اس ام اس خنده دار

دیدین تو شهربازی . . .
اونایی که پای دستگاه وایستادن چطوری ژست میگیرن ؟
.
.
.
انگار خودشون مخترعه دستگاهن
دکمه رو بزن بابا 😐

در آرایشگاه ؛؛
+ خوب آقا مجتبی چقدر تقدیم کنم
– قابل نداره ، همون ده تومن .
( یک ماه بعد )
+ خوب آقا مجتبی چقدر تقدیم کنم
– قابل نداره ، همون دوازده تومن .
( یک ماه بعد )
+ خوب آقا مجتبی چقدر تقدیم کنم
– قابل نداره ، همون پونزده تومن .
😐 😐 😐

صبح دیرم شده بود همسرم با مهربانی بهم گفت اگر میتونی ۱۰۰،۰۰۰ تومن بده
برای کمک به مدرسه دخترمون منم تحت تاثیر قرارگرفتم دادم
و خوشحال از یک کار فرهنگی ،بعد اظهر ش دخترم پرید بغلم
و گفت بابت ۵۰،۰۰۰ تومنی که به مدرسه کمک کردی ممنونم
بعد از نیم ساعت پیامک از طرف مدرسه اومد
این به عنوان رسید مبلغ ۲۰،۰۰۰ کمک به مدرسه میباشد . . .  !
خانواده نیستن که راهزنن لامصبا 😐

به سبک شادمهر بخونید ! 😀
از سوپر مارکتی های شهر بیزارم . . .
.
.
.
.
.
چون ب خیلیاشون بدهکارمـ . . . 😀

طرز صدا کردن مامانم زمانی که غذا امادست ؟
تخم مرغ :عزیزم الهی مادر فدات بیا غدا حاضره
کوکو :عزیزم غذا امادست
خورشت : بیا دیگه غذا یخ کرد
مرغ : ما الان میخوریم جمع میکنیم اومدی اومدی . . .
کباب : اصن صدا نمیکنه بعد میگه هرچی صدا کردیم نیومدی 😐

چند وقته این معمای گیج کننده مثل خوره افتاده به جونم که اگه به صبحانه میگیم صبحونه و به هندوانه میگیم هندونه . پس چرا به پروانه نمیگیم پروونه ؟!

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﻧﺰﺩ ﺷﯿﺦ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﯾﺎ ﺷﯿﺦ ! ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﻬﻨﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ ؟
ﺷﯿﺦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ! ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﺮﺩﻭﯼ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺩﮐﻦ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ !
ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﯿﺮﺕ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﯾﺎ ﺷﯿﺦ ! ﺍﺯ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﺪﺗﺮ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ” ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻀﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ! ”
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ، ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﻧﻌﺮﻩﻫﺎ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪﯼ ﻭ ﻟﭗ ﺗﺎﭖ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪﯼ ، ﻓﻐﺎﻥ ﻛﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﺎﯼ ﺁﻟﭗ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺩﻧﺪﯼ 😀

پسری روزها پشت در منزل دخترک را میپایید برای دختر سوال بود که اگر او مرا دوست دارد پس چرا پا پیش نمیگذارد وبا پدرم صحبت نمیکند !
درست است که ماشین پسرک قدیمی بود ولی برای دخترک عشق و محبت مهمتر بود !
روزها و ماه ها به همین منوال گذشت دخترک بسیار کنجکاو شده بود روزی دل خود راقرص کرد و رفت تا حرف دل پسرک را گوش کند . . .
از او پرسید ۶ ماه است که تو کنارمنزل ما می ایستی و مرا میپایی و من به تو علاقه پیدا کردم وقتی ماشینت را میبینم ضربان قلبم تندتر میشودو . . .
هدف تو چیست ؟
پسر گفت: وای فای منزل شما ؛ پسورد نداره 😐

مردی تخم عقابی پیدا کرد و آن را در لانه مرغ هایش گذاشت
عقاب که بزرگ تر شد
جوجه مرغ ها رو خورد و کمی بعد خود مرغ ها رو هم خورد
سپس پر کشید و به آسمان رفت
هم به ریش پیرمرد خندید و هم گند زد به داستان آموزنده ما بی شرف . . .
😆

یارو تو هواپیما کنار تیمسارى میشینه میکه : آقا سربازى ؟
.
.
.
تیمساره مىبینه آدم ساده ایه میگه : بله . . .
یارو میگه پس مرض داری لباس تیمسار پوشیدى ؟

ﭘﺴﺮ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﻣﺸﺐ ﮐﺠﺎ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﻫﺮﺟﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﯽ ﻋﺸﻘﻢ !
ﭘﺴﺮ : ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﻧــــَـــﻪ ﺭﮊﯾﻤﻢ !
ﭘﺴﺮ : ﺧﺐ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﺒﺎﺏ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺍﻣﺸﺐ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺧﻮﺭﺩﻡ !
ﭘﺴﺮ : ﺑﺮﯾﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﺎﺯه ﺑﺎﺯ ﺷﺩﻩ ؟ ﻧﻈﺮﺕ ﭼﯿﻪ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺩﻭﺭﻩ !
ﭘﺴﺮ : ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭽﯽ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﮒ ﺑﺰﻧﯿﻢ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﯾﺸﺸﺸﺶ !! ﻣﻦ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﭼﯿﺰﺍ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻡ !
ﭘﺴﺮ : ﭘﺲ ﺑالاﺧﺮه ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﯿﻢ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﻫﺮﭼﯽ ﺗﻮ ﺑﮕﯽ ﻋﺸﻘﻢ !!!
دانشمندان هم نتونستن کاری کنن در این زمینه 😐

من ﺍﮔﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠیم “ ﺷﺮﯾﻔﯽ” ﺑﻮﺩ . . .
ﺍﺳﻢ ﺑﭽﻤﻮ ﻣﯿﺬﺍﺷﺘﻢ :
“ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ناﻣﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺟﻔﺎ ﻭ ﺑﺪﯼ ﺗﻮ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﻭﻧﻦ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺩﺭﺳﺘﮑﺎﺭ ﻭ ”

شما به دانشجوی برق شریف میگی مهندس !
به نصاب ماهوارتونم میگی مهندس !
اما قسمت تلخ ماجرا اونجاست که  . . .
.
.
.
درآمد دومی از اولی بیشتره !

دوستم میگه : مامانم مودم رو گذاشته توی آشپزخونه !!
هر وقت کارمون داره، دیگه صدامون نمی کنه، مودم رو خاموش می کنه . . .
یکی یکی از اتاقمون خارج مى شیم !
اصن ى وضعی

یارو درحال رانندگی بود ؛ که رادیو اعلام کرد رانندگان محترم مراقب باشید ، یه نفر داره باسرعت اتوبان رو برعکس میاد،ترکه میگه : یکی دوتا نیستن که ؛ دیوثا همشون دارن برعکس میان !  😐

ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﮎ ﮔﻔﺖ ﮐﻔﺸﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍﺧﻮﺏ ﻭﺍﮐﺲ ﺑﺰﻥ . . .
پسرک گفت : ﭼﺸﻢ ﻣﺜﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﻮﺏ ﺳﯿﺎﻫﺸﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﻢ . . .
.
.
.
ﻣﺮﺩ سخت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ قرار گرفت و ﺍﺷﮏ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﺩ ،
ﺩﺳﺖ ﺩﺭ کوله پشتی خود کرد وچوبی درآورد وسخت پسرک را زد
باور کن خودمم نفهمیدم چرا آخرش اینجوری شد. 😐 😀

اونقدری که گوشیم نگران آپدیت برنامه هاست ، بابام نگران تربیت من نبود !

ی جوک بلدم 😆
ولی حسش نیس بنویسم
خسته م ! خسته میفهمی ؟
همیجوری بخند
بهم اعتماد کن جوکش باحاله

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ
ﻧﺪﺍﯼ ﺩﺭﻭﻧﻢ رو ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﺗﻮﯾﻪ ﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻨﺸﯽ ﺷﺪﻩ !
ﮐﻮﺩﮎ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺳﺮﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﻓﺎﻝ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻪ !
ﺧﻮﺩﻣﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺸﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ !
فقط خر درونم مونده که اونم هی جفتک میندازه !
والاااااا دیگه !

ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻳﺮﺍنی ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻣﻨﻄقی ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ :
.
.
.
زر میزنه . . . !!

حالا فهمیدین ALS چیه ؟
همون آب بازی خودمونه 😐

مجری: تو خجالت نمیکشی معدلت ۱۵ شده؟
پسرعمه: نه!
مجری: میدونی بچه ی آقای اکبری بیست شده؟
پسرعمه: میدونی آقای اکبری واس بچه ش پلی استیشن خریده؟
مجری: چه ربطی داره!؟
پسرعمه: هروقت شما عین آقای اکبری شدی منم عین بچه ش میشم!
مجری: خب من اونقدر پول ندارم !
پسرعمه: منم اونقدر مخ ندارم !
مجری: ینی من اگه واس تو پلی استیشن بخرم درس میخونی!؟
پسرعمه: آدم وقتی پلی استیشن داره مگه خله بشینه درس بخونه!؟
مجری: بچه ی آقای اکبری که هم پلی استیشن داره هم درس میخونه!
پسرعمه: آها…حالا فهمیدی این بچه خله!؟ پس انقدر سرکوفتشو به من نزن! 😀

امروز رفتم ۴ کیلو ماست گرفتم و ریختم تو موتور ماشینم . اینقدر موتور ماشین نرم و راحت کار میکنه نگو !
.
.
.
الکی که نیست روغن صنعتی پالم داره روغن پالم می فهمی ؟

در یک فیلم خارجی زنی یک سیلی به شوهرش زد
شوهرش گفت عزیزدلم چرا زدی ؟
گفت میخام ببینم چقدر دوسم داری
شوهر اورا بغل کرد ویه عالمه بوسش کرد
زن ایرانی این حرکت را تقلید کرد وبه صورت شوهرش یک سیلی زد . . .
…. ازم نخواهید تعریف کنم چی شد اما شنیدم وقتی زن را غسل میدادند لبخند به لب داشت
خدا بیامرزدش 😀

ﻣﺎ ۲ ﻫﻔﺘﺲ ﺁﺑﮕﺮﻡ خونموﻥ ﺧﺮﺍﺑﻪ !!
ﻫﺮﺑﺎﺭ ﻣﻴﺮﻳﻢ ﺣﻤﻮﻡ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶِ ﺁﺏ ﻳﺦ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻴﺸﻴﻢ 😆 😐

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !