اس ام اس خنده دار

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ . . . ﺩﺭﺩﺕ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺎﺩ، ﺍﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ . . . ﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ. .
.
.
.
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﯼ ﻫﻢ ……… دقیقا ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﻩ!!!!!!! 😐
——————————-
 

 

ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺎ
ﻣﯿﮕﻪ : ” ﺑﺮﺧﯿﺰ ﻭ ﻣﺨﻮﺭ ﻏﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺬﺭﺍﻥ ”
ﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻢ ﻣﯿﮕﻪ :
” ﺑﻨﺸﯿﻦ ﻭ ﺩﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﮔﺬﺭﺍﻥ ”
.
.
.
ﻓﻌﻼ ﻧﯿﻢ ﺧﯿﺰ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯿﻔﻢ ﺗﻮ ﺑﯿﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺸﻪ 😐

 

——————————-

 

 

ترم اولی ها :
ﺍﻭﻣﺪﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺯﺭﺗﯽ ﺗﻮ ﻫﻔﺘﻪ ﯼ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﯿﻨﺎ 😐
.
.
.
من ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮﻡ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎم سر کلاس ^___^

 

 
——————————-
قبلانا  به گربه پخ میکردی سه متر رو هوا بود
الان صاف تو چششات نگاه میکنه
بعدم اروم از کنارت رد میشه
.
.
.
همین مونده سرشم به نشونه ی تاسف تکون بده 😐

 

——————————-

 

 

ایرانی ها وقتی از خونه میرن
میگن : آخیش پوسیدیم تو اون چار دیواری
وقتی برمیگردن میگن : هیچ جا خونه خود آدم نمیشه !

 

 

——————————-

 

ازدواج
گذریست از ” چی بپوشم ؟ ”
به
“چی بپزم ؟ ”

 

 
——————————-
+۱۸٫
.
.
.
ﻭﺍﯼ ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﮕﻢ 😐

 
——————————-
 

انسان های بزرگ هیچگاه به کوچکی فردایشان نگاه نمیکنند
چون از بزرگی امروزشان فردایی کوچکتر خواهند ساخت . . .
منم نفهمیدم !
ولی خیلی با کلاس بود گفتم بگم خوبه 😀

 

 

——————————-

 

آیا میدانید یک مادر ۲۰ سال زمان راصرف میکند تا از پسرش یک مرد بسازد
و یک دختر در عرض ۲۰ ثانیه آن را خر میکند 😐

 

——————————-

 

 

یه افسر راهنمایی رانندگی دوتا بچه‌هاش کارنامشون رو گرفتن . . .
کارنامه اولی رو که تا دید مردود شده خیلی کتکش زد . . .
رفت سراغ دومی تا کارنامشو دید گفت: اشکال نداره سال دیگه جبرانش کن !!
برادرش بهش گفت: چطور تو رو نزد ؟؟؟!!!
گفت :کارنامه رو تا کردم وسطش یه تراول پنجاه تومانی گذاشتم 😐 😀
( صرفا جهت طنز )

 

——————————-

 

 

طرف مرغداری بازمیکنه روز اول سر یه مرغ رو میکنه
به بقیه مرغا میگه که اگه کسی تا فردا سه تا تخم نذاره این بلا سرش میاد .
فردا میاد میبینه همه سه تا تخم گذاشتن
اما یکی دوتا گذاشته میگه میخوای سرتو ببرم؟
میگه آقا به خدا من خروسم میفهمی ؟؟ خروس!! 😐

 

——————————-

 

 

به داداشم اس ام اس دادم پول داری بهم قرض بدی ؟؟
نوشته : شرمنده اس ام است بد خط اومده 😐
——————————-
 

 

شهرام شب پره اگه تو ژاپن بود
.
.
.
ژاپنیها از حرکت سرش برق تولید میکردن 😀 😐

 
——————————-
 

یکی از بدبختیهای کچلا اینه که
اگه توی جمع فقط اونا کراوات زده باشن
باز هم وقتی میخوان بهش اشاره کنن ، میگن اون یارو کچله !

 

——————————-

 

 

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﭼﯿﻨﯽ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ !!! ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﯾﻪ
ﺑﺮﺝ ﺯﯾﺒﺎ ﺗﻮ
ﺷﻬﺮﺷﻮﻥ ﺑﺴﺎﺯﻩ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺯ ﺳﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ) ﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﭼﯿﻨﯽ،
ﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻭ ﯾﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ( ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺗﺎ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺝ
ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺝ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯿﺴﺎﺯﻡ ﻭﻟﯽ
ﻗﯿﻤﺘﺶ ﻣﯿﺸﻪ ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ .
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ، ۱٫۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ۵۰۰ ﻫﺰﺍﺭ
ﻫﻢ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺧﻮﺩﻡ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺻﺒﺤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﻣﻬﻨﺪﺱ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺝ ۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺍﺭﻩ؛ ۲
ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ،
ﺩﻭﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ۱ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﺎﺩ . ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﮕﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺝ ۹ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻩ
! ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ، ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻤﮑﻨﻪ ۹ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ؟ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﮕﻪ، ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺧﻮﺩﺕ
ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﯼ، ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻡ، ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺝ ﺭﻭﺑﺴﺎﺯﻩ
((سلامتی همه مهندس های ایرونی))

 
——————————-
 

ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ
ﯾﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﻡ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﻮﺩ
ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺭﻭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ
ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ؟؟؟؟
ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺧﺸﺘﻢ  😀 😀

 

——————————-

 

 

امروز مامان دوستمو سر کوچه دیدم
از دوستم خبر گرفتم
.
.
.
فهمیدم دوستم با من ۳ ۴ روزه رفته سفر 😐

 

 

——————————-

 

بگیر بکپ فردا کلاس داری
.
.
.
از امشب در خانه های سراسر کشور !

 

 
——————————-
آهای دخترایی که از این مقنعه جدیدا سرتون می کنید و بنداشو رو سرتون پاپیون میزنید
خیلی باحالید
.
.
.
منو یاد دوس دخترِ میکی موس میندازید !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !