اس ام اس خنده دار

من حتی رفتم اساسنامه اتحادیه صنف آرایشگر و سلمانی رو خوندم
ولی توش به اینکه سلمونیا باید
تو یه شیشه پر الکل یه مار بذارن اشاره ای نشده بود !
موافقین قیام کنن و پرچم بالا

—————————-

ﻃﺮﻑ ﺭﻭ ﻭﺍﻟﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ: ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﺪﺍﺭ، ﻧﻮﺍﺯﺷﻢ
ﮐﻦ،ﺩﺳﺖ ﺁﻣﻮﺯﻡ ﮐﻦ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻦ، ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ
ﻭ …….. ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﺳﮕﺶ
ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺸﻮ ﻫﮏ ﮐﺮﺩﻩ

—————————-

ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺴﺮﺍ:
ﺗﻮ ﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﭘﺴﺮﻭﻧﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮑﯽ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ
ﺑﻘﯿﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻦ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﯾﻮ ﮐﻪ ﺑﻠﺪﻥ ﺑﮑﻨﻦ!
ﯾﮑﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ
ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺋﻪ؟
ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﻭﻥ ﯾﺎﺭﻭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺸﻪ
ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺳﺎﻟﻢ

—————————-

مدرسه: سه سیب داریم، دو تای دیگر از علی می گیریم، حالا چندتا سیب داریم؟
مشق شب: اگر یک هندوانه سه کیلویی را بین پنج نفر تقسیم کنیم به هر یک چه مقدار می رسد؟
امتحان: علی 12 موز دارد، قطار او هفت دقیقه تاخیر دارد، وزن خورشید را حساب کنید!

—————————-

آقا ما یه دهه هشتادی داریم, دیروز رفته بودم مدرسشون مدیرشون اومده بود داشت ازش تعریف میکرد وقتی خودش رسید مدیرشون گفت : نبودی عزیزم جلو داداشت تعریفتو میکردم……بعد برگشته میگه: مگه مجبورت کردم تعریف کنی که حالا داری منت میذاری……..به جان خودم من دیگه روم نمیشه بگم این جزیی از خانواده ماست….:((((((((

—————————-

ﯾﺎﺩﺷــــــ ﺑﺨﯿﺮ ﯾﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ 5 ﺗﺎ ﯾﻪ ﺗﻮﻣﻨﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﻣﻐﺎﺯﻩ
2 ﺗﺎ ﭼﯿﭙﺲ ﻭ 3 ﺗﺎ ﯾﺨﻤﮏ ﻭ 4 ﺗﺎ ﻟﻮﺍﺷﮑــــ ﻭ ﯾﻪ ﺑﺴﺘﻨﯽ
ﻣﯿﻮﻣﺪﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ . . . . . . . . . . ﺍﻻﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ، ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨـــــ
؛(((((

—————————-

اقا ما یه منشی تو ادارمون داریم بهش میگیم نابودگر:دی هنوز دو هفته نیست کارشو شروع کرده نزدیک ده دوازده تا لیوانو پیشدستی شیکونده :ا
با این وضع به زودی ورشکست میشیم 🙁

—————————-

داداش دوستم (همسایه مون)، یکی از این دهه هفتادیااااست!!!
یه زمانی دستشو که ول می کردم، با کله میخورد زمین!
چند وقت پیش، سر کوچه نشسته بودم منتظر رفیقم.
حسابی تو فکر بودم، اصلا نفهمیدم کی مثل قارچ جلوم سبز شده!
در حالی که چشاش زده بیرون، خیره شده، بهم میگه:
رو منم میتونی حساب کنی ها!
یعنی بلند شدم تا با یه پس گردنیه آباد، طوری روش حساب کنم تا چشاش بزنه بیرون…،
در حالی که هل شده بود، چند قدم رفت عقب، گفت:
خودم که نه، منظورم داداشمه.. خدافظ…

—————————-

ﻳﻪ ﻣﺪﻝ ﺑﻴﺸﻌـﻮﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭﻗﺘﻰ ﺣﺮﻓﺖ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻴﺸﻪ ؛
ﻣﻴﮕﻪ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﮔـﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﺑﮕﻮ !!...……
ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﻳﻦ؟؟

—————————-

هنزفري رو اتو هم بكشيم، بعد از دو ديقه گره ميخوره!

—————————-

به مخاطب خاصم گفتم چرا جدیدا آرایش نمیکنی؟
داد میزنه میگه :میدونی لوازم آرایش چقدر گرون شده؟اگه برام نخری دیگه آرایش نمیکنم
همینو فقط کم داشتیم:-))واللاااا

—————————-

این آمبولانسای بهشت زهرا که میندازن تو خط ویژه و آژیر کشون میرن هدفشون چیه؟
.
.
1-اون مرحوم دیرش شده؟
2-عزرائیل پشت فرمونه؟
3- دارن یکی رو میبرن بکشن؟

—————————-

ﻳﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺍﺻﻼً ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﺴﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻮ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﭼﻰ ﻫﺴﺖ …
ﻭﺍﺳﺶ 2 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻭﻝ ﺗﻮ
ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ …
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﻩ ﭘﻴﺶ ﺷﻨﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ …
O,o
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﻛﺘﺮِ ﺩﻧﺪﻭﻧﭙﺰﺷﮏِ !!! O,o
ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭ ﺧﻮﺷﺘﯿﭗِ !!! O,o
ﺑﭽﻪ ﻧﻴﺎﻭﺭﺍﻥِ !!! O,o
ﻣﻄﺒﺶ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺑﺮﺝ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﻧﻴﺎﻭﺭﺍﻥِ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻭﺍﺳﺶ ﺧﺮﻳﺪﻩ !!!
ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﻨﻢ ﻣﯿﺎﻡ ﺗﻮ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ :: ﻳﺎ ﺗﻮ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ : ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﻭ
ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ ((( یﺎ ﭼﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺕ ﺍﺯ ﭘﻴﺠﺎﻯِ ﺩﻳﮕﻪ ﻛﭙﻰ ﻣﻴﻜﻨﻢ، ﻣﻴﺬﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﻓﺮﻭﻡ ﻛﻠی ﻣﻴﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﺫﻭﻕ ﻣﺮﮒ ﻣﻴﺸﻢ ……

—————————-

آغا من امتحان هندسه فردامو صفر بیارم اگه دروغ بگم
برادرم 7 سالشه(دهه 80) دیگه خودتون تصور کنید چیه!!
کلاس اوله دبستانه…از مامانم میپرسه مامان خانم معلم شوهر داره یا نه.مامانم یه نگاه عمیق بهش میکنه میگه فکر نکنم .بعد میگه یعنی قصد ازدواجم نداره؟!!!!!
وای من تا دو سال پیش نمیدونستم ازدواج چیه
خداا عاقبت دهه 90 رو بخیر کنه.

—————————-

ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻡ ﺍﻳﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻧﺸﻢ ؛ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻧﺸﺪﻥ ﺧﻴﻠﻲ
ﺳﺨﺘﻪ …

 

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !