اس ام اس زیبا

خسته ام از تمام کلمات تکرارى

فقط چند سطر سکوت …

به دلخواه خود معنایش کن …


اس ام اس زیبا

ما که ازهرچه ترسیدیم سرمان آمد

بیا تمرین کنیم کمى ازخوشبختى بترسیم


اس ام اس زیبا

هرروز خود را وزن میکنم بازهم اضافه وزن دارم

این غصه هایى که برایم گذاشتى و رفتى چربیشان زیاد است


اس ام اس زیبا

تنهاییم مانند دخترى است که

عاشق سرباز دشمن شده …
اس ام اس زیبا

مادرم مى گفت :

دوستانت را ببین ، همه به جایى رسیده اند

نمی دانست منتظر نشسته ام تا به تو برسم …


اس ام اس زیبا

وقتى رفتى تا آخر برو

وقتى ماندى تا آخر بمان

این تن خسته است ازنیمه رفتن ها ازنیمه ماندن ها


اس ام اس زیبا

یه بچه دیدم داشت گریه میکرد و میگفت :

هیچکس بامن بازى نمیکند.

تودلم گفتم تو بزرگ شو ببین چه بازى هایى که باهات نمیکنن…


اس ام اس زیبا

مشکل از جایى شروع میشه که

دلتنگ کسى باشى که نیست

حوصله کسی رو نداشته باشى که هست


اس ام اس زیبا

ازت نمیگذرم!

نه به خاطر خودم!

به خاطرم مادرم که بعد رفتنت

تمام لحظه هاى بیقرارى و دلتنگیم را یواشکى پشت دراتاقم گریه کرد…

تقدیم به نامرد قصه زندگیم


اس ام اس زیبا

از دردهاى کوچک هست مردم ناله میکنند

ضربه که سنگین باشد لال میشوى


اس ام اس زیبا

چه اشتباه بزرگى است

مردن براى کسى که براى خیلى ها کفن پوسانده است

اس ام اس زیبا

دستمال که هیچی …

بى تو تمام زندگیم زیر درخت آلبالو گمشده …


اس ام اس زیبا

تنهایى حق کسانى است که خیانت میکنند

ولى سهم کسانى میشود که وفادارند

اس ام اس زیبا

مشکل اینجاست…

همیشه بى قید وبندهاى تنوع طلب دست میگذارند روى احساسى هاى وفادار…


اس ام اس زیبا

ابراهیم که نیستم میگذاری میروی

این آتش نبودنت بر من گلستان نخواهد شد


اس ام اس زیبا

چقدر متفاوتند انسان ها

عشق براى یکى دلگرمى و براى دیگرى سرگرمى


اس ام اس زیبا

همه ی آدما برای خودشون ی چیزِ یواشکی دارن

ی اتفاقِ یواشکی یا ی حسِ یواشکی

ی آدمِ یواشکی و شایدم ی عشقِ یواشکی

سلامتی هر چی یواشکی


اس ام اس زیبا

نفــس می کشم تا به جای مردگان خاکم نکنند

چنین است حال من!

بیش مپرس…

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !