اس ام اس روزهای بارانی و دلتنگی

بی تو من از نسل بارانم ، چون ابر بهارانم گریانم
بی تو من با چشم گریان ، سیل غم برد آشیانم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

توآن باران تند بیقراری که راهی غیر باریدن نداری

نمی ماند نشانی از بدی ها اگر بر تک تک دلها بباری

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مثل باران چشمهایت دیدنی است ٬ شهر خاموش نگاهت دیدنی است

زندگانی معنی لبخند توست ٬ خنده هایت بی نهایت دیدنی است
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در روز بارانی ، چتر نشانه فداکاری است ……
پس چتری باش برای آنکه دوستش داری ، در روزهای بارانی اش
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هر وقت بارون اومد دستتو بگیر زیر قطره هاش هر چند تا قطره که نتونستی جمع کنی همون قدر دوست دارم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
طنین نبض بارانی ، بلوغ چشمه سارانی / تو را من دوست میدارم ،،، میدانم که میدانی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خدا ابر رو به گریه میاره تا گلها بخندن، پس هر وقت بارون آمد یادت نره بخندی…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان… ابر را بوسید ام تا بوسه بارانت کند…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
علم ثابت کرده که شکر در آب حل میشه.پس هیچوقت زیر بارون راه نرو چون شیرین ترین دوستمو از دست می دم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گفتی دوستم داری به اندازه قطرات بارانی که بر روی صورتت میریزد
و من هم دوستت دارم بدون توجه به چتری که روی سرت گرفتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سکوتم را به باران هدیه کردم/ تمام زندگی را گریه کردم
نبودی در فراق شانه هایت/به هر خاکی رسیدم تکیه کردم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گاهی مثل باران باید بارید ، زندگی بخشید، ‌طراوت داد
.
.
.
و رفت …

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نگاهم یاد باران کرده امشب / مرا سر درگریبان کرده امشب
غم وفریاد من ازاین و آن نیست / دلم یاد رفیقان کرده امشب

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
می شه بارون شد و صحرا رو عاشق کرد
می شه آفتاب شد و فردا رو عاشق کرد
تو شبایی که دریا رنگ غم داره
می شه ماهی شد و شبا رو عاشق کرد
می شه ماهی شد و دریا رو عاشق کرد

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !