اس ام اس زیبا

انسانیت غذا دادن به گدا نیست!

وقتیکه اندازه آن گدا ،گرسنه باشی

و غذایت را به او بدهی ، انسانی…

 

 

آدمیست دیگر…یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد !
دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور…. (حسین پناهی)

 

بــه سـلامـتـی لـبـخـنـدی
کــه
بـهـت کــمــک مـی کـنـه
تـا بـرای هـمـه تـوضـیـح نـدی
کــــه
چــــقـــدر داغــــــونــــــــی……

 

اگر وقت نداری با من صحبت کنی درکت می کنم,
اگر وقت نداری مرا ببینی درکت می کنم,
اگر وقت داری حالم را بپرسی دررکت می کنم,
اما اگر, دیگر دوستت نداشتم,
این بار نوبت توست که درکم کنی…

 

اتاق انتظــــــــــار دکترهــــــــا…
ترافیک بلوار هـــــا…
صف نوبت بانک هـــــــا…
پــشت چراغ قــرمز ها…
می بینی، تقصیر من نیستــــــ!
این شهر مجبـــــــــورم می کــــــــــند مدام بنشینــــــــم و به تــــــــــو فکر کنمــــــ

 

اعتماد ساختنش سال ها طول میکشد،تخریبش چند ثانیه ، و ترمیمش تا ابد…

 

یاد دارم از دبستان در کتاب
درس اول صحبت نان بود و آب
انچه را در خرد سالی خوانده ایم
همچنان در جستجویش مانده ایم…..

 

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزویت می گویند.

 

روز مرگم اشک را شیدا کنید.
روی قلبم عشق راپیدا کنید
روز مرگم خاک را باور کنید.
روی قبرم لاله را پر پر کنید
.خانه ام را وقف عاشق کنید
پیکرم را غرف در شبنم کنید.
روز مرگم دوست را دعوت کنید
.دور قبرم را کمی خلوت کنید.
بعد مرگم خنده را از سر کنید
مردنم را دوستان باور کنید.

 

الـکــی امیـدوارش نـکـن / الـکــی دلخـوشش نـکـن / الـکــی بهـش نگـو رسیـدی زنگ بـزن / الـکــی اسمشـو صــدا نـکـن که طـرف بـگـه جـــووووونــم / الـکــی هــی نـگـو عشـق مـن ، زنـدگـی مـن … اون داره حـرفـاتـو بــاور میـکنـه …
لــعــنـتــــــــــــــــــی …
وقــتـــی مــیــــــری داغـــون میـشـه … داغــــــــــــــــــــون …

 

برای پریدن نیاز نیست پرنده باشم..!!
همین که بخندی بال در می آورم!!
🙂

 

” خـطای دیـد ” آن چـیزی ست که “دلـت” مـیـخـواسـتـه بـبـینـی .. “چـشمـانـت” تـنـهـا دلـت را یـاری کـرده انـد !

 

گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند.
اصرار به برگشتنش نکنید

 

“ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ
خوش نیست برای هیچ ناخوش بودن”

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !