ممکنه…تا جای ممکن بهش فک نکن و حتی به خاطراتش …یاعلی

 237. یه عاشق دلخسته گفت:

  مهشید من عشق لگد مالش نکردم خودت یه روز میفهمی که کسی لیاقت دوسداشتن نداره

 238. محمد گفت:

  هه بیزارم از خودم زندگیم وقتی امیدی برای زندگی نداشته باشم شبا میشینم تو اتاقمو برقو خاموش میکنم اهنگی میزارمو گوش میدم گاهیم گریه کارم شده یکسال اه و حسرت و اشک اخه این چه قانونیه وفاداری تنهاییه جرمش؟بخدا داغونم دیگه حتی نمیخوام زنده باشم اگه خودکشی جرمش جهنم نبود خیلی وقت خودمو خلاص میکردم و غمگـــــــــــــــــنم غمگین تر از همیشه این عیدمم بدونش گذشت ارزو دارم یکی بیاد برای خودم دوستت داشته باشه ای خـــــــــــــــــــــــدا برس بفریادم

 239. پسر هستم 17 ساله از جنس شکست
  فقط یه جمله میگم
  قلبم بخاطر اون رفت تو کما برای مردنش دست به دعا شدم
  من حلالش نمیکنم
  اه های من باید دامنشو بگیره

 240. مهسا گفت:

  امیر که رفت دیگه دنیا برام جهنم شد آخرین اس که بهش دادام این بود امیر نمیخوام برام بمیری حداقل برام تب کن خیلی سخخخخخخخخخخخخخخخته پسرا خواهش میکنم با کسی این کارو نکنید امیر منو نابود کرد

 241. رضا گفت:

  ایول داری. هزار تا لایک

 242. sina گفت:

  عشق یعنی ی دایره تو خالی بس کنید بچه تورو خدا

 243. M.S FOR A.M گفت:

  تقصیر خودم بود. از اول ترم که دیدمش دیگه خواب نداشتم همش زیر زیرکی نگاش میکردم ، کم کم فهمید اونم بهم نگاه میکرد بگذرد که با هر نگاهش آشوب تو دلم بپا میکرد حتی شده بود به هم چند لحظه زل میزدیم. با خودم گفتم حتما این عشق یکطرفه نیست. دیگه از گریه و بیدارخواب خسته شده بودم، هفته آخر ترم بود میترسیدم ترم بعد دیگه اصلا نبینمش نمیتونستم فکر کنم فقط میخواستم بهش یه چیزی بگم که از دستش ندم، وای وای وای این چه جمله ای بود که بهش گفتم خدایا پشیمونم منظورمو بد گفتم اونم گفت نه . یادم نمیره بچه ها اومدن زیر بقلمو گرفتن حالم خیلی بد بود خدا نصیب نکنه عجله کردم الانم که ترم بعده میبینمش هنوز عجیب عاشقشم هنوز بیدار خواب میکشم هنوز گریه میکنم ولی روم نمیشه تو چشماش نگاه کنم ، فقط میخوام بدونه چقدر عاشقشم. بچه ها هر علاقه ای عشق نیست عشق آدمو به سرحد جنون میرسونه هر ثانیه از زندگیتو پر میکنه مخصوصا در سنین زیر 20سال علاقست نه عشق عشق عجیب درد زیباییست

 244. شکست گفت:

  سلام به همه / امیدوارم هیچوقت تو زندگیتون شکست نخوین ،،شکست کمر ادمو میشکونه ،،از زندگی دورت میکنه // داداش های گلم ،ابجی های خوبم ،،تو رو خدا یکم شخصیت و غیرت داشته باشین // دوستدارم برا خودش حرمت داره // خوب انتخاب کنید و تا اخرش باشین // یکی واسه همیشه …

 245. rojhita گفت:

  salam man mikhastam age mishe komakam konid kheili afsorde shoda

 246. rojhita گفت:

  man nemigam kheili khob bodam man ghablan dost pesar dashtam vali hich vaght ashegh nashodam … mahe dei bod ke mno ba ye pesar ashna kardan v on moghe kasi ro nadashtm goftam bashe bad az chand roz omad joloe khonamon v didamesh az on roz ke khob didamesh asheghesh shodam bade ye modat maman goft pesare khobi nist v kholase joda shodim v bade ye modat ke kheili narahat bodam akharesh behesh s dadam v goftam bia ashti konim man nemitonam tahamol konam goft bashe vali on dige vafaye ghadim nabod kheili sard shode bod v in mano azar midad avakhere esfand bod ke man daim ro az dast dadam on aslan deldarim nemidad bad az chand roz dorost 6 roz ke hanoz hafteye daim narafte bod goft nazaret dar morede jodaimon chie manam shoke shodam vali nemikhastam jolosho begiram ache asheghesh bodam goftam har jor rahati va .. va kheili ason goft pas khoshbakht beshi by ..
  az on roz be bad dige faghat geriye v geriye poshte sare ham kheili afsorde shodam v hanoz natonestam kasi ro be jash benshonam vaghean qamginam v komak mikham

 247. مریم گفت:

  سلام.تمام اس ام اسا قشنگ بود اما من دیگه خیلی خستم باورم نمیشه عشقم که هیچ وقت نتونستم بهش بگم دوستش دارم هفته پیش با دختر داییم ازدواج کردحالا هم که منو میبینه فقط زل میزنه به چشمام ویه نگاه حسرت اور میکنه همش تو فکرشم بچه ها فقط دعا کنید فراموشش کنم من دخترداییمو خیلی دوست دارم نمیخوام شخص سوم بین اونا بشم

 248. Milad گفت:

  من تنهام ی دوست واقعا با معرفت میخوام…

 249. mobina گفت:

  من 4 ساله یکــــی رو دوست دارم اما اون نمیـــدونه
  اما نمیدونم چـــــرا یه حسی بهم میگه که اونم منو دوست داره . راستش خجـــآلت میکشم بهش بگم.
  ب خدا خیلی دوسش دارم ای کاش میدونست.
  برام دعا کنین من بهش برســـــم . از بچگی خونه ی ارزوهامو با اون ساختم یکی از اشناهامونه.
  تنها کار بزرگی که میتونید برام بکنید اینه که برام دعا کنید همین.

 250. masoud گفت:

  فقط بگییییییییییین بیخیال………..نامردی رو عشق است……..بیاین ماهم نامرد بشیم…….به سلامتی همه نامرداااااااا……(چه دختر چه پسر)…….!!!!

 251. علی گفت:

  خیلی تنهام خیلی دلم شکسته یکیو میخام ک درکم کنه همین09364233341

 252. هانیه گفت:

  سلام به همه
  از وقتی که عاشق امید شدم دیگه نمی تونم به زندگیم ادامه بدم
  چند باریه که خودکشی کردم اما بازم به این زندگی لعنتی برمیگردم 2 سال گذشته اما هنوز نفهمیدم برای چی منو ترک کرد رفت ………..
  هیچ جیزی ازش ندارم حتی خطشم خاموش کرده
  آخه من چی کار کنم ؟؟؟؟؟

 253. پسرک خنده دار گفت:

  کاش خدا هم عاشق میشد وبه عشقش نمیرسید
  اون وقت خداهم دیدنی بود.

 254. آیدا گفت:

  سلام . راستش با دیدن اینجا فهمیدم فقط من نیستم که دارم زجر کش میشم . . .
  همه میگن دخترا آهن پرستن … اما …
  واسه خودش خواستمش … ازم کوچیکتر بود اما گفتم میخوامش . قول داد تا آخر باهامه . قول دادم تا اخرش باهاشم … ماه های اول گرم بودیم . اونقدر که فکر میکردم خوشبخترین دختر دنیام . شباهته زیادش به عشقی ک با دستای خودم خاک کردم باعث شد تا حد جنون عاشقش باشم . نمیخواستم عشقه دوباره برگشتم رو از دست بدم . سرش با خدا هم جنگیدم . یک لحظه نبود دیوونه میشدم . براش شارژ میخریدم ک حتی یه لحظم ازش بی خبر نمونم . اس میدادم . زنگ میزدم . که اون اذیت نشه . اون پولش هدر نشه . من به درک .. بابام فهمید . ممنونعم کرد . اعتمادش خراب شد . دیگه نذاشت تنها تا سر کوچه هم برم . همه ترکم کردن . دوستام حتی چون با بودن عشقم ب بقیه اهمیت نمیدادم . بودنش دنیام بود . فقط میخاستم بخنده . کم کم اعتراض کرد چرا نمیرم سره قراراش . انگار متوجه نمیشد و شاید فکر میکرد دروغ گفتم بابا فهمیده . سرد شده بود اما من خودمو ب درو دیوار میزدم ک دلخور نشه . از درده بی اعتنایی های بابام له میشدم و میگفتم اون پشتمه . تو خونه شده بودم غریبه . تو بیرون از دیدن نگاه مردم میترسیدم و فرار میکردم . روزهای سختی بود . روز های سختی هست . هیچ کس رو نداشتم . هیچ کس رو ندارم . فقط خدا بود … هست .. ب حرفام گوش میداد … کم کم سرد شد … جوای smsهامو نمیداد . زنگ میزدم جواب نمیداد . میگفت نشنیدم …. 5 دی ماه باهاش قرار گذشتم … دو روز قبل تولدم . اومد . گفت ب مامانم گفتم میام دیدن ی دوست قدیمی …. شکستم . اما گفتم پیشمه مهم نیست چی گفته . حرف زدیم . گفت برو سر درست ک مثه پارسال پشت کنکور نمونی … آره من بخاطرش از کنکورم زدم . از ایندم . هیچی مهم نبود غیر اون . رفت …… روز تولدم رو حتی تبریک هم نگفت . بعد از یک سال و نیم … حتی نگفت چرا ……. بعد رفتنش شنیدم rel تازه زده . نابود شدم . تحقیر شدم …. الان پشت کنکورم … خرداده . همش خاطراتمو مرور میکنم جای درس … خستم … بی انگیزه … شاگرد اول و المپیادی بودم ی روز … الان هیچی نیستم … هیچی !!!!!!!!!!

 255. سنا گفت:

  سلام….
  شماها چی میگید؟کی میتونه خودشو بزاره جای من؟
  14سالم بود عاشق شدم ….نشون شدیم… رف سربازی….2سال بعد ک اومد…من 16سالم بود
  داشتیم برنامه عقدو میچیدیم ک یکی از دوستای صمیمی و 5ساله ام از پشت بهم خنجر زد….الان من 20سالمه…اونا شبا باهمن…آخه زن و شوهرن!!!!!!!!!!!!!!

  • حمیدرضا گفت:

   سلام سنا خانم درکت میکنم ولی نمی خواد خودتو اذیت کنی بدت نیادا اینا همشون همینجورین چه دختر چه پسر توشون نوخاله زیاد هست حالا شاید تو دوستش داشته باشی ولی مطمئن باش اون از ته دل دوست نداشته که رفته با یکی دیگه بعدشم اسم اون دخترو دیگه نمیشه گذاشت دوست

 256. اسماعیل گفت:

  من از شیرازم 28 سالمه. منم ازین عشقای دروغی و الکی خسته شدم ب ایمیلم سر
  بزنید
  Esmail.aryan@gmail.com

 257. حسناء گفت:

  سلام من2شب پیش عشقموازدست دادم توروخدا برام دعاکنید…آخه عشقم پسر خالمه وبهم حلقه داده…مامانم وبابام راضی نیستن…التماستون میکنم برام دعاکنید

 258. لاله گفت:

  وای سنا جون من میدونم که چی کشیدی اخه این اتفاق برای منم افتاده اخ نگو دیگه به چشمای خودم اعتماد ندارم چه برسه به دوستم واقا سخته به دوس جونا برنخوره چراپسرا این قدر نامردن اخه چرا…………سنا اگه دوس داشتی بهم زنگ بزن خوشحال میشم این روزا به یکی احتیاج دارم که مثل خودم باشه

 259. پرنیا گفت:

  سلام لاله جون میخواستم بهت بزنگم گفتم اول اجازه بگیرم اجازسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس////…وووئئئئ2234567890-=پ÷

 260. پرنیا گفت:

  لاله اجازس بهت بزنگم

 261. پریسا گفت:

  دیوونه اره بزنگ

 262. پریسا گفت:

  من فقط فکرمیکردم خودم این جوریم نگوووووووووووووکه………………..

 263. سنا گفت:

  دل همتوووون پره……گذشته ها گذ شته….حد لیاقت آدمای که توذندگیمون بودن هموناییه که بخاطرشون به ما خیانت کردن…کسی لیاقته “صداقت”رو نداره….کسی که میخواد بره بزارید بره…. تحویلش بگیرید سرش گیج میره.بهترازاونش میاد!

 264. سنا گفت:

  دل همتوون پره……گذشته ها گذ شته.حد لیاقت آدمای که توذندگیمون بودن هموناییه که بخاطرشون به ما خیانت کردن…کسی لیاقته “صداقت”رو نداره….کسی که میخواد بره بزارید بره…. تحویلش بگیرید سرش گیج میره.بهترازاونش میاد!…..

 265. سنا گفت:

  ashoori.somayeh@gmail.com
  لاله جوون ایمیلمه.
  پرنیاخودشوکشت…….جوابشو بده

  • لاله گفت:

   سلاممممممممممممم دوس جونای خودم وای بچه ها نمیدونید چقد حالم گرفته من خیلی وقته که از ………جداشدم اما هنوزم دوسش دارم دیشب تولدم بود یکی از دوستام دعوت بود که با عشقش که قبلا همه ی زندگی من بود اومده بود وای دیشب بدترین شب زندگیم بود نمیدونید بهم چی گذشت اونا خیلی باهم خوب بودن امید وارم دل سارا رو مثل دل من نشکنه …..سنا جون گفته بودم بهم بزنگ ایمیل نمیتونم برات بزنم فداتشم.

 266. سنا گفت:

  men bad man bad………
  کسی 2بار زندگی نمی کند….
  زمین گرده با من شروع کردی…باخودمم تموم میکنی میل خودته میخوای برو دوراتو بزن بعد بیا….
  اسمش آدم است اما تو باور نکن!گاهی کاری میکند که از هیچ گرگی بر نمی آید….

 267. صنم33 گفت:

  پسرا ارزش بقران ندارن چرا ما برا اونا خودمون رو كوچيك كنيم؟ من خودم 1سال با يه پسري بودم بعد از چند وقت برگشت بهم گفت خسته شدم ميخوام يه مدت تنها باشم قبول كردم .يه روز با يه دختر تو خيابون ديدمش بهش گفتم اون كي بود:خيلي راحت گفت دوس دخترم توام اگ واقعا دوسم داري خواهرم شو اونجا بود ك دنيا رو سرم اوار شد. بعد از چند وقت اومد سراغم ك ببخشيد معذرت ميخوام و از اين حرفا هر چي رد از خودم بود رو پاك كردم خطمو عوض كردم ساعت كلاسهامو تغيير دادم و……… اونجا بود ك فهميدم پسر جماعت ارزش نداره

 268. عاشق بیجنبه گفت:

  منم الن زندگیم با یه بچه ی 7 ساله درحاله نابودیه بخاطره یکسری مساعل پوچ بی اهمیت سعی کنید با کسیکه نمیشناسیدش عشق بازی نکنید دعا کنید بر گرده که دارم میمیرم ازتنهایی:(

 269. فاطمه گفت:

  سلام منم یکی رو دوس دارم مطمئنم ک اونم دوسم داره ولی مغروره بهم نمیگه منم خوشم نمیاد اول من بهش بگم واسه همین از هم دوریم چیکار کنم ب نظرتون؟؟؟؟؟؟؟؟

 270. فاطمه گفت:

  منم یکی رو دوس دارم مطمئنم ک اونم دوسم داره ولی مغروره نمیگه منم دوس ندارم اول من بهش بگم واسه همین از هم دوریم چیکار کنم ب نظرتون؟؟؟؟؟

 271. farnoosh گفت:

  سلام.من تازه داشتم حس میکردم خوشحال و خوشبختم که ولم کردو رفت.الان باید با غم نبودنش چیکار کنم؟با کی درودل کنم؟اگه میدونستم قراره اینجوری بشه هیچوقت عاشق نمیشدم.راحت بهم گفت من نمیتونم خوشبختت کنم اما نمیدونست خوشبختی واسه من یعنی با اون بودن.ما همینجوریش وقتی با هم بودیم کلی با هم فاصله داشتیم.اون توی ی شهر من ی شهر دیگه.همونجوریش دلم پر میزد واسه دیدنش.ولی خودم و دلداری میدادم که بلاخره یه روزی بهم میرسیم.یکی بگه الان باید با گفتن چه جمله ای خودمو دلداری بدم.بازم خدا ازم ی امتحانی گرفت که هیچ کدوم از کلاساش تشکیل نشده بود.امتحانی که تاریخشم ملوم نکرد و یه دفعه گفت امتحان منم نخونده نشستم سر جلسه ولی تو جواب دادن کم اوردم.چیکار کنم من؟

 272. بنده خدا گفت:

  خدا کمکتون کنه خیییییییییییییییییییییلی سخته چون خودمم گرفتارشم وهر روز دعا میکنم که ازش دل بکنم
  چون میدونم آخرش جدایییییییییییییییی من هیچی که داغون میشم ولی؟؟؟؟

 273. لاله گفت:

  بسلامتی همه اونایی که تنها شدن وفهمیدن تو زندگی هیشکی لیاقت دوست داشتن رو نداره…..

 274. ناشناس گفت:

  دارم ذره ذره داغون می شم 6 سال عاشقو دیوونش بودم اونم همیشه میگف یه تار موتو به صدتا دنیا نمیدم اما کم کم سرد شد و رفتارش تغییر کرد اما کارم شده بود گریه . به اصرار خونوادش ادواج کردیم اما بعد سه ماه فهمیدم توی فیس بوک با یه اسم دیگهه عضوه از زمان دوستیمون پسشو پیدا کردم اما کاش هیچوقت پیدا نمی کردم داغون شدم به پام افتادو مغذرت خواست و گریه کرد بخشیدمش اما الان 8 ماهه نامزدیم وقتی یادم میفته داغون میشم حس میکنم 7 سال عمرمو پای کی گذاشتم که هم خوابه فاحشه ها بود :((((((((((((

 275. رامین گفت:

  سلام به همگی .خیلی دلم گرفته از همه جا نا امید شدم نمیدونم چیکار کنم!دوس دارم دنیا دهن باز کنه هو من برم…
  حالا من میخوام اینجا بزرگترین رازمو بین شما به اشتراک بزارم شاید شما یه راه حل واسه ی من پیدا کنین.

  همه چیز از روزی شروع شد که رفتم دانشگاه (آخ خدا تموم دانشگاه ها رو آتیش بزنه که همه رو بذ بخت کرد)!

  خلاصه ما عاشق یکی از هم کلاسیامون شدیم و تا ترم سه هیچ کاری نکردم
  ترم سه که شد دیدم دیگه داره دیر میشه پیش خودبرم باهاش صحبت کنم و رفتم حرف دلمو بهش گفتم!گفتم دوست دارم میخوامت اونم گفت برو با بابام صحبت کن‍منم یه مشکل خیلی بزرگ داشتم واسه همین نمیتونسم به خانواده ام بگم (آخه چون پدرم تازه به رحمت خدا رفته)!دیگه از همه جت قطع امید کرده بودم بعدش به ذهنم رسید گفتم به یکی از اقوامم بگم بره باهاش صحبت کنه
  آخرش یکی و پیدا کردم (دختر بودا) شمارشم پیدا کردم تا بهش ز بزنه!
  اونم بهش ز زد بعدش بهش شرایط منو گفت اونم قبول کرد و گفت با خانوادش صحبت میکنه جواب میده
  در کل اون روز جواب مثبتو داد
  ولی قرار شد که جواب خانوادشو بعدا بهمون ز بزنه بگه!
  تا یه چند وقتی صبر کردم دیدم هیچ جوابی نداد دیگه طاقت نیاوردم و بهش پیام دادم همین طور بهش پیام دادم که بعدش بهم گفت
  من به خاطر شرایطی که داری رک نگفتم نه
  بعدش منم گفتم آخه مگه چی شده
  گفت فکر منو از ذهنت خارج کن
  گفتم اینطور که نمیشه
  گفت نمیخواستم ناراحتت کنم فقط نمیخوام الکی قول بدم بعد نشه دلت به
  من با مادرم صحبت کردمه اونم نظر خودمو داره که فعلا بچم
  منم بهش گفتم من که نگفتم الان ازدواج کنیم اول نشون بشیم بعد ولی انگار به گوشش نمیره!
  همش تا الان داره میپیچونمیدونم چیکار کنم!
  میخواستم اگه امکانش هست یه کمکی بهم بکنین و نظرتونو بدین ببینیت به نظر شما من چیکار کنم
  نظر بدین
  لطفا حتما خواهشا
  منتظرم

 276. سنا گفت:

  ایشالا برگرده….

 277. parasto گفت:

  منم ۴ سال دیونه وارعاشق استادمم تواین چهارسال تاحالا نگاهم جزاون به کسی نکردم خیلی به خاطرش زجرکشیدم سختی کشیدم نمیتونم بدون اون زندگی کنم شب وروز گریه میکنم عذاب می‌کشم شدم یه جسدلاغروبی جون چن روز دیگه کلاسم تموم میشه باید از عمروزندگیم خداحافظی کنم خواهش میکنم برام دعاکنید تاعمردارم نه جز اون باکسی دوست میشم نه ازدواج میکنم فقط اونومیخوامممممممم

 278. ارزو1994 گفت:

  بچه ها منم یه تازه وارد توی جمعتون …. هیچ چیز بدتذ از این نیست که ندونی صبر کنی برا عشقت یا فراموشش کنی خیلی وقته خبر ندارم ازش تنهام

 279. محمد گفت:

  سلام من محمدم 20 سالمه میخوام بهتون بگم شماها همتون از یه چیزی میگین اونم عشق عاشقای میخوام بهتون بگم ک چیزای دیگه ای هم تو زندگیتون هست چرا ب اونا فک نمیکنین دختر هنو 14 سالش نشده عاشق شده پسر هنو 14 سالش نشده عاشق شده اینا همش هوسه هوس شماها دارین تو بهترین سن ب خودتون ضربه میزنید بابا نکنین اینکارو

 280. amin گفت:

  هیچی ندارم بگم همتونودرک میکنم…

 281. fatima گفت:

  سلام بچه ها
  نطراتونو خوندم..
  بیاین تو فیس بوک،تو پیجم..
  اونجا دردو دل میکنیم….
  منم خیلی سختی کشیدم
  که اینجا،جای گفتنش نیس…

 282. نازنین گفت:

  اققققققققققققققققققققققققققققققق عشق های دروغین

 283. نازنین گفت:

  سلام،واقعاچراپسرا اول میان خودشونومیکشن که باهاشون دوست بشی بعد همه کاری برات میکنن باهاشون بمونی وقتی ام که دعوامیکنی التماست میکنن که دوباره برگردی ولی بعدچندوقت که فهمیدن دوسشون داری ناز کردناشون شروع میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟واقعا چرا اینجوریه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟واقعاپسرالیاقت دوس داشتنو ندارن! آخه چرا باید عشقای الآن همش باید یه طرفه باشه؟؟؟؟واقعا بهش فکر کردین؟؟؟؟؟؟؟؟؟من خودم به پسری که محل نمیذارم همش دورمه.ولی به یه نفرکه محل میذارم پررومیشه.2ساله بایکی دوستم،موقعی که میخواست باهام دوس شه خیلی تلاش کرد،7ماه فقط دنبالم بودکه باهام دوس شه ولی انقدپرروشده که نگو.ازوقتی فهمید من عاشقش شدم همش برام ناز میکنه و کلاس میذاره،دارم ازش زده میشم.ازیه طرف برام ناز میکنه ازیه طرفم نمیذاره ازدواج کنم.پدرمم فوت شده الان21سالمه موقعیتشوندارم واسش چندسال دیگه صبرکنم.میگه تاآخرعمرم ولت نمیکنم.خسته شدم ازدستش،همش میترسیدم ولم کنه و بره اماچندوقت پیش گوشیموخاموش کردم میخواستم باپسرعموم ازدواج کنم،همه چی اوکی بود.یهوزنگ زد خونمون شیشه پنجرمونو شکست اومد درخونمون آبروموبرد،ازش شکایت کردیم ولی از رو نمیره میگه نمیذارم بری،بایدبه خاطرم وایسی.من باید چکارکنم؟؟؟حاضرم صدتاشکست عشقی بخورم ولی اززندگیم بره،یه آدم دیوونست همش تحقیرم میکنه بعدالتماسم میکنه.توروخداباکسی دوس نشید.من فکرشم نمیکردم بخواد آبروموببره چون به این صحبتانمیخوردولی الان داره بدبختم میکنه……………..الآن فقط میخوام بره.همین

 284. EBI گفت:

  منم لطفا دعا کنید چو همه اینجا به فکر عشمون هستیم فدای همتون

 285. مژگان گفت:

  من عاشقم دعا کبید برام که دوسم داشته باشه…………….شهریار عاشقتم………..

 286. nima گفت:

  سلام بچهامن داغونم عاشق ی نفربودم براش میمردم فک کد خیانت کدم از دیروزه ولم کده داغون داغونم

 287. nima گفت:

  زهره ب مولا نفسمی هیچکس جاتونمیگیره قسم ب عشقی ک دارم منتظرت میمونم میسوزم باخاطراتت زهره من خیانت نکدم دارم میمیرم ب دادم برس من چیکارکنم

 288. nima گفت:

  15مردادتولدته الان بخاطرتو دستو گردنم شکسته پامو عمل کدم درد شدید دارم ازهمه بدتر دردقلبم زهره من بی تو دووم نمیارم حالاببین

 289. اسماعیل گفت:

  ((ب کسی دل نبندیدوعاشق نشین…..عشق هممممممممممه چیزمو ازم گرفت.همممممممممممممممه چیزمو.هیچ کدومتون اندازه ی من سختی نکشیدید))

 290. اسماعیل گفت:

  سنا بیا پیشه خودم.تو با خودم یکیی.09363884364

 291. هومن گفت:

  هه

  عشق

  چی هست اصن؟؟؟؟کلاس دوم ابتدایی عاشق شدم.عاشق هم بازی بچگیم

  خیلی دوسش,داشتم بزرگ و بزرگتر شدیم و باهاش حرف زدم و قبول کرد

  دختر پاک و خوبی بود

  ۵سال دوست بودیم و عاشق هم

  تا اینکه دانشگاه قبول شد و رفت شمال….

  الان یک ساله دیگه ندارمش

  مال یکی دیگه شد یه بچه مایه دار

  فردا شبم عروسیشونه دارم دیوونه میشم .دیوونه ی دیوونه

  لعنت به نداری

  لعنت به دانشگاه

  اه

 292. dog life گفت:

  به بعضیا باید گفت خودت باش ارزش کپی 150تومان بیشتر نیست….

 293. حمیدرضا گفت:

  سلام دوستان خوبیید؟… خیلی باحالید، من تا الان فکر میکردم فقط خودم تنهام ولی خیلی زیادیم

  • ناشناس گفت:

   سلام حمید جون نکنه توام تنهایی!؟؟واقعا که جالبه اینجا همه تنهان، راست میگی خیلی تنها زیاد شده!

   • حمیدرضا گفت:

    باور کن آقا یا خانم ناشناس، خود فاطیما از گفتنش پشیمون شده الان میگه خوب که من گفتم تنهام تا این همه دلشکسته پیدا بشه جالبش اینه که اینا اومدن اینجا دوست پیدا کنن ولی روشون نمیشه رک و راست بگن…!

 294. رضا pm2 گفت:

  دوست داشتنی وجود نداره فقط دروغ وجود حقیقی داره به امام رضا راست میگم! چون در کمال ناباوری 2بار جواب دوست داشتن صادقانمو با…..هه ولش!فقط چیزی رو به زور از خدا طلب نکنین خدا خودش میدونه کی بهت و کجا جاشه بهت نیمه گم شده هر بندشو میده!بهم ثابت شد! خدا تو وجود هر انسان هست پس به خودتون امیدوار و از همه مهمتر صادق باشین و حتی به خودتون دروغ نگین چون خدا از توست و تو از خدا!بهترین رفیق تنهای خداست تمام.

 295. رها گفت:

  خدایا این ک میگن ازرگ گردن ب مانزدیک تری در سطح درک من نیست یه دقیقه بیاپایین بغلم کن دلم گرفته.

 296. حمیدرضا گفت:

  البته دروغ نباشه خودمم برای همین کار اومدم اینم شمارم زنگ بزنید تا از تنهایی دربیایم. 09362213734

 297. مسافر تنهایی گفت:

  یه چیز به همگی میگم و تجربه ی خودمه من پسرم و 22 سالمه دوبار عاشق شدم .بار آول میخواستم برم خواستگاری ولی بهم خیانت کرد و فهمیدم بازیچه بودم.بار دومم فهمیدم اصن منو نمیخواسته و فقط بازیچه شدم و فهمیدم که عشق مقدسه اما نباید زود واردش شد باید صبر کرد تا زمانش برسه تا وقتی که دوطرف درکش کنن براشون فقط خودشون دوتا مهم باشن . من نباشن ما بشن.من که مث اینکه تنها باید بمونم تا آخر دیگه حوصله هیچکسو ندارم حتی خودمو هرشب گریه هر شب بدبختی هرشب تا صبح بی خوابی

 298. parasto گفت:

  چرانظرمن چاپ نشده نظردوستانی که بعدمن نظردادن چاپ شده ؟مگه مشکل اخلاقی داشته؟

 299. نیوشا۱۷ساله گفت:

  سلام از پسرای عزیزخواهش میکنم اگه جواب این سوالو میدونن بگن
  پسری از وقتی بهش ابراز علاقه کردم منومیبینه میخنده آیا این خنده ش از روی علاقه ست یا مسخره؟

 300. دل گفت:

  ایوللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل بابا دم همتون گرم ب سلامتییییییییییییییییی هرچ دختر پسر بامرامممممممممه بزن اون کف قشنگروووووووووووو

 301. مهلا گفت:

  سلام گور پدر عشق و عاشقي لطفا توي خيابان عاشق نشيد حرمت خودتونو داشته باشي همين طور شما خانم سنا اصلا اهميت نده فكر كن اون يك خاطره زود گذر بود باي همتونو دوست دارم

 302. مهلا گفت:

  سلام آيدا جون خيلي دوست دارم اميدوارم دوباره رتبه هاي برتر المپياد بشي دنيا رو چه ديدي رفيق شايد روزي درد هم قيمت پيدا كرد ما ثروت مند شديم

 303. مهلا گفت:

  آهاي پسرك خنده دار مراقبت حرف زدنت باش مگه خدا در سطح توهه كه با هاش شوخي ميكني *اگه دلت گرفته سكوت كن اين روزا كسي معناي دلتنگي رو نميفهمه

 304. مهلا گفت:

  سلام دوستاي عزيزم ازتون يك خواهش دارم بعد از مردنم جنازمو بسوزونين دوست دارم حسرت سر خاك اومدنم روي دل خيلي ها بيفته***********************************

 305. محمد گفت:

  من ی پسر صبور و خوش قلبم اگه کسی هس اس بده تشکررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 306. محمد گفت:

  ستاره ها را با اینکه خیل یدورند هرشب میشه دید کاش تو هم ستاره بودیییییییییییییییییی

 307. محمد گفت:

  از ااصفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااننننن

 308. مهلا گفت:

  سلام 10روزه به اين سايت سر ميزنم هيچ كس نميخواد از ما خبر منو بگبره خيلي نامردين

 309. یه دختر دل شکسته گفت:

  سلام بچه ها.
  من یه دختر15 سالم.4.5ساله عاشق یه پسر شدم.اولا اونم میگفت دوسم داره اگه ترکش کنم میمیره.اما امروز برام نوشت خدافظ برای همیشه. از وقتی این جمله رو گفت دیوونه شدم نمیدونم چی کار کنم…تنها ارزوم براتون اینه مثل من دردتنهایی نکشین

 310. hoyar گفت:

  عاشق یکیم که اصلان عاشقم نیس

 311. مهسا گفت:

  من خیلی زیبام.به خاطرهمین پیشنهاد های زیادی داشتم.با یه نفر 2سال دوست بودم.خیلی دوسم داشت.خیلی.باور نمیکنید.خوشی زد زیر دلم ولش کردم.الان با یکی دیگم و2ماه بغد عروسیمه.یادش میفتم گریم میگیره.دلم واسش تنگ شده.

 312. aso گفت:

  سلام من یه دختری رو دوست دارم الان حدود 5 ماهه باهش دوستم و اونم دوسم داره.فقط تنها چیزی که میشه باعث جدایمون اعتماد پدرش نسبت به دخترشه پدرش کاملا بهش اعتماد داره از همه چیزش راضی فقط حالا اومده گفته 4 سال دیگه اگه فراموشم نکردی بهم بزنگ.تا هم اعتماد پدرمو داشته باشم همه تو رو منم نمیتونم این جوری لطفا شما واسه اعتماد پدرش منو راهنمایی کنید…ممنون میشم

 313. جوانی باخته گفت:

  سلام
  من جونی 22ساله هستم که 3سال پیش عاشق دختری شدم دختری که واقعا نجیب بود خلاصه رفتم جلو و ازش درخواست دوستی کردم چند ماه گذشت و اونم عاشق من شد روزای خیلی خوبی بود اصلا باورم نمیشد بعد یکسال دانشگاه قبول شد و منم ترم 3 مهندسی بودم هم درس میخوندم هم کار میکردم که هروقت میرم دیدنش دست خالی نرم بعد یه مدت دیدم رفتارش باهام سرد شد گوش نکردم ادامه دادم گذشت و گذشت که یه روز بی خبر رفتم که ببینمش ولی چیزی که دیدم دنیا رو سرم خراب شد باورم نمیشد که عشق من دستاش تو دست دیگریه!اون روز خیلی ریختم بهم ولی بازم چیزی بهش نگفتم برگشتم خونه و مثل قبل باهاش ادامه دادم اصلا به روشم نیاوردم تا بعد از مدتی گفت بیا خواستگاری اگه هم نمیای برو پی زندگیت قبول کردم و با مامانش تماس گرفتم قبول کردن که بیام خواستگاری دخترشون بعد از چند ساعت دوباره زنگ زدن که نیاید بازم چیزی نگفتم تا برادرش زنگ زد گفت تو تهدیدش کردی که باهات مونده بازم هیچی نگفتم آمار جدیدشم دارم که الان با یکی دیگس و خوشه و منم الان به پاکت سیگارم دلم خوشه!!!دوستان یه نصیحت میکنم هیچ وقت عاشق نشید صبرکنید قسمتتون پیدا میشه چه دختر چه پسر باشی فرقی نمیکنه خدا از قبل تعیین کرده اگه بخوای بجنگی زندگی خوبی بدست نمیاری!!!

 314. هادی گفت:

  به نظرتون در برابر عشق یه طرفه چیکا کنم؟با وجود اینکه میدونه خاطر خواهشم الان یه ساله…حالا هر روز از این میترسم که از را بکشنش ماشاا نه که جو دانشگا خوبه!……خیلی دوسش دارم اگه راهی به نظرتون میرسه ممنون میشم بگین

 315. هادی گفت:

  بابا این چه وضعشه تا به قول خودتون این دیدگاه برسی شه کار از کارا میگذره

  • admin گفت:

   باور کنید ، جز دردسر و زحمت فراوان هیچی به ما در این موضوع نمیرسه ولی بسیاری از نظرات ممکن است حاوی مسایل حاشیه دار باشند یا بصورت اسپم و از طریق ربات ها ارسال میشوند ، بهمین دلیل برای تایید ایمیل ها مجبوریم که قبل از نمایش همه را بررسی کنیم. امیدوارم که درک کنید. تشکر

 316. m گفت:

  سلام.من عاشق ی نفر بودم الانم دوماهه باهم دوس تیم. ولی نمیدونم اون منو دوست داره یا ن.بهش میگم دوستم داری میگه اره میگم چقدر میگه تو چیکار داری دارم دیگه.ولی ی روز بهم گفت واسه تنهای باهام دوسته الانم خیلی داغونم آخه واسه هوس باهام دوست شده.نمیدونم چیکار کنم خیلی دوسش دارم شما بگید چیکار کنم

 317. ايكس گفت:

  سلام به همگي من تا به حال تنها كسي كه دوستش داشتم خودم بوده به هيچ دوست داشتني اعتماد ندارم به هر نامي كه باشد

 318. عاشق دل باخته گفت:

  عاشقی به ولاه دروغه

 319. ناصر 53ساله گفت:

  سلام دوسان وقت همه شما بخیر بهترین دعا را آن کسی می کند که بیشترین عشق را داراست… ….. خلوت با بهترین دوست
  گفتم: خسته‌ام
  گفتی: لاتقنطوا من رحمة الله
  .:: از رحمت خدا نا امید نشید(زمر/53) ::.
  گفتم: هیشکی نمی‌دونه تو دلم چی می‌گذره
  گفتی: ان الله یحول بین المرء و قلبه
  .:: خدا حائل هست بین انسان و قلبش! (انفال/24) ::.
  گفتم: غیر از تو کسی رو ندارم
  گفتی: نحن اقرب الیه من حبل الورید
  .:: ما از رگ گردن به انسان نزدیک‌تریم (ق/16) ::.
  گفتم: ولی انگار اصلا منو فراموش کردی!
  گفتی: فاذکرونی اذکرکم
  .:: منو یاد کنید تا یاد شما باشم (بقره/152) ::.
  گفتم: تا کی باید صبر کرد؟
  گفتی: و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا
  .:: تو چه می‌دونی! شاید موعدش نزدیک باشه (احزاب/63) ::.
  گفتم: تو بزرگی و نزدیکت برای منِ کوچیک خیلی دوره! تا اون موقع چیکار کنم؟
  گفتی: واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم الله
  .:: کارایی که بهت گفتم انجام بده و صبر کن تا خدا خودش حکم کنه (یونس/109

 320. ناصر 53ساله گفت:

  سلام بر همه دوسان عزیز خدایــــــــــــــــــــا خواستم بگویم تنهایـــــــــــــم … ،اما نگاه پرمهرت مرا شرمگین کرد …
  خدایــــــــــــــــــــا بی نــــــــــــهایت دوستـت دارم … نشسته ای و نگاه تو خیره بر ماه است
  همیشه دلخوری ات با سکوت همراه است
  خدا کند که نبینم هوای تو ابریست
  ببخش! طاقت این دل عجیب کوتاه است
  همیشه دل نگران تو بوده ام، کم نیست
  همیشه دل نگران ِ کسی که در راه است
  بتاز اسب خودت را ولی مراقب باش
  که شرط ِ بردن بازی سلامت راه است روز روزگارتون ارام

 321. ناصر 53ساله گفت:

  با سلام یک دونیا ارزوی پراز عشق امید ولطف خدا به همه دوستان ….کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد
  آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند.
  اصرار به برگشتنش نکنید
  . زندگی کوتاه نیست
  مشکل اینجاست که
  ما زندگی را دیر شروع میکنیم
  وقتی به دنیا می آیی برایت اذان می گویند و وقتی می میری برایت نماز!
  براستی زندگی چقدر کوتاه است!فاصله ی یک اذان تا یک نماز.. (فرصتهای زندگی را دریابیم و بدانیم که فرصت با هم بودن چقدر محدود است ارزوی میکنم همه با عشق زندگی کنند

 322. نهال گفت:

  س بچه ها من عشم مادرشو از دست داده دعاکنید حال عشقم بهترشه

 323. محمدرضا گفت:

  من همیشه دوست داشتم کسی که بهم میگه شوهرم عاشقونه بهم بگه نه اشتباه نکنید ازدواج نکردم ولی بهش با تمام وجود میگفتم خانومم یک بار بهم خیانت کرد و با کلی اشک دو طرفه هم از من هم از اون به خاطر این که یکی از بزرگترین پاداشای خوب اخرت بخششه برای اون بار بخشیدمش من اول آشناییمون بهش گفتم رو غیرتم نباید پا بزاری نباید وارد محیطای اینترنتی بشی نباید حجاب تو روزی کم کنی تا اینکه دیدم و و از جایی متوجه شدم وارد لاین و وایبر شده اولش ازش خواستم بیاد بیرون قبول نکرد بهش گفتم:
  من به آیندمون فرصت دادم اما تو پس زدی من تو آینده پشیمون نمیشم اما شاید روزی حتی برای ثانیه ای پشیمون بشی اون موقع است که اشک سراسر قلب و گونه هاتو فرا میگیره و باهاش خدافظی کردم و گفتم آینده ی با من و به لاین فردختی
  بچه ها عشق واقعی ینی سولماز و احسان تو برنامه ی ماه عسل یا اون زن و شوهری که بعد از 22 سال مخالفت خونواده ها ازدواج کردن
  ینی من حاظرم هر کار بکنم یکی مثل این عشق ها تا اخر عمر کنار من و آیندم باشه رک

 324. علی گفت:

  من میگم همه چی رو خدا میدونه و بس پس نباید با امر خدا جنگید شاید حکمتی بوده و هست که با ادمای این دوره زمونه اینطور میشه.

 325. مجيد گفت:

  هنگامه جان سلام ميسه بهم زنگ بزني باهم صحبت بكنيم09305691956

 326. مهسا خوشکله گفت:

  سلام من یه دختری ام که دوساله عاشق یه پسری ام می‌شناسم همسایمونه باهاش در ارتباط هستم به هم دیگه مسیج میدیم و میگه که خیلی دوستم داره منم که واقعا عاشقشم حاضرم دنیامو براش بدم اما مطمئن نیستم از اینکه میگه دوستم داره داره راس میگه یا نه برا همین این احساس شک و تردید اینکه دوستم داره یا نه شب و روزمو ازم گرفته نمیدونم چکار کنم تو رو خدا راهنماییم کنین

  • nilofar.gh گفت:

   عزیزم تو که‌ آشنایی کاملی باهاش نداری و ازش مطمن نیستی کات کن و بگو اگه واقعا دوسم داری بیا جلو درضمن اگه پیشنهاد سک س خم دادن بدون عاشق نیس..موفق باشی عزیزم

 327. مهسا خوشکله گفت:

  در ضمن میخواستم بروندی که من چارده سالمه و عشقیم هم همینطور

 328. مهسا خوشکله گفت:

  میخواستم بدونید

 329. محسن گفت:

  سلام بهمه دهسال بازنم زندگی کردم دو تا بچه ازش داشتم وقتی حادثه دیدم دستم از کار افتاد ترکم کرد وبادوتا بچه دسته خهلی رهام کرد

 330. محسن گفت:

  کسی نیست بامن همدردی کنه

 331. íʍɑղ گفت:

  سلام یه آبجی میخوام که درکم کنه
  IMANKADKHODA42@GMAIL.COM

 332. zahra گفت:

  سلام من زهرا 16 سالمه با این سن کمم خیلی عاشق شدم که اصلا لیاقت دوست داشتن و این جور چیزا رو نداشتن خیلی جا ها شکست خوردم خیلی جاها داغون شدم خیلی جاها کم اوردم خیلی جاها نابود شدم ولی بازم سعی کردم دوباره شروع کردم.
  الان به یه مشکلی بر خوردم که نیاز به کمک دارم من تو یه یه برنامه مجازی با یه پسری اشنا شدم بعد از چند روز جلو مدرسمون دیدمش بعد بهش پی ام دادم که اون روز اون جا چیکار میکرد که گفت اومده بودم دنبال خواهرم که فهمیدم خواهرش دوست من بعد علاقمون بهم بیشتر شد و هر روز جلو مدرسه میبینمش با پسرایی که قبلا باهاشون بودم خیلی فرق میکنه مثلا خیلی با شخصیت خیلی با ادب و خیلی چیزای دیگه به مامانم این ماجرا رو گفتم بهش میگم که مامامن بزار یه جلسه باهاش برم بیرون بیشتر بشناسمش اگه ادم خوبی بود باهاش رفاقت میکنم و اونم همینطور ما میخوایم همدیگرو بیشتر بشناسیماگه به هم خوردیم با هم ازدواج کنیم ولی باهام مخالفت کرد چیکار کنم راضی شه کمک لطفاااااااااااااااااااا

 333. zahra گفت:

  سلام من زهرا 16 سالمه با این سن کمم خیلی عاشق شدم که اصلا لیاقت دوست داشتن و این جور چیزا رو نداشتن خیلی جا ها شکست خوردم خیلی جاها داغون شدم خیلی جاها کم اوردم خیلی جاها نابود شدم ولی بازم سعی کردم دوباره شروع کردم.
  الان به یه مشکلی بر خوردم که نیاز به کمک دارم من تو یه یه برنامه مجازی با یه پسری اشنا شدم بعد از چند روز جلو مدرسمون دیدمش بعد بهش پی ام دادم که اون روز اون جا چیکار میکرد که گفت اومده بودم دنبال خواهرم که فهمیدم خواهرش دوست من بعد علاقمون بهم بیشتر شد و هر روز جلو مدرسه میبینمش با پسرایی که قبلا باهاشون بودم خیلی فرق میکنه مثلا خیلی با شخصیت خیلی با ادب و خیلی چیزای دیگه به مامانم این ماجرا رو گفتم بهش میگم که مامامن بزار یه جلسه باهاش برم بیرون بیشتر بشناسمش اگه ادم خوبی بود باهاش رفاقت میکنم و اونم همینطور ما میخوایم همدیگرو بیشتر بشناسیماگه به هم خوردیم با هم ازدواج کنیم ولی باهام مخالفت کرد چیکار کنم راضی شه کمک لطفاااااااااااااااااااا خسته شددددددم

 334. zahra گفت:

  کسی نمیخواد به من کمک کنه یا جوابمو بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 335. مرتضی گفت:

  زهرا جان اول باید ببینی طرف مقابلت ک قبول نمیکنه دلیلش برا انکار چیه از طرفیم زیر نظر خونواده باهم تو ارتباط بودن چ مشکلی داره اتفاقا مشکل جامعه ما اینه ک ماها اسم ی هوس زودگذر و امروزی رو میذاریم عشق در کل یچیزیو خلاصه وار میگم برا همه پسری ک ن کار داره ن پایان خدمت داره ن پشتوانه داره و دم از عشق و عاشقی میزنه و دختر ساده رو با ی جمله دوستدارم خل میکنه اخه ب عقل دخترا چی اومده ی پسر نوجوون کمتر از ۲۰ سال ک نمیتونه گلیم خودشو از آب بیرون بکشه اونوقت چطور بیاد تشکیل زندگی بده ادم بد نیست هر از گاهی بشینه و تو خلوت خودش ب اینچیزا فکر کنه عشق و عاشقی بعد ی مدت طولانی کنار هم بودن ب دست میاد ن اینکه ی پسر بچه ۱۷ ساله بیادو ب ی دختر بچه ۱۴ ساله بگ دوستدارمو میخام ازدواج کنم و سر دختره رو شیره بماله و اخرسر دوبار بره خونه خالی و بیخیال بشه این ک دیگ اسمش عشق نیست ی هوس زودگذره همراه با سر شیره مالیدن حالا این وسط دختره وابسته پسره میشه چون ی موجود عاطفیه و بسیار احساسیه اونوقت پسره دنبال اینه ک چطور این دختره رو از سرش باز کنه و بره سراغ یکی دیگ چون ن کار داره ن مدرک داره ن شرایط ازدواج داره مهمتر از همه خدمت سربازی نرفته اینا همه ملاک مهم برا ازدواجه ی پسره امیدوارم یروز برسه ک ما ب این باور برسیم ک ی پسر بعد از اینکه همه این شرایطو داشت میتونه ازدواج کنه اگ غیر ازین باشه هوس زودگذره موفق باشید یاعلی…

 336. آرش گفت:

  سلام من سام هستم 24 ساله
  دنبال یه دختر واسه دوستی هستم
  09365328939

 337. سارا گفت:

  من دختر مغرور هستم یعنی هم میگن 3ساله عاشق بازیکن تیم ملی والیبال یعنی آقا سعید معروف شود نمیدونم چکار کنم بدتر از هم اینکه هم دختر دوستش دارن و رسیدن به این آدم خیلی سخته بعد اختلاف سنی من باهاش تقریبا زیاد ولی برای من مهم نيست من فقط اونو دوست دارم حاضرم هم چیز هم تحمل کنم ولی چه فايده وقتی بهش نمیرسم لطفا کمکم کنید نیاز دارم به کمک شما

 338. نگین گفت:

  من 27 سالمه و 19 سالم بود که عقد کردم تو دوران نامزدیم شوهرم و خانوادش خیلی ازیتم کردند شوهرم یه ادم دهن بین بود که مطیع خانوادش بود چون دوسش داشتم همه بدیهاشو تحمل میکردم تا اینکه 21 سالم شد و عروسی کردم شوهرم یه دوستی داشت که بعد از عروسی رفت وامدمون خیلی زیاد شد ایشون یه ادم مجرد بود و خیلی بهم توجه میکرد رفته رفته عاشق هم شدیم و الان 6 سال هست با همیم نه میتونم به خاطر خانوادم از شوهرم جدا بشم چون خیلی رو این قضیه تعصب دارن نه میتونم این اقا رو که الان شده همه چیزم ولش کنم الان چند وقتی هست که به اجبار خانوادش میخواد ازدواج کنه و ازم میخواد این رابطه رو تموم کنیم میگه تو نمیتونی منو کنار کس دیگه ای تحمل کنی من واقعا داغونم نمیدونم چیکار کنم واقعا بدون اون میمیرم بگید چیکار کنم

 339. mahkam گفت:

  اگه میشه دخترا اینو بخونن تا اخرش مرسی
  دوستای گلم، یه اعترا ف و یه درخواست دارم،
  من محکام متولد1368/10/16هستم چهار ساله خدمتم تموم شده،
  اعتراف: قبل از خدمتم با دخترای خیلی زیادی دوست بودم ولی خدا شاهده نه به یکیشون خیانت کردم نه نامرد قسم خوردن نداره ولی بخدا قسم هیچ کدوم از جدای ها از طرف من نبوده خدا شاهده تا حال نه خواستم خیلی راحت میتونستم ولی متنفرم از اینکه هم زمان با دو یا چند نفر باشم اون موقع ها تواین منطقه که هستیم خیلی ها منومیشناختن ببخشید تعریف از خود نباشه طوری بود که دوختر عموم بهم زنگ میزد میگفت محکام دوباره تو اسمت اومدوسط چند نفر افتادن به جون هم همیشه به روز بودم ولی از وقتی که رفتم خدمت اومدم خیلی خیلی خیلی عوض شدم خندم میگیره به روزای قبل خدمتم دیگه باکسی رفاقت نکردم الان چهار ساله باکسی یه دوستی واقعی شروع نکردم ینی ترس دارم چون خیلی عوض شدم، بخدا خیلی قشنگ مخ زدن تو خیابونو بلدم ولی میخوام با کسی باشم که قبل از دیدن خودم گذشته و اخلاقمو بدونه بعد چهرو وتیپ اگه تعرف نباشه و خدا بخواد قابل تحملم
  فقط ببخشیدا معذرت دونباله یه دوختر خاصم که اگه خدا بخواد یه چند وقتی باهم باشیم بعد اگه خداخواستو ورضایت خانواده ها بعد بقیه مراسم
  البته اون ببخشید و معذرتو واسه این حرفم که میخوام بگم بود بازم شرمنده ببخشید بخدا نه پروام نه پر توقع ول بخاطر چیزای که خودم دیدم وجدای های که پیش اومده الان بگم خیلی ها میگن چه ربطی داره ولی نمیدونم اینجوری فکر میکنم یه درصد زیادی از جدای و طلاق دور میشم دونبال یه دختری ام که واقعا عشقو بشناسه البته تک فرزند تمام این ببخشید و معذرت خواهی به خاطر همین حرف بود چون میدونم الان اولین چیزی که به زبونتون میاد اینه که چه پر توقع ولی نه بخدا دلایلی دارم که بدونید بهم حق میدید انقدر حساس باشم اگه کسی واقعا بود خوشحال میشم اشنا بشیم با هم، بچه فردیس کرجم
  09354400526
  mahkamSabouri@gmail.com

 340. mahkam گفت:

  الان خودمم خوندم نوشتمو یه کلمه رو جا انداختم اونجا که گفتم، دوختر عموم زنگ میزنه میگه . تو (مدرسه) رو جا انداختم

 341. سایه گفت:

  میدونی عشق کجا به گند کشیده شد؟وقتی دختر پسرا با سرکار گذاشتن هم به هم افتخار کردن غافل از اینکه بیصدا عشق رو کشتن

 342. ثادق گفت:

  زهرا گلم نزار ج.نده بازیاتو کسی بفهمه…برو بهش بده بعد ی ماهم کات کن

 343. عاطفه گفت:

  سلام فکر نمیکردم جایی باشه ادم بتونه راحت حرف بزنه. منم بخاطر بی معرفتی خیلی ها ضربه خوردم هرکی اومد دم از عشق زد بعد دید نمیتونه به خواسته کثیفش برسه رفت. خدایـــــا این دنیا دیگه جای نفس کشیدن نیس .. خدا روشکر باز بازیچه نشدم ولی منم دل دارم دوست دارم عشق واقعی داشته باشم عشقی که از سر هوس نباشه و من رو برا خودم بخواد نه چیز دیگه. ممنون

 344. اسما گفت:

  سلام
  من و یه پسر که پسرخاله دوستم بود ولی یه شهر دیگه زندگی میکرد عاشق هم شدیم نه شاید هم من عاشق اون شدم خانواده اون همه خبر داشتن ولی از طرف من فقط دوستام میدونستن مامانش خیلی خوشحال بود که من تونستم پسرش رو تو ایران نگه دارم چون سپاهی بود و میخواست بره سوریه خانوادش به من گفتن برای اینکه گناه نکنید به هم محرم بشید و باباش صیغه محرمیتمون رو خوند.
  بعد از سه ماه بهم گفت خدافظ برای همیشه من میخوام به عشق اولم شهادت برسم من هنوزم دوستت دارم جمعه میرم ماموریت حلالم کن خدافظ
  داغون شدم داغونم کرد من تو سه ماه عاشقش شدم و از قبل هم عاشقش بودم
  دعا کنید برگرده

 345. مسیحا گفت:

  سلام زهرا تو انگار گذشته منی درست مثل من با این تفاوت که تو خانمی من مرد ام ولی یه چیز مشترک بینمون هست و اون سادگی ماست سادگی که الان فهمیدم یعنی حماقت ولی دیر فهمیدم هیچ عشقی در روی کره زمین نمیتونه واقعیت داشته باشه اصلا عشق و هجران در کنار هم معنی یافتند یعنی کسی که عشق را بهانه ازدواج میکنه احمقه هزاران دختر و پسر عاشق پیشه را میشناسم الان البته بعد کلی تحقیق که با عشق ازدواج کردند و یک سال بعد طلاق پس کجا رفت اون عشق هوس بود ایا که خاموش شد سادگی بود که شکست نه زهرا من و تو داریم خودمون و فریب میدیم تا شکستهامون توجیه بشه این یکی با ادب و با شخصیته همیشه ادمها را از یک زاویه میبینیم تا به قلبمون تزریق کنیم نه دیگه این یکی واقعا لایقه نه ابجی کوچلوی من خاصیت سن نوجونی زود دلبستنه و زودتر از آن رفتن ….کاش کمی با دلت رو راست باشی کاش میشد تجربه منو به ذهنت تزریق کنی اما صد حیف که همه ادمهای ساده دل مثل من و تو تا خودمون تجربه نکنیم تا زندگی و ابرو و فرصت های زیبا زندگی کردن را از دست ندهیم چشمانمان باز نمیشود در عجبم تو با این همه رنج تجربه شکست باز داری خود فریبی میکنه .عشق کشکه زهرا برو دنبال زندگیت هیچ کس جز یک مادر نمیتونه صلاح فرزندش را تشخیص بده یک کلام زهرا جان کاری نکن مثل من یه وقت بیدار بشی که بار دومی نداره برای شروع دوباره ………لعنت به باور

 346. Tanhaee گفت:

  چون میگذرد غمی نیست

 347. Ali reza گفت:

  دارم گریه میکنمو مینویسم ۴ سال عاشقت بودم از راه دور هیچوقت بهت نگفتم چون عاشقی کسی بودی ک زندگیمو ازم گرفت تو با اون ازدواج کردیو من موندم بی حس ترین موجود دنیا ای خدا صبرم بده ی سال از ازدواجت میگذره من دارم ب زنی فکر میکنم ک پیش عشقش خوشه خدا گناهمو ببخش ب خودت قسم نمیکشم دلم داره میترکه دارم هق هق میکننو مینوسم فاطمه جان ایشالله همیشه شاد باشی من ب درک

 348. فا///// گفت:

  سلام…منم خواستم یه حرفی زده باشم…
  دوسش داشتم خیلی زیاد…تا اینکه فهمیدم عاشق دخترای خرابه…
  متنفرم دیگه از هرچی پسره لعنت بهت

 349. شیدا گفت:

  salam, dastanhaei ke dar in site share kardin shocke konande hast ..
  nemidoonam chetor sar az inja dar avordam, man asheghe pesari shodam hodoode kamtar az yek sale ke oon asheghe man nist, midoonm doostam dare, alaghe neshoon mide, amma ashegh nist, va hamash zaman mikhad, long distance ham hast .. ke kheyli bade chon hamash mahi ye bar hamo mibinim , oonam yani 4, 5 bar dar mah .. hamash delam vasash tang mishe .. aslan nemidunam
  inke behesh zaman bedam kare dorostiye, ya dare bazi mikone … mige vaght mikhad, har moghe vaghtesh beshe .. sorry type farsim kheyli konde, man senam 33, va oon 37 saleshe, vali hanuz hamash ahle party va kheylii in var ooon var raftane, nemidooonam vaghean mikhad settle down kone , tashkile khanevade, va bache bede ..
  so I am really hoping it works …

 350. سپيده گفت:

  بچه ها متن قشنگ دارين برام بفرستين
  s.karimi302@gmail.com

 351. حیاط گفت:

  روزگاری داشتم بی دردوغصه ولی الان اشک چشماموشسته تنهابودم وسرم به کار خودم بود ولی چهرم مثل کوه استوار بود

 352. Reihaneh گفت:

  دردِ دل؟
  ندارم🙂
  واي خوش به حالم . دعا كنيد شب آخر زندگيههه
  هوراااااا
  دعا نكنيد ،چرا بايد دعا كنيد؟

 353. امیر گفت:

  فقط اینو بهتون بگم که به هیچکس اعتماد نکنید حتی به چشمهاتون. مثل آب خوردن دروغ میگن و خیانت میکنن خیلی راحتتر از اونیکه حتی فکرشم کنی..

 354. بهروز گفت:

  از من میشنوین هیچوق به کسی دل ندین هیچوق. بخدا خودتون اذیت میشین. خونمونو عوض کردیم تو یه محله جدید بعد چند وقت با دختری اشنا شدم “اوایلش دوستانه اما بعدش خودش پا پیش گذاشت جوری ادا عاشقارو دراورد که اگه برگردم به همون وقت دوباره گولشم میخورم بعد چند ماه سر یه اتفاق اونم رفیقم بهم نگفت منو برد پاتوق دختره ” بعدش فهمیدم دختره پسری نبوده ک باهاش نخابیده باشه. اینجا میتونم بگم هیچوق نخاسم بهش دست بزنم و شمام میتونین باور کنین یا نه اما خدا خودش میدونه انقد دوسش داشتم ک حتی به این چیزا فکرم نمیکردم “جالبتر از این مامان و خاهرشم مث خودش بودن ” خودم کات کردم اما داغ اعتمادی که کردم و اون علاقم رو دلم موند. فقط نمیدونم چقد اونموقع ها احمق بودم ک دختری که با زمین و زمان بودو نشناختم یا شایدم علاقم بود ک خیلی چیزا به چشم نمیومدن. عزیز من داداش من ‘دختر خوب به کسی دلنبند ” دل نبند که بعدش هر چیم داشته باشی و هر چقدم دور و برت همه چی خوب باشه اما دلت دیگ مرده ک بخای ازشون لذت ببری.
  Behrooz7069@yahoo.com

 355. hassan گفت:

  بازم سلام به همه ی دختر پسرای دلشکسته امیدوارم که همه ی مشکلاتتون حل وکارتون درست بشه. من یکی که قسم خوردم که دیگه هیچ وقت عاشق هیچ دختری نشم اگه با کسی ارتباط داشته باشم همون اول بهش میگم فقط میتونم در حد پیام دادن ودردو دل کردن باهاش رابطه داشته باشم نه بیشتر باتشکر. بچه ها اگه یه وقت اومدین داخل سایت لطفا به ایمیلم پیام بدین تا منم بیا. بازم تشکر. hassan lotfi19@gmail. com

 356. ادم غریبه گفت:

  سلام عرض حضور لیلی مجنون و بقیه عاشقان دختر پسر
  عشق نه فقط از عقل حرف زدن از ته دل همیشه یادش میکنی همیشه بفکرش باشی موقعی چشمات میبندی می بینیش ای همه ی کسانی که در رابطه با عشق حرف بد میزنید منو ترک کرد منو تنها گذاشت رفت و …عشق یعنی همیشه تو خواب می بینیش ای همه ی کسانی که در رابطه با عشق حرف میزنید شما ها هنوز معنی عشق نفهمیدید بعدأ میگید عشقم رفت شماها به اونها دارید خیانت میکنید عشق یعنی تا اخر عمر به فکرش باشی نه موقع از دیدت رفت میگی بهم خیانت کرد به عرض حضورتون با اینکه از دستش دادید اما بزارینش ته قلبتون فراموشش نکنید شما باید خوشحالی او ببنید نه بدبختیش شاید با اون خوشحاله از کجا معلوما اگر واقعا عاشق هستید فراموشش نکنید بزارینش راه خودش برود چون با اون خ خوشحاله
  فرستنده :عباس مطوری
  اگر حرفی دارید بیاید خاص جمیلabbasmatori12@gmail.com

 357. ادم غریبه گفت:

  سلام عرض حضور لیلی مجنون و بقیه عاشقان دختر پسر
  عشق نه فقط از عقل حرف زدن از ته دل همیشه یادش میکنی همیشه بفکرش باشی موقعی چشمات میبندی می بینیش ای همه ی کسانی که در رابطه با عشق حرف بد میزنید منو ترک کرد منو تنها گذاشت رفت و …عشق یعنی همیشه تو خواب می بینیش ای همه ی کسانی که در رابطه با عشق حرف میزنید شما ها هنوز معنی عشق نفهمیدید بعدأ میگید عشقم رفت شماها به اونها دارید خیانت میکنید عشق یعنی تا اخر عمر به فکرش باشی نه موقع از دیدت رفت میگی بهم خیانت کرد به عرض حضورتون با اینکه از دستش دادید اما بزارینش ته قلبتون فراموشش نکنید شما باید خوشحالی او ببنید نه بدبختیش شاید با اون خوشحاله از کجا معلوما اگر واقعا عاشق هستید فراموشش نکنید بزارینش راه خودش برود چون با اون خ خوشحاله
  فرستنده :عباس مطوری:اگر حرفی چیزی دارید بیایید خاص جواب سوالاتون بدم بیایید جمیلabbasmatori12@gmail.com
  اگر حرفی دارید بیاید خاص جمیلabbasmatori12@gmail.com

 358. مجید گفت:

  خلاصه میگم

  پدر عشق بسوزد که در امد پدرم😢😢

 359. مجید گفت:

  بعضی وقتا یکی دوست داری ولی شرایط یه جوریه که هیچ وقت نمیتونی بهش برسی

  ندارمت اما”دوست داشتنت را عاشقم”

 360. تنهایی گفت:

  سلام دوستان گلم شکست عشقی بد دردیه افسردگی میاره خاطراطش میمونه من هیچوقت فراموش نمیکنم کسایی که قلبمو شکستن من وفادار پایدار در بدترین شرایط یار و کنارش بودم اما بی معرفت ها دختران که هیچی جلوی چشماشون نیست من توی رابطه عاطفی کم نزاشتم اما اخرش تنها موندم تنهایی که شب و روزم شد گریه و زندگیمو باختم الانشم اگر کسی رو دوست داشته باشم تا سر حد مرگ کنارشم باهاشم …

 361. sara گفت:

  برگ از درخت خسته میشه پاییز بهانه است

 362. Hossein گفت:

  عاطفه خانم یکیم واسه من پیدا کن

 363. nilofar.gh گفت:

  منم عاشقم خیلی زیاد ی عشق دوطرفه تقریبا هفت ساله جفتمون اشتباه زیاد کردیم مشکل زیاد داشتیم و داریم اما دعوا و قهرمونم ب ی شب بیشتر نیس مثه همین امشب از ساعت 2تا 4دعوا میکردیم ویهو شروع کردیم قربون هم رفتن دعواهامونم از سر فشار دوریه،اومده خواستگاری اما خانوادم مخالفن اشناس و هر دو خانواده کلا میدونن ما باهمیمو همه سنگ میندازن…آن تا از پیغام هارو خوندم و برای همتون ارزوییه خوشبختی دارم برای منو عشقمم دعا کنید بهم برسیم زوده زود

 364. Baran گفت:

  سلام به همگی. دوستای عزیز من درکتون میکنم ولی دیگه نباید عشق طوری باشه ک شما رو از بقیه کارهاتون بندازه.بنظرم عشق حس فوق العاده ایه ولی نباید اولویت اول باشه…البته حس های ب ظاهر عشق نوجوونی فقط اسمشون عشقه

 365. Baran گفت:

  البته یادم رفت نمیخوام نصیحت کنم چون همش 16 سال دارم خودمم نوجوونم بخاطر همینه میگم درکتون میکنم

 366. Muhammad گفت:

  Moradzadeh9576@gmail.com.میگن عشق و دوستی ما اسکلاس یه ولف همیشه تنهاس.یبار عاشق شدم توش خیانت دیدم بعد یه سال یکیو پیدا کردم گفتم این با بقیه فرق داره خودمو قانع کردم اما…اینم تو زرد در اومد از اون موقع به بعد به یه نتیجه رسیدم اینکه عشق یه جعبه طلاییه خوشگله که توش پر از خالیه پوووووچ هیچی توش نیس و هر کسی شعورش بکشه خودشو واسه پوچ خوشو اذیت نمیکنه…

 367. دل شکسته گفت:

  منم دل شکسته تو گروهتون واسم جای خالی دارید چه مسخره برم بمیرم بهتر

 368. چیستا گفت:

  سلام. من به حدی رسیدم که با وجود اون همه عشق ازش متنفر شدم. از بی تفاوتی هاش.. از خرد کردنش. داره منو در هم میشکنه…خردم میکنه . بهم میگه باهات دوست عادی هستم. میگم برو نمیخوام رابطه ای باشه نه دوستی نه هیچی ولی نمیره.. اما از طرفی نه محبتی بهم میکنه نه عشقی و اتفاقا خیلی راحت نسکن میده که با دخترای دیگه چت نیکنه.. هسته ام ازش.. نه میره نه میاد نه ولم میکنه.. فقط وقتی نباشم آقا دلتنگ میشه. لعنت به این عشق. حتی حاضر نیستم‌ثانیه ای به کسی دیگه فکر بکنم

 369. مهرداد گفت:

  مرده شور با ناز بشور که ناز کش ندارم

 370. majid گفت:

  سلام..
  منم 6 سال بخاطر یکی سوختم و آواره شدم..
  من میخواستمش اونم میخواست اصلا همه چی مهیا بود ..
  هیچوقت طاقت دوری همو نداشتیم اما مشکلات زندگی منو به مدت یکسال ازش دور کرد..تا اینکه برگشتم خونه یعنی روستای خودم , وقتی رفتم خونه به پدر و مادرم راجع به ازدواج خودم صحبت کردم, گفتم میریم خاستگاری فلان دختر چون من دوستش دارم .اما تا گفتم.. اونا گفتن که مگه دختر عمویت چیش از اون کمتره که با یه غریبه ازدواج میکنی..منم گفتم خب دلم خواسته چکار کنم ..اما پدر و مادرم توجهی به حرفم نکردند..بعد گفتم باید هر طور شده خودم دست بکار شم یه جوری حلش کنم .رفتم پیش یکی از دوستای خودم گفتم فلان دخترو برام خاستگاری کن ازش خواهش کردم قبول کرد .رفتیم خاستگاری بدون اینکه پدرم خبر دار بشه..اما پدر دختره قبول نکرد گفت پدرش بیاد تو چکارشی. .گفتم خدایا چکار کنم رفتم خونه تا پدرم اینو شنید که رفتم خاستگاری دیگه گفت من نمیرم.بعدشم گم شو از خونه من بیرون..الان هم سه ساله که نرفتم خونه دارم از دوری میمیرم.. البته الان دختر مورد پسند من ازدواج کرده یعنی به زور دادنش به یکی دیگه..
  از شما میخوام برام دعا کنید به روزای خوش زندگیم برسم..یعنی میشه فراموشش کنم..یعنی میشه دوباره مثل بچگیام نه غمی داشته باشم نه غصه ای..دعام کنید شاد زندگی کنم..یا حق

 371. اسماعیل میرزایی گفت:

  سلام علیکم
  من آقای اسی هستم بیست ساله منم در زندگیم عاشق دختری شدم ولی هرکاری کردم نشد حرف دلم رو بهش بزنم زمین و آسمون رو باهم دوختم ولی نشد آخه نمیشه با قسمت بجنگیم هرکاری کردم و آخرش اونم رفت وارد زندگی شد منم بخاطر همون مجبورم شدم خودم وارد یه زندگی جدید‌بکنم ولی تا حالا دوست حرف های دلم رو بهش بزنم البته اگه قسمت بزاره از همه دوستان درخواست میکنم بهم پیشنهاد بدن چکار‌کنم تا بتونم حرف های دلم رو بهش بزنم خواهش میکنم به این شماره درخواست هاتون رو بفرستن ممنون میشم
  0097433301280

 372. آرش گفت:

  بیشتر این عشق هایی که صحبتشو کردین در حقیقت وابستگی سکسی خانومای محترم اگه سعی کنن رابطه در حد دوستی و دوست داشتن بمونه راحت تر میتونن جدایی رو تحمل کنند.البته اینو قبول دارم که خانوما تو عشق پایبند ترن ولی هر وابستگی عشق نیست مثلا با یک پسر پولدار دوست میشی بعد یک مدت متوجه میشی عاشقشی و واقعا دوسش داری بعد بهت خیانت میکنه چرا جدا نمیشی ازش چون وابستش شدی ولی نه وابسته وجودش بلکه وابسته پول یا تیپ یا زیبایی یا سکس یا هر چیز دیگه ای

 373. zeynab گفت:

  هه عشق…
  متنفرم از هرچی عشقه چون عشق فقط تنهاییو بی قراریه بی خوابیه یه قلب ک همیشه درد میکنه یه فکر ک همیشه مشغوله یه دل ک شکستس
  عشق همیشه یطرفس
  یه روز من حالم بد بودتا دم مردن رفتم داشتم میمردم نمیتونستم ب عشقم پیام بدم فرداش ک گوشیمو دیدم رفتع بود خدافظی کرد چرا؟چون من یروز نبودم اما اون‌حتی براش مهم نبود چی بهم گذشته رفت الان من موندمو بی خوابی شبامو یه دل پر از استرس و افسردگی…اینه اخر عشق کاش هیچوقت عاشق نشیم…

 374. حامد گفت:

  دلم از خودم از خدا از همه و همه گرفته
  تنهاترین تنهای شهر منم
  حرف برای گفتن زیاد است ولی گوشی برای شنیدن ندارم
  ای دی تلگرامم هست :
  @Developer_1

 375. elham گفت:

  یک ماه که پسری رو دیدم من خیلی دوسش دارم حتی حاضرم بخاطرش خودمو بکشم ولی اون اصلا احساسی به من نداره 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭میخوام خودمو بکشم 😢😢😢😢😢😢😔😔😔😔😔😔😔

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !