اس ام اس سرکاری

از خدا می خوام توی زندگی موانع رو از سر راهت برداره …

چون خر نمی تونه مثله اسب

از روی موانع بپره !!

اس ام اس سرکاری

sms sarekari

تنهایی دلم را با جذابیت نگاهت پاک کردی

خونه قلبم رو از غمها شستی . . .

حالا که داری زحمت میکشی

روی این میز هم یه دستمال بکش !

اس ام اس سرکاری

sms sarekari

هر چی زنگ میزنم تلفنت نمیگیره مثل اینکه جات خرابه . . .

به مامانت بگو جاتو عوض کنه !

 

اس ام اس سرکاری

sms sarekari

رو تموم گلبرگها نوشتم دوستت دارم

ولی تو مثل بز خوردیشون !

اس ام اس سرکاری

sms sarekari

اسمت رو روی کوه نوشتم ریزش کرد، رو آب نوشتم بخار شد، رو کاغذ نوشتم پاره شد

آخه اینم اسمه تو داری؟

اس ام اس سرکاری

sms sarekari

به اشتیاق اولین دانه برف . به تحمل اخرین برگ پاییزی . به گرمای تن خورشید و به زیبایی آسمان

قسم می خورم که سر کاری !

اس ام اس سرکاری

sms sarekari

صبح که از خواب پا میشی 2 تا کار انجام بده

خدا را پرستش کن چون زنده ای

برو حموم چون بقیه زندگی می کنن

اس ام اس سرکاری

sms sarekari

خیلی بی فرهنگ و بی شعوری …

در جامعه امروز بیداد می کنه !

اس ام اس سرکاری

sms sarekari

کاشکی علم اونقدر پیشرفت می کرد که می تونستم از همین جا

بوسیله اس ام اس

شصت پامو بکنم تو چشات !

اس ام اس سرکاری

sms sarekari

گلی گم کرده ام در باغ هستی ………….. خودت رو لوس نکن اون گل تو نیستی !

اس ام اس سرکاری

sms sarekari

باغ گل رز با یه سبد ستاره میدم بهت

ببر سر چهار راه بفروش

سودشم نصف نصف !

اس ام اس سرکاری

sms sarekari

قیمت میوه در میادین تره بار به شدت افزایش یافت

قدر خودتو بدون گلابی !

اس ام اس سرکاری

sms sarekari

اگه از کنار خر رد شدی ار ار کرد . . .

بدون زوج مورد علاقشو پیدا کرده …!!!

اس ام اس سرکاری

sms sarekari

نمیدانم تا کدامین طلوع خواهم ماند و در کدامین غروب خواهم رفت.

اما امیدوارم تا اخرین لحظه ای که در این دنیا هستم

تو را سر کار بگذارم !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !