اس ام اس – خنده دار

کلاس پنجم بودم رفتم مدارکمو بگیرم برا ثبت نام اول راهنمایی مدیره برا تکمیل مدارکم گفت مرتضی عکس بزرگتر از اینم داری؟// منم گفتم بله قاب گرفتیم تو خونمونه کل دفتر منفجر شدن (منظور مدیر سن عکس بود آخه عکس برا سال اول دبستانم بود)

 

فرستنده : مرتضی

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !