اس ام اس رفاقتی

آقا ما سگ ماهی افتاده لب ساحل
شما خاویار توی دل ماهی

اس ام اس رفاقتی

sms refaghati


آقا ما تالیا
شما دائمی همراه اول

اس ام اس رفاقتی

sms refaghati


آقا ما یه نقطه توی فضا
شما مبدا مختصات

اس ام اس رفاقتی

sms refaghati


آقا ما آلاسکا
شما مگنوم میهن


اس ام اس رفاقتی

sms refaghati

شلوارتم رفیق اونم از نوع بی کش

که مجبورشی منو دو دستی

بچسبی

اس ام اس رفاقتی

sms refaghati

آقا ما قابلمه

شما بلور پیرکس

اس ام اس رفاقتی

sms refaghati


آقا ما ساقه طلایی
شما رولت خامه ای

اس ام اس رفاقتی

sms refaghati


آقا ما ۲۴۰×۳۲۰ شما Full HD

اس ام اس رفاقتی

sms refaghati


آقا ما “صرفا جهت اطلاع و فاقد هرگونه ارزش”
شما “کپی برابر اصل ، ثبت با سند برابر است

اس ام اس رفاقتی

sms refaghati


آقا ما : این الاغ هر یونجه ای که جلوش باشه میخوره !
شما : علف باید به دهن بزی شیرین بیاد

اس ام اس رفاقتی

sms refaghati


آقا ما جاوا
شما آندروید

اس ام اس رفاقتی

sms refaghati

آقا ما متر

شما سال نوری

اس ام اس رفاقتی

sms refaghati


آقا ما شب تار
شما صبح امید

اس ام اس رفاقتی

sms refaghati

آقا ما بنال بینیم باووووو

شما خواهش می کنم بفرمایید

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !