اس ام اس زیبا

بارنز :این که می‌ گن به مشکلاتت لبخند بزن چرت و پرته. اگه دنیا بفهمه تو تونستی خودتو با مشکلاتت وفق بدی، ضربه های بعدیشو محکم تر وارد می‌کنه

 

لاف میزدم که فراموشت خواهم کرد…
کجایی که ببینی اینروزها توبه ی من
از گرگها هم مرگتر است….

 

 
من عاشق شدم عاشق اون کسی که
اصلا نمی دونه چی می کشم
کسی که به من بی توجه شده
اون که حتی نمی فهمه چقدر دل تنگشم
از این خونه ساکت و این اتاق
از اینکه بهش خیلی وابسته ام
از این حس تنهایی لعنتی
از این که نفس می کشم خسته ام…

 

آقا باورتون نمیشه مورد داشتیم دختره میدونسته چی بپوشه

 

” دلــــم”،
پُـــر از زخـمـهـایـی سـت
کـه قـرار اسـت وقـتـی بـزرگ شـدم
فـرامـوشـشـان کـنـم … !

 

تومیخونه زندگی میزنم به سلامتی اونی که……..
.
.
.
.
.
.
.
دوسش دارم ونمیدونه………..دوسم داره ونمیدونم…(^_0)(0_^)

 

بــه بــعــضــیــا بــاس گــفــت :
ایــن هــمــه بــد بــرداشــت مــیــکــنــی کــمــرت درد نــیــاد ..
🙂

 

آن روز خيره به پدر
مي شمردم…
يك…دو…سه…
موهاي سياهش را…

 

مـن یکـــ دُختــــــــرمـــ
صـافـمـ
سـادمـ
و ایـن دُختــــر بودن رو
دوسـتـــ دارمـــ

 

به من چیزی بگو از عشق از این حالی که من دارم
من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم
تو هم شاید شبیه من تو در برزخ گرفتاری
تو هم شاید نمی دونی چه احساسی به من داری

 

همسرت که حسینی باشد. . . .
تو را “زهیر” خواهد کرد!

 

رفيقه ديگه بايد توناخوشيات پيداش باشه ،دم دست باشه که نيست…!

 

زندگی زیباست…… البته بستگی داره چقدر خودتو به خریت بزنی

 

از زلزله و عشق خبر کس ندهد.
آن لحظه خبر شوی که ویران شده ای.

 

هـــِــی پــِـــسَــــر ؛مــن یـکــ دخـــتـــرم . . . یـکــ انـســانـــم … هـمـانــنــد ِ تــو …
امـــــــــآ . . .
نـگـاه ِ هــیـزِ مـردُمـانـمـان ، مــرا مـتـفـاوت از تـــو مـیـخـوانـد !
تـفـاوتـی کـه هـیـچـوقـت لـمـسـشـان نـــکـردم … اصـلاً کــدام تــفـاوت ؟!!؟
مـن ابـرو بـرمـیـدارم , تــو هـم بـرمـیـداری ! آرایـش مـیـکـنـم, تــو هـم مـیـکـنـی !
گـوشـواره مـیـنـدازم, تــو هـم مـیـنـدازی ! لــوس حـرف مـیـزنـم, تــو هـم مـیـزنـی !
مـــــــن و تــــــو تـنـــها یـــکـــ تـفـاوت داریـم …
دوسـتـی ِ مـن بـا جـنـس ِ مـخـالـف ، دوسـت داشـتـنـش ، بـوسـیـدنـش …
یـعـنـی فــاحــشــگـی !!
امــا بـرای تــــــو … یـعـنـی آزادی ، جـوونـی کـردن !!
مــن یـکــ دخـــتـــرم . . . حـتـی اگـر فـاحـشـه بـاشـم ،
کـارهـایـم زنـانـه اسـت, افـکـارم زنـانـه اسـت, دوسـت داشـتـنـم زنـانـه اسـت …
تـکـیـه کـردنـم بـه یـکــ مـــَــرد ، زنـانـه اسـت …
مـن بـا تـمـامِ تـفـاوت هـا پـای ِ جـنـسـیـتـم ، زنـانـگـی ام ایـسـتـاده ام …
امــا تــــــــو چـی ؟؟ مــ ـردانــ ـگــی ات را بـه چـه مـیـفـروشـی ؟؟؟؟
مـــــن بــــه جـــنــســیــتــم افــــتـــخـــآرمـــیـــکُــنــم

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !