اس ام اس زیبا

آخر این سرفه ها مراخواهد کشت

اما من همچنان روزی دوپاکت به توفکرمی کنم

به سَلاﻣَﺘﻲ ﺧﻮﺩَم

ﭼه ﺑﺎﺷَﻢ ﭼﻪ ﻧَﺒﺎﺷَم ﻫﻴﭽﻜَﺲ ﻭﺍﺳَﺶ ﻣُﻬِم ﻧﻴﺴت

چرا هر بار که با خودم میگم به “جهنم”که رفت

بازم بغض گلوم رو میگیره …

آهای روزگار من چشام گریوندنی نیست

آهای روزگار من دلم سوزوندنی نیست

تو که خیلی حقیری جهانش موندنی نیست

اشعار عاشقانه

خدایا
 می شود حالا که دیگر نیست

حالا که نمی بینمش 
کاری کنی دنیا را هم نبینم

دنیای بی او ارزش دیدن ندارد

روزهای دوراز تو را نخواهم شمرد

تا بگیم همین دیروز بود

خدایا می شود باران ببارد

این بغض به تنهایی ازگلویم پایین نمیرود …

حس بودنت قشنگترین حس دنیاست

تو که باشی هر روز را نه هرثانیه را عشق است

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند

گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی

جایی هست که دیگه کم میاری از اومدن ، رفتن ، شکستن

جایی که فقط میخوای یکی باشه ، یکی بمونه ، نره ، واسه همیشه کنارت بمونه

بهتره نداشته باشیش

تا اینکه داشته باشیش و ندونی با چند نفرشریکی

به تعظیم مردم زمانه اعتماد نکن

اعتماد آنان همانند دو سرکمان است که

هر چه نزدیکترشوند تیرش کشنده تر است

انگار در دلم حرفی نمانده تا برایت بگویم

تنها یک جمله : دوستت دارم


اس ام اس زیبا

این روزها دلم عجیب بچگی می خواهد

خسته ام

یک قلم لطفا …

میخواهم خودم را خط خطی کنم

پذیرفتن بیماری شروع فرایند بهبودیست

اما قطار بهبودی برای ادامه حرکت نیاز به سوخت گیری روزانه دارد

بیل ویلسون

بر سر در قلبم غزل از حضرت زهراست

در بزم وجودم خبر از غربت زهراست

اشعار زیبا

تمام هفته را شبانه روز در فکر تو هستم

کاش جمعه ها، فکر کردن به تو هم تعطیل بود

هنوز هم مرا به جان تو قسم میدهند

میبینی 

تنها من نیستم که رفتنت را باور نمیکنم

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !