اس ام اس حکیمانه

کاش همه میفهمیدن دل بستن به کلاغی که دل دارد

بهتر از دل بستن

به طاووسیست که تنها زیبایی دارد  . . .

.

.

جذابیت تو … به خاطر چیز هائیست که مردم از تو ندیده یا نمی‌دانند

خودت را تند تند ورق نزن . . .

.

.

هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید . . .

.

.

برای خـودت زندگی کن
برای دیگری زندگی باش . . .

.

.

نه هر چشم بسته ای خواب است و نه هر چشم بازی بینا !

.

.

هر چقدر هم که ضعیف باشی
گاهی میتونی تکیه گاه باشی . . .

.

.

همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو می تونیم بگیم اما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم . . .

.

.

دیروز را نمیدانستیم و امروز شد ، امروزمان تمام نشده فردا میشود !
فردا را به خیر و دیروز را به گذشته بسپاریم ، تا امروزمان امروز است زندگی کنیم .

.

.

خاص بودن توی مغز اتفاق می افته نه توی عکس . . .

.

.

بندی که پاره شد رو میشه گره زد
ولی همیشه یه گره باقی می مونه . . .

.

.

آنچه که شما درباره خودتان فکر می کنید خیلی مهمتر است از آنچه که دیگران درباره شما فکر می کنند . . .

.

.

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که میتوان مرتکب شد چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد ؟

.

.

ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺫﻫﻦ ﮐﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ . . .

.

.

هیچوقت به کسى که بهت اعتماد داره ، دروغ نگو
هیچوقت به کسى که بهت دروغ میگه ، اعتماد نکن . . .

.

.

در زندگی مثل یک تمبر باش ، به یک هدف بچسب و اون رو به مقصد برسون . . .

.

.

کسی که “ چرایی ” برای زندگی کردن داشته باشد ، با هر “ چگونه ” ای خواهد ساخت . . .
.

.

فردای بهتری نخواهی داشت مگر فکر کردن به دیروز را متوقف کنی . . .

.

.

معیارِ واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم چقدر می ارزیم . . .

.

.

از بزرگی پرسیدند : بزرگ ترین مصیبت ها کدام است ؟
گفت : آنکه بر کار نیک توانا باشی و چندان انجام ندهی که از دست بدهی . . .

.

.

در زندگی باید حسابگر بود اما نباید روی هر کسی حساب کرد . . .

.

.

گاهی برای رشد کردن باید سختی کشید . . .
گاهی برای فهمیدن باید شکست خورد . . .
گاهی برای بدست آوردن باید از دست داد !

.

.

سقوط از طبقه ی سوم همانقدر درد آور است که سقوط از طبقه ی صدم ! اگر قرار است سقوط کنم ، بگذار از جایی بلند باشد ، نه پَست . . .
( پائولو کوئلیو )

.

.

قول واژه ای بزرگ است

یا چیزی را میسازد

یا همه چیز را خراب میکند . . .

.

.

توی رابطه هاتون گاهی سنگ بندازین

تا عمقش براتون مشخص بشه  . . .

.

.

شتر مرغ را گفتند : بار بردار . گفت : من مرغم

گفتند : پرواز کن ، گفت : من شترم

.

.

دلهاتان را از دنیا بیرون کنید

پیش از آنکه بدنهاتان را از آن بیرون کنند . . .

.

.

آدما در دو صورت خود واقعیشونو نشون میدن

یا اینکه بدونن کامل به خواستشون رسیدن

یا اینکه بدونن هرگز به خواستشون نمیرسن . . .

.

.

اشک های کسانی را که گریان به نزدت می آیند را با نازش پاک کن . . .

.

.

وقتی کسی به شما نیاز دارد

گفتن : ” گرفتارم” بسیار آسان است.

اما وقتی شما به کسی نیاز درید

شنیدن: ” گرفتارم” بسیار دردناک است . . .

.

.

خندوندن لبهای یک نفر مهارت نیاز ندارد

مهم خندوندن چشم هاست . . .

.

.

خـُــدا ” فقط کسی رو به لبه ی پرتگاه زندگیش می رسونه

که میدونه قدرت پرواز رو داره . . .

.

.

سعی برای بهتر بودن ، بهتر از این است که وانمود کنی که بهترینی

.

.

.

هیچوقت به کسى که بهت اعتماد داره، دروغ نگو

هیچوقت به کسى که بهت دروغ میگه، اعتماد نکن . . .

.

.

جوانی صندوق در بسته ای است که فقط پیران می دانند درون آن چیست.

.

.

زندگی کرد با انسان های بَد

بهتر از زندگی کردن با انسان هایی است

که اَدای انسان ها خوب را در می آورند  . . .

.

.

آنان که پاره هایی از روح خود را برای التیام به دیگران میبخشند

از همه بیشتر به خدا شبیه اند . . .

.

.

ســه چـــیـز خــیـلی ســـخـت اسـت :

فــــــولاد ،

الــــمـاس ،

و خــــویــشـتن شــنـاسی . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !