اس ام اس زیبا

انگار ھمیشه حرف ”ر” اضافه است

به ھرکی گفتم درکم کن دکم کرد

اس ام اس زیبا

sms ziba

هی غریبه!

روی کسی دست گذاشتی که همه ی دنیای منه

بی وجدان اینقدر راحت به او نگو نفسم …

اس ام اس زیبا

sms ziba

کاش خودم را جایی بگذارم و برگردم ببینم که نیستم …

ای کاش …

اس ام اس زیبا

sms ziba

به سلامتی اون پسری که خواست آدم بشه

ولی یه دختر اومد تو زندگیشو نذاشت …

اس ام اس زیبا

sms ziba

دوستانمان وساطت کردند

گفتم بخشیدمش

اما نگفتم به یکی دیگه …

اس ام اس زیبا

sms ziba

به سلامتی پسری که رفیقش بهش گفت اونورو ببین

گفت: من به عشقم قول دادم چشم چرونی نکنم

گفت نه رفیق ببین اون پسره کیه با عشقت …

اس ام اس زیبا

sms ziba

نمی دانم چگونه گم شد

در شهرى که تمام خیابان هایش را با هم قدم زدیم

اس ام اس حسرت

اس ام اس زیبا

sms ziba

طرف مامانش موچین رو ازش قایم میکنه

بعد میاد واس ما دم از مردونگی میزنه …

اس ام اس زیبا

sms ziba

یکى از مزیت هاى پسر بودن اینه که

وقتى سیبیلات درمیان خجالت زده نمی شى!

اس ام اس زیبا

sms ziba

به سلامتی حرف های دلت که به کسی نگفتی

موندن و عقده شدن و سوزوندنت

اس ام اس زیبا

sms ziba

دیگر برای داشتن کسی سماجت نمیکنم

پرنده ای که سهم من نباشد برایش قفس هم بسازم میرود

اس ام اس زیبا

sms ziba

چای ؟ قهوه ؟ نسکافه ؟

نمیدانم هرکدام دیرتر خنک و تمام شود

تا بهانه با تو بودنم بیشتر شود

اس ام اس زیبا

sms ziba

هوای بوی تنت را کرده ام

پیراهن جدایی ات بد جور به قامتم گشاد است

اس ام اس جدید

اس ام اس زیبا

sms ziba

تنهایی خیلی با ارزشه چون خالی از آدمای بی ارزشه

بسلامتی اون کسی که تنهاست

نه بخاطر اینکه نتونسته با کسی باشه

چون نخواسته با هر کسی باشه …

اس ام اس زیبا

sms ziba

جواب بعضی حرف ها

فقط یه نفس عمیقه…

بزار تو دلت بمونه!

اس ام اس زیبا

sms ziba

خدایا من بدون دلخوشی میمیرم

تو دلخوشیه دنیا و آخرتم باش

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !