اس ام اس زیبا

تمام فکر و ذکرم این بود که

وقتی قلبم را میشکنی دستت را نَبُری.


اس ام اس زیبا

پیانواَت را از طبقه آخر یک آسمان خراش پرت کن پایین !

دیدی ؟

امروز من اینگونه شکستم !


اس ام اس زیبا

تقدیر من خط خوردگی دارد

کاتب دودل بوده انگار …
اس ام اس جدایی

کاش توی این جاده تابلویی نصب میشد

برای دلخوشی ام : تو ، دو کیلومتر !


اس ام اس زیبا

بهار بی تو یعنی پاییز

تقویم به گور پدرش می خندد !


اس ام اس زیبا

کلمات جای خالی هیچکس را پر نمیکنند.


اس ام اس زیبا

گفت دوستت دارم

گفتم دوستت ندارم

این دروغ به آن دروغ در …


اس ام اس زیبا

این کلمات مانند موریانه هایی تمام میکنند روزی مرا !


اس ام اس زیبا

یک متن ساده را  صدبار می خوانم و هیچی نمی فهمم ازش !

نگو که رفتنت عوارضی نداشت …


اس ام اس زیبا

با دیدنت متولد شدم و با رفتنت مُردم

به تاریخ های روی سنگ قبرم اعتنایی نکن ؛ این اعداد ، فرضی است !


اس ام اس زیبا

ندیده ای ؟

همان انگشت که “ماه” را نشان میداد ، “ماشه” را کشید


اس ام اس زیبا

همه چیز در زندگی عادت می شود

مانده ام چرا رفتنت این قانون را نمی پذیرد ؟


اس ام اس زیبا

من که می دانم به کودکی هم اگر برگردم

تو همان شیشه ی شیر گمشده ام میشوی !


اس ام اس زیبا

مرا سالها پیش کشتند اما تو دنبال قاتلانم نگرد

میترسم به اسم خودت هم برسی


اس ام اس زیبا

چقدر لباس سیاه به تو می آید !

اگر می دانستم ، زودتر می مردم


اس ام اس زیبا

مواظب باش

با صدایش اگر دلت لرزید

اگر از بدی هایش فرار نکردی

دیگر تمام است

فاتحه ی روزهای خوشت را بخوان…

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !